၁ ဂဏန္းသမားမ်ား
မည္သည္႔လတြင္မဆို

၁၊ ၁၀၊ ၁၉၊ ၂၈ ရက္ ေမြးသူမ်ားကို ၁ ဂဏန္းသမားမ်ားဟု ေခၚသည္။ ၁

ဂဏန္းပိုင္ရွင္မ်ားက အခ်စ္ ေမတၲာဟူသည္ ႏွလံုးသားႏွင့္ဦးေႏွာက္

ေပါင္းစပ္ဆံုး ျဖတ္ရေသာ အခ်င္းအရာ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ဘ၀အေဖၚကို ေရြးခ်ယ္

ေသာအခါ ဦးေႏွာက္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ထည္႔သြင္း စဥ္းစားေလ႔ရိွသည္။ မိမိအေပၚ

နားလည္ခြင့္လႊတ္၍ ပံ့ပိုးကူညီ ျခင္းရိွသူကို ေရြးခ်ယ္တတ္သည္။ ကံေခသည္မွာ

အခ်စ္ဆံုးႏွင့္ ေကြကြင္းရတတ္ျပီး ခ်စ္သူက တစ္ေယာက္၊ လက္ထပ္ရသူက တစ္ဦး

ျဖစ္တတ္သည္။ အသက္ ၁၆ မွ ၂၂ ႏွစ္ၾကား ေမတၲာ ကံေခ၍ ၂၂ ေက်ာ္မွ ရင့္က်က္ေသာ

ႏွလံုးသားျဖင့္ ခိုင္ျမဲေသာခ်စ္ျခင္းေမတၲာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရိွမည္။

ဂဏန္းသမားမ်ား

မည္သည္႔လတြင္မဆို

၂၊ ၁၁၊ ၂၀၊ ၂၉ ရက္ေမြးသူမ်ားကို ၂ ဂဏန္းသမားမ်ား ဟုေခၚသည္။

အခ်စ္ႏွင့္အမွန္းၾကား နယ္နိမိတ္သည္ မ်ဥ္းေၾကာင္းငယ္ေလးမွ်သာျဖစ္မည္

ခ်စ္မိ၊ တြယ္တာ မိျပီဆိုက အရာရာေပးဆပ္တတ္ျပီး မုန္းျပီဆိုက လွည္႔ မၾကည့္။

အလြန ္ခ်စ္တတ္သလို အျငိဳး အေတး ၾကီးတတ္သည္။ ေမတၲာတရားႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းအေပၚ

အေလးအနက္ထား၍ ဘ၀အေဖၚ ေရြးခ်ယ္လင့္ကစား ဂုဏ္၊ ေငြေၾကးတို႔ကို အဓိကထားသည္ဟု

အမ်ားမွ အထင္လြဲ ျခင္းခံရ တတ္သည္။ အသက္ ၂၅ ႏွစ္မတိုင္မီ သူတစ္ပါး

ကတိစကားမ်ား အေပၚ ယံုစားမိ၍ စိတ္ေသာက ခံစားရတတ္သည္။ အခ်စ္ဦးႏွင့္

ဆံုဆည္းကိန္း မရိွေသာ္လည္း အခ်စ္ဆံုးသူႏွင့္ လက္တြဲရမည္။

ဂဏန္းသမားမ်ား

မည္သည္႔လတြင္မဆို

၃၊ ၁၂၊ ၂၁၊ ၃၀ ရက္ ေမြးသူမ်ားကို ၂ ဂဏန္းသမား မ်ားဟုေခၚသည္။ မ်က္ႏွာပြင့္၍

လူခ်စ္လူခင္ ေပါမ်ားမည္။ ခ်စ္သူရည္းစား တစ္ဦးမကရိွမည္။ သူတစ္ပါး အေပၚ

အႏိုင္ယူ ဗိုလ္က်ရမွ ေက်နပ္သူမ်ား ျဖစ္ေပရာ အခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ခံယူမူမွာ

ဆိုးႏြဲ႔ သမွ်ကို နားလည္ ခြင့္လႊတ္ေသာသူ၊ အႏိုင္ယူ ရမည္႔သူကို

ေရြးခ်ယ္တတ္သည္။ ႏွလံုးသားကို ဦးစားေပး၍ ဆံုးျဖတ္ျပီးမွ မွားယြင္းသလို

ျပန္ခံစားတတ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ကား အရင္ဆံုး ခ်စ္သူအေပၚ

