ဒီေန႕ ရာဟူးမွာ အဂၤလိပ္ ဂရမ္မာနဲ႕ဆုိင္လုိ႕ စိတ္ဝင္စားစရာ ေဆာင္းပါးေတြ႕လုိ႕ ရြာသူသမီးေလးမ်ားအက်ဳိး အလုိ႕ငွာ ၾကိဳးစားပမ္းစား ဘာသာျပန္ လုိက္ပါတယ္။ မွားတယ္ ထင္ေနဂ်တဲ႕ အမွားမဟုတ္တဲ႕ အဂၤလိပ္စာ ဝါက်တည္ေဆာက္ပုံ ၇ခုနဲ႕ စာလုံးအခ်ဳိ႕ပါ။ ရြာသားေတြက ဖ ေလးလုံးသမား အမ်ားစုျဖစ္တာမုိ႕ စကားထည့္ မေျပာေတာ႕ဘူး။ အဂၤလိပ္စာ ဆရာမဟုတ္လုိ႕ ဘာသာျပန္ အမွားအယြင္းမ်ားစြာရွိရင္ ခြင့္လႊတ္ပါ အတိအက် သိလုိလ်င္ ေကာ္ပီကတ္ မူရင္းအဂၤလိပ္စာကုိသာ ဖတ္ပါလုိ႕ တုိက္တြန္းရင္း ေစတႏွာ အရင္းခံလ်က္ သမီးရဲ႕ဦး ေၾကာင္ၾကီး :cool:

 1. Don’t split infinitives

To နဲ႕ verb အၾကား adverb မျခားရသည္ ႏုိင္တီးဂြမ္တီးေခတ္ သဒၵါစည္းကမ္းပါ။ ဟုိတုံးက လက္တင္စာသည္ အဂၤလိပ္စာ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပျဖစ္ျပီး သူ႕မွာ အဲသလုိ infinitve ခြဲထုတ္ပစ္ဖုိ႕ ခြင့္မျပဳထားဘူး။ အဂၤလိပ္သည္ လက္တင္စာ မဟုတ္လုိ႕ ကုိယ္ပုိင္ပုံစံ ေပၚထြန္းလာတဲ႕ အေရးအသားမွာ ကမာၻေက်ာ္ စာေရးဆရာမ်ားျဖစ္တဲ႕ ဟမ္းမင္းေဝးနဲ႕ ဂ်င္းန္ ရုိဒန္ဘယ္ရီတုိ႕ရဲ႕ စာမ်ားေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ from Hemingway (“But I would come back to where it pleases me to live; to really live”) to Gene Rodenberry  (“to boldly go where no man has gone before”). It’s okay to boldly do it.

2. Don’t end a sentence with a preposition

ဝါက်တေၾကာင္းကုိ preposition (မွ၊ တြင္၊ သုိ႕) နဲ႕ အဆုံးမသတ္ရဆုိတာ ၁၆၇၂ခုႏွစ္ ကဗ်ာဆရာ ဂၽြန္ဒရုိင္ဒန္ ဖန္တီးခဲ႕တာပါ။ သူလည္း လက္တင္ဘာသာ သဒၵါစည္းကမ္းကုိ ေရာေယာင္ စံထားခဲ႕ပုံရပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဂၤလိပ္စာမွာ အဲလုိအေျခခံမူ မရွိလုိ႕ သူ႕ကုိ လစ္လ်ဴရႈျပီး ရသေျမာက္ေအာင္ ေရးသြားၾကတဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ စာေရးဆရာမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ (Jane Austen: “Fanny could with difficulty give the smile that was asked for.” Robert Frost: “The University is one most people have heard of.” James Joyce: “He had enough money to settle down on.”) ဝါက်ကုိ preposition မပိတ္ဖုိ႕ ၾကိဳးစားတဲ႕အခါ to whom, to whichလုိ ကို႕ယုိ႕ကားယားစာေၾကာင္း ျဖစ္တတ္တယ္။ ဝင္စတန္ခ်ာခ်ီရဲ႕ ရုံးစာတခုမွာ အဲဒီအမွား ေတြ႕ရတယ္။ (” Winston Churchill allegedly wrote: “This is the type of arrant pedantry up with which I will not put.” )

စကားေျပာရာမွာ preposition နဲ႕ဆုံးရင္ အားေပ်ာ့တာေၾကာင့္ ကိစၥအထူးမရွိရင္ ဝါက်ကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္နားသင့္တယ္။ သူ႕ကုိေပါ့ ငါပုိက္ဆံေပးလုိက္တာ အစား ငါသူ႕ကုိ ပိုက္ဆံ ေပးလုိက္တယ္ ျပန္ျပင္ေရးရင္ လုိရင္းပုိေရာက္ပါတယ္။ “He’s the person I gave the money to” isn’t as good as “I gave him the money.”

