မေျပာမျဖစ္လြန္းလို႕ေျပာရတာပါခင္ဗ်ာ။ ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ ရည္  အကဲျဖတ္အဖြဲ႕မွ အၾကံျပဳေရးသားပါရန္ ႏိႈးေဆာ္ထားသျဖင့္ ေရးသားျခင္း လည္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေမြး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ေနထိုင္ေနသည့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ကမၻာတည္သေရြ႕ အဓြန္႕ရွည္တည္တံခိုင္ျမဲေရး၊ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ က်န္းမာသန္စြမ္း၍ အေရအတြက္ တိုးပြားေနေရး၊ အလုပ္အကိုင္၀င္ေငြပံုမွန္ရွိ၍ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိေနႏိုင္ေရး၊ မွ်မွ်တတႏွင့္ မေဖါက္ျပန္ေသာလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေရး အတြက္ကိုသာယံုၾကည္၍ မိမိလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္သည္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသူလည္းျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႕ အၾကံဳတင္ျပခ်က္မ်ား ေရးသားျခင္းမွာ ယခု အစိုးရတာ၀န္ယူလုပ္ကိုင္ေနသူတို႕ကို မေကာင္းျမင္၀ါဒျဖင့္ ဆက္ဆံလို၍မဟုတ္၊  မနာလို၀န္တိုျဖစ္၍လည္းမဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ ကလည္း အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းတစ္ဦးသာျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ေရးသားရျခင္းတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕အေၾကာင္းကိစၥတို႕ကို ေရရွည္အတြက္ စဥ္းစားၾကရ သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာအေၾကာင္းကိစၥတို႕မွာ အခုခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥမ်ားရွိသည္။ ယေန႕ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေျခအေနမွာ တစ္ပါတီအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ စနစ္ဖက္သို႕ ျပန္လည္ဦးတည္သြားရန္မ်ားစြာအေၾကာင္းမရွိပါ။ သို႕ေသာ္ ဖရိုဖရဲျဖစ္ၿပီး၊ မမွ်မတ ျဖစ္လာႏိုင္စရာ၊ မညီမညြတ္ႏွင့္ ၿပိဳကြဲသြားႏိုင္စရာ မ်ားစြာရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံသား အားလံုး မတည္မၿငိမ္၊ ကစင့္ကလွ်ားႏွင့္ ေဆာက္တည္ရာမရ ျဖစ္မည့္ အေရးကို မလိုလားပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ သတိျပဳမိ ေစရန္ႏွင့္ သိၿပီးသားမ်ားျဖစ္ပါကလည္း သတိေပးလို၍ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။

 

ယခု Republic of the Union of Myanmar ဟူသည့္အမည္ကို အသံုးျပဳခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႕ရွိလာခဲ့ပါၿပီ။ Republic ဆိုသည့္ စကားလံုးကို နားလည္ထားရန္လိုသည္။ Republic ဆိုသည့္စကားလံုးမွာ အဆိုပါႏိုင္ငံကို လူအမ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ သမၼတမွ အုပ္ခ်ဳပ္သည္ဟု အဓိပါယ္ရသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဘုရင္မ်ား၊ မိဘုရားမ်ား အစရွိသည္ျဖင့္ မ်ိဳးရိုးစဥ္ ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေသာႏိုင္ငံမ်ိဳးမဟုတ္ေတာ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Political System ကို ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္သြားရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ ကမၻာအလည္မွာ ၀င့္ထယ္ခဲ့သည္။ အာဏာရွင္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား ၿပိဳကြဲၾကၿပီး အမ်ားျပည္သူမ်ား ထိခိုက္ေသေက်မႈမ်ား အေျမာက္အမ်ား ျဖစ္ေနခ်ိ္န္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျခာက္ပစ္ကင္းသဲလဲစဥ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အတိုင္းအတာတစ္ခုထိတည္ၿငိမ္မႈကို ရခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ရရွိၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက တင္က်န္ေနခဲ့သည့္ အေၾကြးမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ ေခ်းေငြမ်ားထပ္မံထုတ္ေပးျခင္းတို႕ကို ၾကားသိေနရျခင္းမွာလည္း အလြန္၀မ္းေျမာက္စရာေကာင္းပါသည္။

 