စိတ္ျပန္လည္သြားမည္။ တစ္ဦးကို အသည္းႏွလံုး ပံုေပး၍ ခ်စ္တတ္သလို

တစ္ျပိဳင္တည္း အျခားသူ တစ္ဦးအေပၚ ခ်စ္ႏိုင္စြမ္း ရိွသည္။ ႏွလံုးသားအေပၚ

ဦးစားေပး လြန္းသူျဖစ္သည္။

ဂဏန္းသမားမ်ား

မည္သည္႔လတြင္မဆို

၄၊ ၁၃၊ ၂၂၊ ၃၁ ရက္ေန႔ ေမြးသူမ်ားကို ၄ ကဏန္းသမားမ်ား ဟုေခၚသည္။

အစြဲအလမ္းၾကီးျခင္း၊ တစ္ဖက္စြန္း က်လြန္းျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးသားေရးရာ

စိတ္ေသာက ၾကံဳရတတ္သည္။ ဂုဏ္အနိမ္႔အျမင့္ မတူသူမ်ား အနက္ နိမ္႔က်သူကို

ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္၍ အလိုလိုက္ အၾကိဳက္ေဆာင္ကာ ဘ၀ျမွင့္တင္ေပးကာမွ

မိမိ၏အသည္းကို ခြဲသြားျခင္း ခံရတတ္သည္။ စိတ္လွဳပ္ရွားမူႏွင့္ ဆန္းသစ္ေသာ

အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို လိုလားေသာ ႏွလံုးသားကို ပိုင္ဆိုင္သည္။ သို႔ေသာ္

ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ႏွလံုးသားအၾကား အျမဲေတြေ၀ ဒြိဟျဖစ္ကာ ေမတၲာေရးရာ

တြင္စိတ္ဓါတ္ တက္လြယ္၊ က်လြယ္သည္။ ေျဖာင့္မွန္ရိုးသာ၍ မိမိေၾကာင့္

တစ္ပါးသူ စိတ္ခ်မ္းေျမ႔ ေအးခ်မ္းရျခင္းကို လိုလားသူျဖစ္သည္။ ေပးဆပ္ အနစ္နာ

ခံသည္။

ဂဏန္းသမားမ်ား

မည္သည္႔လတြင္မဆို

၅၊ ၁၄၊ ၂၃ ရက္ေမြးသူမ်ားကို ၅ ဂဏန္းသမားမ်ား ဟုေခၚသည္။ ေတြေ၀

ဒြိဟျဖစ္တတ္ေသာ သေဘာ သဘာ၀ရိွေသာ္လည္း စိတ္ဓါတ္ အလြန္ခိုင္ျမဲသည္။ အလြယ္တကူ

ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ေလ႔မရိွ။ မိမိအေပၚ တေလးတစားႏွင့္ တန္ဖိုးထားသူ၊

တစ္စံုတစ္ရာ အေထာက္ အကူျပဳပံ့ပိုးႏိုင္သူကို ေရြးခ်ယ္တတ္သည္။

အေရြးရခက္ေအာင္ အခြင့္အေရး ႏွစ္မ်ိဳး ႀကံဳလာပါက ႏွလံုးသား၏

ေတာင္းဆိုမူအေပၚ ရဲ၀ံ့ျပတ္သားစြာ အေလးေပးမည္႔ သူျဖစ္သည္။ မိမိႏွင့္ အသက္

အရြယ္၊ ၀န္းက်င္ဇာတိ သဘာ၀မတူ ကြာျခားသူမ်ားႏွင့္ ေမတၲာမွ်တတ္သည္။

ခ်စ္သူႏွင့္ ခြဲခြာရေလ သံေယာဇဥ္ ျပင္းထန္ေလျဖစ္သည္။ အလြန္စိတ္ကူးယဥ္

ဆန္ေသာ ႏွလံုးသားျဖစ္သည္။


ဂဏန္း
သမားမ်ား

မည္သည္႔လတြင္မဆို

၆၊ ၁၅၊ ၂၄ ရက္ေမြးသူမ်ားကို ၆ ဂဏန္းသမားမ်ားဟု ေခၚသည္။ သံေယာဇဥ္ၾကီး၍

ခိုင္မာေသာ ေမတၲာတရားႏွင့္ မိမိက ခ်စ္ရသူအေပၚ အျမဲစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္

ျဖည္႔ဆည္းေပးရမည္ဟူေသာ အယူအဆရိွသည္။ ခ်စ္ခဲ၍ အခ်စ္ျမဲသည္။ မိသားစု

အသိုင္းအ၀ိုင္း မတူညီသူကို ေရြးခ်ယ္၍ အားလံုးႏွင့္ ဆန္႔က်င္ရန္ ၀န္မေလး။

အေပ်ာ္သေဘာ စိတ္ကစားျခင္း မရိွဘဲ သစၥာ တရားရိွမွ အခ်စ္ေမတၲာသည္

ျပီးျပည္႔စံုသည္ဟု ယူဆထား သူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတစ္ပါးအေပၚ

