ပင္းတယ သို႕ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္…။

ပင့္ကူၾကီး ကို ႏွိမ္နင္းေနေသာ သူဓႏုမင္းသာ (စိတ္အထင္)

ပင့္ကူၾကီး ကို ႏွိမ္နင္းေနေသာ သူဓႏုမင္းသာ (စိတ္အထင္)

ဂူေပၚက လွမ္းျမင္ရေသာ ေစတီမ်ား

ဂူေပၚက လွမ္းျမင္ရေသာ ေစတီမ်ား

ဂူေပၚက လွမ္းျမင္ရေသာ ပုန္းတလုတ္ ေရကန္ (စာလံုးေပါင္းမွားႏိုင္သည္)

ဂူေပၚက လွမ္းျမင္ရေသာ ပုန္းတလုတ္ ေရကန္ (စာလံုးေပါင္းမွားႏိုင္သည္)

ပင္းတယ ျမိဳ႕ရဲ႕ ရႈခင္း..

ပင္းတယ ျမိဳ႕ရဲ႕ ရႈခင္း..

ပင္းတယဂူ အ၀င္၀ က ပ်ားအံုဘုရား

ပင္းတယဂူ အ၀င္၀ က ပ်ားအံုဘုရား

ပင္းတယဂူ အ၀င္၀ က ဆင္းထုေတာ္မ်ား

ပင္းတယဂူ အ၀င္၀ က ဆင္းထုေတာ္မ်ား

ဂူအတြင္း က ဆင္းထုေတာ္..

ဂူအတြင္း က ဆင္းထုေတာ္..

ပင္းတယဂူေပၚ ကလွမ္းျမင္ရစဥ္

ပင္းတယဂူေပၚ ကလွမ္းျမင္ရစဥ္

ေတာင္ေအာက္က ေရႊပင္းကူဆိုင္မွာ အျမည္းခ်ေကၽြးထားတာ-၁

ေတာင္ေအာက္က ေရႊပင္းကူဆိုင္မွာ အျမည္းခ်ေကၽြးထားတာ-၁

ေတာင္ေအာက္က ေရႊပင္းကူဆိုင္မွာ အျမည္းခ်ေကၽြးထားတာ-၂

ေတာင္ေအာက္က ေရႊပင္းကူဆိုင္မွာ အျမည္းခ်ေကၽြးထားတာ-၂

ေတာင္ေအာက္က ေရႊပင္းကူဆိုင္မွာ အျမည္းခ်ေကၽြးထားတာ-၃

ေတာင္ေအာက္က ေရႊပင္းကူဆိုင္မွာ အျမည္းခ်ေကၽြးထားတာ-၃

ေတာင္ေအာက္က ေရႊပင္းကူဆိုင္မွာ အျမည္းခ်ေကၽြးထားတာ-၄

ေတာင္ေအာက္က ေရႊပင္းကူဆိုင္မွာ အျမည္းခ်ေကၽြးထားတာ-၄

ေတာင္ေအာက္က ေရႊပင္းကူဆိုင္မွာ အျမည္းခ်ေကၽြးထားတာ-၅

ေတာင္ေအာက္က ေရႊပင္းကူဆိုင္မွာ အျမည္းခ်ေကၽြးထားတာ-၅

ပင္းတယ လိႈင္ဂူအတြင္း ဘုရားဖူး ဓါတ္ပံုရိုက္ျပီေနာက္ ပုန္းတလုတ္ ကန္း နဲ နီးတဲ့ ဆိုင္တဆိုင္ မွာ ေန႕လည္စာစားခဲ့ၾကသည္.။ ထင္သေလာက္စားမေကာင္းပါ..။ ပင္းတယ က အပင္အေၾကီးၾကီးေတြ နဲ ဓါတ္ပံုရိုက္ခ်င္ပါေသာ္လည္း ကားသမား က မရပ္ေပးသျဖင့္ အရိုက္ခဲ့ရပါ..။ ေန႕လည္စာစားျပီးေနာက္ သကာလ မွာ ေအာင္ပန္းသို႕ ျပန္လည္ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကပါတယ္..။ ေအာင္ပန္းေတာ့ ေနလည္း အေတာ္ေစာင္းေနျပီ မို႕ ဘယ္မွ ဆက္မသြာပဲ ဟိုတယ္မွာပဲ အနားယူခဲ့ၾကသည္..။ အဲဒီည တစ္ညလံုး အံစာ သရဲ ႏွင့္ ဂႏၶာရီ သရဲ တို႕ ၏ အေပါင္းအပါ မ်ား က သရဲေျခာက္ခဲ့ၾကသည္..။ :D

 

ဆက္ပါအံုးမည္….

we R one

ိီ

About we R one

has written 65 post in this Website..

https://5tds.wordpress.com/