သို႕ေသာ္ Economic System အေနႏွင့္ကားဘာမွ် မယ္မယ္ရရ မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသးပါ။ ၀မ္းသာစရာကိစၥမ်ားလည္းရွိပါသည္။ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ (၈၆၀) က်ပ္ခန္႕ႏွင့္တည္ၿငိမ္ေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသို႕ ေငြလႊဲႏိုင္ရန္ Swift Code မ်ားရွိလာျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ Credit Card မ်ားအသံုးျပဳလာႏိုင္ျခင္းတို႕မွာ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္တိုးတက္မႈတို႕ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေတာက္မည့္မီးခဲတရဲရဲကို ၿငိမ္းသတ္မည့္ေရမ်ားမွာလည္းမ်ားစြာရွိေနပါသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ထိ ႏွင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တည္ေဆာက္လာခဲ့သည့္ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားမွာ Socialist Economy အရ  ျပည္တြင္းလံုေလာက္မႈ (self sufficiency) အတြက္ရည္ရြယ္၍ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ စက္ရံုမ်ားတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနအမ်ားစုမွာ ထိုေခာတ္က အမွတ္ (၁) စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ အမွတ္ (၂) စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ တပ္မေတာ္၊ ဦးပိုင္၊ ျမန္မာစီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း တို႕ျဖစ္သည္။ စက္ရံုမ်ားတည္ေဆာက္လည္ပတ္ခဲ့ရာတြင္ အေျခခံအယူအဆ (၃)မ်ိဳးရွိသည္။ ပထမအယူအဆမွာ Production Concept ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအယူအဆမွာ Sales Concept ျဖစ္သည္။ တတိယ ယေန႕ေခာတ္အယူအဆမွာ Marketing Concept ျဖစ္သည္။ ထိုေခတ္ကေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ စက္ရံုအားလံုးမွာ Production Concept ျဖစ္သည္။ မ်ားမ်ားထုတ္မ်ားမ်ားျဖန္႕ျဖဴးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထု သက္သက္သာသာႏွင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္တည္ေဆာက္ထားသည့္စက္ရံုမ်ားျဖစ္သည္။ သို႕အတြက္ အဆိုပါစက္ရံုမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္ရန္သာ ရည္ရြယ္ထားသည္။ အရည္အေသြးပိုင္း အမ်ားလိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ျခင္း အစရွိသည့္ ယေန႕ ေပၚေပါက္လာသည့္ Marketing Concept ကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မယွဥ္ႏိုင္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ အဆိုပါ စက္ရံုအားလံုးမွာ အႀကီးအက်ယ္ အရံႈးေပၚေနသည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။ လူသားမ်ားစြဲလမ္းတတ္သည့္ အရက္၊ဘီယာစက္ရံုမ်ားမွ လြဲ၍ တည္ေဆာက္ခဲ့သမွ် စက္ရံုအားလံုးမွာ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ား၊ ၀န္ထမ္းစားရိတ္မ်ား၊ ပင္ရွင္မ်ားအသံုးျပဳေနရေသာ္လည္း မည္သည့္ အက်ိဳးမွ်မျဖစ္ေတာ့ပါ။

 

အကယ္၍ ယေန႕အစိုးရသည္ ျပည္သူလူထုကို တကယ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္အစိုးရ၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကို အမွန္တကယ္လိုလားသည့္ အစိုးရျဖစ္လွ်င္ ထိုကဲ့သို႕ ႀကီးမားစြာ အရံႈးေပၚေနေသာ၊ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္မီ ဖ်က္သင့္လွ်င္ဖ်က္၊ ေျပာင္းသင့္လွ်င္ေျပာင္း လုပ္ရမည္သာျဖစ္သည္။ ကိုယ္က်တ္၀တ္စံု (Strait Jacket ) ကို ၀တ္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႕ေခတ္ Private Company မ်ားကဲ့သို႕ Down Size လုပ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုမွသာ Organizational Effectiveness ပိုမိုရလာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ Down Size မလုပ္ပဲ ၀န္ထမ္းမ်ားကို လစာတိုးေပး၍မရပါ။ တိုးေပးလွ်င္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက အဆမတန္တက္သြားဦးမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားခ်ည္းေနသည္မဟုတ္၊ ၀င္ေငြနည္းပါးေသးသည့္ ျပည္သူလူထုကိုလည္း ငဲ့ညွာၾကရဦးမည္။ ဆံုးရံႈးေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေျဖရွင္းၿပီးလွ်င္ မိမိႏိုင္ငံ၏ ထုတ္ကုန္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို တျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ေရာင္းခ်ႏိုင္ ေအာင္ႀကိဳးစားၾကရမည္။ အငယ္စားႏွင့္အလတ္စား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေပၚထြန္းလာေအာင္ နည္းလမ္းရွာရမည္။ ပညာေပးရမည္။ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအလုပ္အကိုင္ရလာေအာင္ဖန္တီးေပးျခင္း၊ စုေဆာင္းႏိုင္ျခင္း၊ ေနအိမ္၊တိုက္ခန္းမ်ား ၀ယ္ယူႏိုင္ေအာင္ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ယေန႕လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုသာ တစ္စာစာ ေခၚေနသလိုျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားက အေရးႀကီးပါသည္။ သို႕ေသာ္ မိမိႏိုင္ငံအတြင္း ဘာလုပ္ဖို႕လိုေနသည္ကို သီအိုရီႏွင့္လက္ေတြ႕နီးစပ္ႏိုင္သမွ် နီးစပ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္။ အခုထိဘာမွ်မလုပ္ရေသးပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ႏွင့္လႊတ္ေတာ္တို႕ သိရွိႏိုင္ပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

About asiamasters

Khin Maung Lwin has written 78 post in this Website..

I'm interested to change for the better of Myanmar people. I value income, knowledge, strength, technology and humanity.