မိမိေပးဆပ္သေလာက္ ထပ္တူ ျပန္ေကာင္း သူရရန္ ခဲယဥ္းေပသည္။ အခ်စ္ ေမတၲာထက္

တစ္စတစ္စ ရစ္ႏြယ္လာေသာ သံေယာဇဥ္ကို ႏွစ္သက္သူျဖစ္သည္။

ဂဏန္းသမားမ်ား

မည္သည္႔လတြင္မဆို

၇၊ ၁၆၊ ၂၅ ရက္ေမြးသူမ်ားကို ၇ ဂဏန္းသမားမ်ားဟု ေခၚသည္။ အခိုင္အမာ

ဆံုးျဖတ္၍ ေလးေလးနက္နက္ ခ်စ္တတ္သည္႔ အလြန္ေအးခ်မ္းျမင့္ျမတ္ေသာ

ေမတၲာပိုင္ရွင္ ျဖစ္သည္။ တစ္ပါးသူအေပၚ လြန္လြန္ကဲကဲ စာနာနားလည္တတ္ည္။

အခ်စ္အတြက္ အရာရာ ရင္ဆိုင္ဆန္႔က်င္ တိုက္ခိုက္ရန္ ၀န္မေလးေသာ္လည္း

အခ်စ္ကိုဖြင့္ဟ ေျပာဆိုရန္ အလြန္ရွက္ သျဖင့္ မခ်စ္တတ္ ေသာသူဟူ၍

အထင္မွားခံရတတ္သည္။ မိမိအား နားလည္မူ ရိွသူကိုဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

အလြန္စန္းပြင့္ ေသာ္လည္း ခ်စ္သူမ်ားရန္ ၀န္ေလးသည္ ဘ၀လမ္းေၾကာင္းတြင္

ေမြးရပ္၊ ဘာသာ၊ ဓေလ႔ ထံုးစံမတူသူမ်ားႏွင့္ ေမတၲာမွ် ရတတ္သည္။

ဂဏန္းသမားမ်ား

မည္သည္႔လတြင္မဆို

၈၊ ၁၇၊ ၂၆ ရက္ေမြးသူမ်ားကို ၈ ဂဏန္းသမားမ်ားဟုေခၚသည္။ အရာရာတြင္

ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာစိတ္ရိွသေလာက္ ေမတၲာတရားတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရိွ။

ခ်စ္သူကို အလိုလိုက္လြန္း၊ ဦးစားေပးလြန္းသျဖင့္ စိတ္ေသာက ခံစားရတတ္သည္။

ခ်စ္သူကို အရာရာျပည္႔စံု ေစလိုသျဖင့္ ေပးဆပ္တတ္ေသာ သဘာ၀ေၾကာင့္

မိမိႏွလံုးသားကို ခုတံုးလုပ္ျခင္း မ်ိဳးပင္ ခံရတတ္သည္။ သီးသန္႔

ေအးခ်မ္းစြာေနတတ္ျပီး မနာလို၀န္တိုျခင္းကင္းေသာ ၾကီးျမတ္သည္႔ ႏွလံုးသားအား

ပိုင္ဆိုင္သည္။ မိမိကိုယ္မိမိ အထီးက်န္ဆန္ကာ အားငယ္ ေနတတ္ေသာ

ခံစားခ်က္ရိွသည္။ သူတစ္ပါး ပစ္ပယ္ထားသူကို စာနာစိတ္ အျပည္႔ႏွင့္ ေမတၲာ

ထားတတ္သည္။

ဂဏန္းသမားမ်ား

မည္သည္႔လတြင္မဆို

၉၊ ၁၈၊ ၂၇ ရက္ေမြးသူမ်ားကို ၉ ဂဏန္း သမားမ်ားဟုေခၚသည္။

အလြန္အခ်စ္ခံလိုသည္။ မိမိ အေပၚ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔

ႏူးညံ့စြာ အေလးေပး ဆက္ဆံသူအား လိုလားသည္။ အခ်စ္အတြက္ ဘာမဆို ေပးဆပ္ရဲသည္။

အလြန္မ်က္ႏွာမ်ား၍ ရည္းစား မိွဳလိုေပါက္ေအာင္ အျပိဳင္ထားလင့္ကစား

အိမ္ေထာင္ေရးရာတြင္ အခ်စ္ဆံုးႏွင့္ လြဲေခ်ာ္၍ နီးစပ္မူ အရိွဆံုးသူႏွင့္

ဆံုဆည္းရတတ္သည္။ မည္မွ်ဆိုးေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ျဖစ္ေစ အိမ္ေထာင္ တစ္ဆက္တည္း

ျမဲေစရန္ အစဥ္ၾကိဳးပမ္းေလ႔ရိွသည္။ အျပင္ပန္းအရ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္ သည္ဟု

ထင္ရလင့္ကစား အတြင္းစိတ္ႏူးညံ့၍ အေပးသမားသာျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္ အြန္းလိုင္းေပၚမွကူးယူေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္…။

About ကိုဇင္ေရာ္ မာလာပုလဲ

ကိုဇင္ေရာ္ မာလာပုလဲ has written 9 post in this Website..