3. Don’t use “which” as a relative pronoun

Defining or restrictive clausesမွာ which မသုံးရ၊ that ပဲသုံးရမယ္ဆုိတာ အမွန္မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပမာ “The United States is one of the countries which that failed to ratify the Kyoto Protocol.”  တမင္ဖန္တီး သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ျပီး  အဲလုိပဲသုံးဖုိ႕ ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္မွ မေတြ႕ရပါ။ တည္းျဖတ္ထားတဲ႕စာသား ၇၅%မွာ which ကုိပဲ သုံးပါတယ္။ တရားခံက ကမာၻေက်ာ္ ဘာသာေဗဒ က်မ္းျပဳဆရာဂ်ီး ေဖာင္လာရဲ႕ ၁၉၂၆ခုႏွစ္ထုတ္ Modern English Usage စာအုပ္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သူက အဲဒီထုံးစံ လုိက္နာခဲ႕ရင္ အမ်ားၾကီး ရွင္းလင္းလြယ္ကူ ေစလိမ့္မယ္လုိ႕ ခန္႕မွန္းခဲ႕တာနဲ႕ပဲ လူေတြက တရားေသ ဆုပ္ကိုင္လုိက္ၾကတာပါ။

4. Don’t start a sentence with a conjunction

တရားဝင္ ရုံးသုံးစာလုိမ်ဳိးကလြဲရင္ ဝါက်ကုိ and, but နဲ႕စတင္တာ ျပသနာ မရွိပါဘူး။ ရယ္ဖုိ႕ေကာင္းတာ အဲလုိ မလုပ္ရဆုိတဲ႕ စည္းကမ္း ဘယ္မွာ၊ ဘယ္သူ ထုတ္ျပန္ခဲ႕သလဲ တဦးတေယာက္မွ မသိၾကတာပါ။ လူေတြမွာ အလယ္တန္း သဒၵါစည္းကမ္း ေခါင္းထဲစြဲေနၾကလုိ႕ အဲလုိေရးရင္ မွားတယ္ ထင္ေနၾကပုံပဲ။ conjucation ကုိ commaနဲ႕ စတဲ႕ အဖြင့္ဝါက်ေတြ တျဖည္းျဖည္း ေရပန္းစားလာပါျပီ။ ဥပမာ- “But, we got there too late for the early-bird special.


5. Don’t use the passive voice
သြယ္ဝုိက္ေျပာတဲ႕ စာေရးပုံကုိ ကန္႕ကြက္တဲ႕အခါ သမတေဟာင္း ေဂ်ာ့ရွ္ဘုရွ္ရဲ႕ ၁၉၈၆ခုႏွစ္ အီရန္ ကြန္ထရာ အရႈပ္ေတာ္ပုံ မိန္႕ခြန္းမွာ “ အမွား ျဖစ္ခဲ႕တယ္” လုိ႕ေျပာခဲ႕တာကုိ ေထာက္ျပၾကတယ္။ ျပသနာက ဘယ္သူ အမွားလုပ္တာလဲ? စာေၾကာင္းဝါက် တည္ေဆာက္ပုံမွာ မရွင္းမရွင္း လုပ္ထားလုိ႕ပါ။ သြယ္ဝုိက္ပုံစံ စာစီတဲ႕အခါ အဓိပၸါယ္ ထိန္ခ်န္မႈ၊ စာလုံးေဖာင္းပြမႈေတြ ျဖစ္ေစတတ္လုိ႕ ဂရုစုိက္ သုံးရမယ္။ သူ႕ကုိယ္၌တြင္ အမွားမရွိဘူး။ ဝါက်မွာ ျပဳလုပ္သူ ရွာမေတြ႕ရင္၊ ျပဳသူနဲ႕ အျပဳခံရသူ အေရးပါပုံ တူညီေနရင္ သြယ္ဝုိက္အေျပာ ပုံစံမွန္ပါတယ္။ ၁၉၆၃ ႏုိဝင္ဘာ ၂၃ရက္ နယူးေယာက္တုိမ္းစ္ အဖြင့္စာေၾကာင္းမွာ “President John Fitzgerald Kennedy was shot and killed by an assassin today.” လုိ႕ေရးထားတယ္၊ အဲဒါကုိ စာေရးသူက တုိက္ရုိက္ေလသံနဲ႕ အတင္းျဖစ္ညွစ္ေရးရင္ အဓိပါယ္ ပ်က္ဆီးသြားပါလိမ့္မည္။

