”  ရတနာ ” ဟူသည္ “ႏွစ္သက္ေမြ ့ေလ်ာ္ၿခင္းကိုၿဖစ္ေစတတ္ဧ။္” ဟူေသာအနက္၊” အေလးအၿမတ္ၿပဳအပ္” ဟူေသာအနက္၊ “အဖိုးမ်ားစြာ ထိုက္တန္ဧ။္” ဟူေသာအနက္၊ “အတုမရွိ” ဟူေသာ
အနက္မ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္သည့္ ပါဠိစကားလံုးပင္ၿဖစ္ဧ။္ ။ၿမန္မာတို ့ေန ့စဥ္ ဘုရား ရွိခိုးမႈၿပဳေသာအခါ ဘုရားရတနာ ၊ တရားရတနာ ၊ သံဃာရတနာ ဟူ၍ သံုးၾကိမ္တိုင္ေအာင္ ရွိခိုးကန္ေတာ့ၿခင္းသည္
ရတနာကဲ့သို ့အၿမတ္တနိုးတန္ဖိုးထားအပ္ေသာ ရခဲၾကံဳခဲလွေသာ ရတနာသံုးပါးကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၿခင္းပင္။မိမိတို ့အၿမတ္တနိုးတန္ဖိုးထားေသာ ေရႊေငြရတနာတို ့ကိုကိုင္တြယ္ရာတြင္ တရိုတေသၿဖင့္
အပြန္းအပဲ့ မခံနုိင္သကဲ့သို ့ပင္ ဘုရား တရား သံဃာ ဤရတနာသံုးပါးကို ကိုးကြယ္ရာတြင္လည္း တရိုတေသ ၿဖင့္တန္ဖိုးထားရေပမည္။ၿမန္မာ အမ်ားစုသည္မိမိတို ့ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေရႊထည္ ေငြထည္ ပြန္းပဲ့မည္သာစိုးရိမ္သည္။
ဘုရားရွိခိုးရာတြင္ ထိၿခင္းငါးပါးၿဖင့္ညီစြာ ဦးခ်သူနည္းဧ။္ ။
၁။ေၿခၿဖင့္ ၾကမ္းၿပင္ကိုထိၿခင္း။
၂။ဒူးၿဖင့္ ၾကမ္းၿပင္ကိုထိၿခင္း။
၃။တေတာင္ၿဖင့္ ၾကမ္းၿပင္ကိုထိၿခင္း။
၄။လက္ၿဖင့္ ၾကမ္းၿပင္ကိုထိၿခင္း။
၅။နဖူးၿဖင့္ ၾကမ္းၿပင္ကိုထိၿခင္း။
ဤသို ့ လက္အုပ္ခ်ီပံုမွအစ ထိၿခင္းငါးပါးအဆံုး ၾကည္ညိဳစြာ တန္ဖိုးၾကီးစြာ ရည္မွန္းလ်က္ဦးခ်ကန္ေတာ့သင့္ေပသည္။သတိမမူ ဂူမၿမင္ ဟုဆိုသကဲ့သို ့ပင္ မိမိတို ့ဧ။္ပင္ကိုယ္စိတ္ရင္းသန့္ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ္လည္း ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ၿဖစ္ေနတတ္ေပသည္။
မိဘ ဆရာသမားမ်ားကိုယ္တိုင္မွ ဤသည္ကိုေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အနာဂတ္သာသနာတြင္ ထိၿခင္းႏွစ္ပါးသာက်န္ေပေတာ့မည္။ဤသာသနာသည္ ဗုဒၵၿမတ္စြာဘုရားရွင္ ေလးအသၤေခ် ကမၻာတစ္သိန္းကာလပတ္လံုး ပါရမီဆယ္ပါးအၿပင္ တစ္ပါးစီတြင္သံုးမ်ိဳးခြဲၿပီး ပါရမီေတာ္သံုးဆယ္
ကိုု ပင္ပန္းၾကီးစြာၿဖည့္က်င့္ၿပီးမွ ရခဲ့ေသာ သာသနာၿဖစ္ေပသည္။ဤမွ်ေလာက္ တန္ဖိုးၾကီးေသာ သာသနာကို မိမိဧ။္ၾကည္ညိဳေလးစားမႈၿဖင့္ မွတ္ေက်ာက္တင္နိုင္ရေပမည္။မိမိတို ့သားစဥ္ေၿမးဆက္ ရိုေသစြာၾကည္ညိဳတတ္ေစရမည္။ဗုဒၵဘာသာ၀င္တစ္ဦးခ်င္းစီဧ။္
စိတ္သႏၱာန္သည္သာ ဤသို ့ခိုင္မာမည္ဆိုလွ်င္ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္အပ္ေသာ ပညာရွိမွားနိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ပညာရွိဟုဆိုသူမ်ားေပါမ်ားလွပါသည္။သို ့ေသာ္ ေလာကီအရာမွာသာလွ်င္ပညာရွိခ်င္ရွိေပမည္။ကိုးကြယ္ဖို ့အေရး သင့္မသင့္ ဗုဒၵဘာသာ၀င္တို ့ကိုယ္ပုိင္ဥာဏ္
ၿဖင့္သာဆံုးၿဖတ္နိုင္ေပသည္။မိမိကိုးကြယ္ေသာဘာသာတရားအေပၚတြင္ အေၿခခံမွစ၍တန္ဖိုးထား ဂရုၿပဳမည္ဆိုလွ်င္ သာသနာသံုးရပ္ကိုပင္ေစာင့္ေရွာက္နိုင္ပါသည္။ဘာသာၿခားတို ့သည္ မိမိတို ့ဘာသာၿပန့္ပြားေရးကို အားတတ္သေရာၾကိဳးစားၾကသည္။စီးပြားေရး မွစ၍
ဦးစြာ၀င္ေရာက္သည္။ထိုမွ တဆင့္ ဘာသာေရးဘက္သို ့ကူးေၿပာင္းကာ အေၿခခံမွစ၍နားမလည္ေသာ အေၿခမဲ့အေနမဲ့မိရိုးဖလာ ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ားမွစ၍စည္းရံုးသိမ္းသြင္းၾကေပသည္။ကိုးကြယ္သင့္သည္က အႏွစ္သာရ။လူဦးေရမဟုတ္ပါ။သို ့ေသာ္လည္း သာသနာကို
ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဤသာသနာဧ။္ အႏွစ္သာရ တန္ဖိုးမ်ားကို ေနာင္လာေနာင္သားတို ့ခံစားရေစရန္ ဤသာသနာေတာ္ၾကီး မေပ်ာက္ပ်က္ မယိုယြင္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းၾကရမည္သာၿဖစ္ပါသည္။

About ေလ ဒီ

ေလ ဒီ has written 5 post in this Website..