6. Don’t neglect to use singular verbs

ေဒတာသည္ လက္တင္လုိ ေဒတန္စာလုံးရဲ႕ အမ်ားကိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္ကာလ ၾကာေတာ့႕ အဂၤလိပ္စာမွာ ေရ၊ ေငြေၾကးလုိ collective နာမ္စားျဖစ္သြားျပီး singular verb သုံးရပါေတာ့တယ္။ ေအာက္စ္စဖုိ႕ အဘိဓာန္ ကုိးကားခ်က္တုိင္းမွာ အဲဒီverb အသုံးျပဳထားပါတယ္။ “Inconsistent data sometimes produces a correct result,”  ဒါေၾကာင့္ plural verb သုံးဖုိ႕တုိက္တြန္းရင္ အပုိဆာဒါးလုိ႕ မွတ္ထင္ကုန္ပါျပီ။ မီဒီယာ စာလုံးသည္ လမ္းေၾကာင္းေပါင္းစုံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လူအဖြဲ႕အစည္းသုိ႕ပုိ႕ေပးျခင္း အဓိပါယ္ထြက္ပါတယ္။ လက္တင္စာလုံး မီဒီယမ္ plural ျဖစ္ေပမဲ႕ ဟုိးအရင္ထဲက singular အျဖစ္သာ အသုံးျပဳၾကပါတယ္။

အုပ္စု group or အခုိင္အဖီး bunch တုိ႕မွာ of တြဲသုံးတဲ႕အခါ အလားတူ ျပသနာ ၾကဳံပါတယ္။ ဥပမာ – ေဘာ္ဒါ တအုပ္လာေနတယ္ “A bunch of my friends is/are coming over.” မွာ အခ်ဳိ႕က singular verb “is” ကုိ သုံးၾကတယ္။ ဒါေပမဲ႕ အဲဒီေနရာမွာ အဂၤလိပ္သဒၵါက ပုံေသသတ္မွတ္ မထားဘူး၊ plural verb “are” ကိုလည္း သုံးႏုိင္တယ္။ အၾကံေပးခ်င္တာ singular နဲ႕ plural ေရြးတဲ႕အခါ ဝါက်မွာ ဘယ္အရာကုိ ေဇာင္းေပးေျပာခ်င္လဲ မူတည္သင့္ပါတယ္။ ဥပမာ – သူငယ္ခ်င္းအုပ္ကုိ ညႊန္းခ်င္တာလား၊ သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ ေျပာခ်င္တာလား။

7. Don’t use words to mean what they’ve been widely used to mean for 50 years or more

ေအာက္စဖုိ႕ အဘိဓာန္ကို တခ်က္ၾကည့္ယံုနဲ႕ ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာင္းတာ စာလုံးအဓိပၸါယ္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈသာ ရွိပါတယ္။ အခ်ိန္ေတာ့လုိတယ္၊ စာလုံးအဓိပၸါယ္ အသစ္ကို သူမ်ားထက္ဦးေအာင္ အေစာပုိင္း သုံးသူေတြ နားလည္မႈအလြဲနဲ႕ အႏုိင္က်င့္ခံရျခင္း အႏၱရယ္ ၾကဳံေတြ႕တတ္တယ္။ အခ်ိန္တခုထက္ပုိျပီး အဓိပၸါယ္ေဟာင္းကို ဖက္တြယ္ဆဲ ဆုိရင္ေတာ့ အခ်ီးႏွီး အက်ဳိးမဲ႕ပါ။ အဓိပါယ္အသစ္ စာလုံးမ်ားကုိ ေအာက္တြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။ ဆင္ၾကီး ဘင္တီး အင္ျဖီး ဝန္ဂ်ီး

ဆင္ၾကီး ဘင္တီး အင္ျဖီး ဝန္ဂ်ီး

It’s okay to use…

Decimate to mean “kill or eliminate a large proportion of something”

like to mean “such as”

liable to to mean “likely to”

hopefully to mean “I hope that”

over to mean “more than”

since to mean “because”

while to mean “although”

momentarily to mean “in a moment”

the lion’s share to mean “the majority”

verbal to mean “oral”

I could care less to mean “I couldn’t care less” And if you have a problem with that, I could care less.  အဓိပၸါယ္ ဆုိလုိရင္း ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ေနမွာဆုိးလုိ႕ အင္တာနက္မွာ ရွင္းလင္းခ်က္ ရွာေပးထားတာပါ။ Think about it: if you could care less, that means you care some. The original already drips sarcasm, so it’s pointless to argue that the newer version is “ironic.  public.wsu.edu/~brians/errors/care.html

7 bogus grammar ‘errors’ you don’t need to worry about

By Ben Yagoda | The Week – 

You actually can start a sentence with a conjunction — and end it with a preposition

When it comes to the English language, I’m not an anything-goes kind of guy. If I were, I wouldn’t have written a book called How to Not Write Bad: The Most Common Writing Errors and the Best Ways to Avoid Them. It’s just that I hate to see people waste their time hunting down so-called mistakes that really aren’t mistakes at all. So consider this a public-service announcement in the wake of Monday’s National Grammar Day. Here are seven rules you really (really!) don’t have to worry about following.

1. Don’t split infinitives
The rule against splitting infinitives — that is, putting an adverb between the word to and a verb — was pretty much made up out of whole cloth by early 19-century grammarians, apparently because they felt the proper model for English was Latin, and in Latin, infinitive-splitting is impossible. However, English is not Latin, and infinitives have been profitably split by many great writers, from Hemingway (“But I would come back to where it pleases me to live; to really live”) to Gene Rodenberry  (“to boldly go where no man has gone before”). It’s okay to boldly do it.

2. Don’t end a sentence with a preposition
The idea that it’s wrong to end a sentence with a preposition (from, with, etc.) was invented by the English poet John Dryden… in 1672. He probably based his objection on a bogus comparison with — you guessed it — Latin, where such constructions don’t exist. In any case, there is no basis to the rule in English grammar, and, once again, great writers have ignored it with no great loss to their prose or reputations. Jane Austen: “Fanny could with difficulty give the smile that was asked for.” Robert Frost: “The University is one most people have heard of.” James Joyce: “He had enough money to settle down on.” Trying to avoid ending with a preposition frequently ties you into the awkward knot of “to whom” and “to which” constructions. On a memo criticizing a document for committing this “error,” Winston Churchill allegedly wrote: “This is the type of arrant pedantry up with which I will not put.”

It is true that prepositions are a relatively weak part of speech and, all things being equal, it’s desirable to end sentences strongly. So sometimes it pays to rewrite such constructions. Thus, “He’s the person I gave the money to” isn’t as good as “I gave him the money.”

3. Don’t use “which” as a relative pronoun
The bogus idea here is that only that, never which, should be used to introduce so-called defining or restrictive clauses. For example, “The United States is one of the countries which that failed to ratify the Kyoto Protocol.” One again, this is totally made up. Geoffrey Pullum, co-editor of the authoritative Cambridge Grammar of the English Language, has written, “The alleged rule has no basis. Even in edited prose, 75 percent of the instances of relative ‘which’ introduce ‘restrictive’ relatives.” The culprit here seems to be the great language commentator H.W. Fowler, who popularized the notion in his 1926 book, Modern English Usage.

In fairness to Fowler, he merely speculated that if writers were to follow this custom (as he acknowledged they currently did not), “there would be much gain both in lucidity & ease.” Language sticklers took that and ran with it, and this idea reigned for most of the rest of the century. Even now, it has a lot of adherents. But it still doesn’t have any justification. One of the great sticklers, Jacques Barzun, advised in a 1975 book that we ought to avoid such whiches. But as Merriam-Webster’s Dictionary of English Usage points out, on the very next page Barzun broke his own rule, writing, “Next is a typical situation which a practiced writer corrects ‘for style’ virtually by reflex action….”

4. Don’t start a sentence with a conjunction
Except possibly in the most formal settings, there is absolutely nothing wrong with starting a sentence with And or But. A funny thing about the supposed rule against doing so is that no one has been able to find a book or authority that has ever endorsed it (with the exception of a single 1868 text turned up by the scholar Dennis Baron). But countless people feel this is unacceptable, possibly because the notion was pounded into their head by some middle school grammar teacher. Get over it!

(It has become popular recently to follow sentence-opening conjunctions with a comma, for example, “But, we got there too late for the early-bird special.” That is indeed wrong. No comma.)

5. Don’t use the passive voice
The poster child for passive-hating is a quote from President George H.W. Bush. In a 1986 speech about the Iran-Contra scandal, he said, “Clearly, mistakes were made.” Just as clearly, the problem is that the grammar fudges a crucial question: Who made the mistakes? Passive construction can indeed propagate such obfuscation, as well as wordiness, and thus should be used judiciously. But there’s nothing inherently wrong with it, and when the subject of a clause or sentence isn’t known, or isn’t as important as the object, passive voice can be just the thing. Tom Wicker’s classic New York Times opening sentence of November 23, 1963, would have been ruined if he’d tried to shoehorn it into the active voice. Wicker wrote: “President John Fitzgerald Kennedy was shot and killed by an assassin today.”

6. Don’t neglect to use singular verbs
Etymologically, data is the plural of the Latin datum. But from the time it first appeared in English, it has been treated as a collective noun (such as water or money), and collective nouns take singular verbs. Every single citation in The Oxford English Dictionary (OED) pairs data with such a verb, starting with, “Inconsistent data sometimes produces a correct result,” from an 1820 edition of the Edinburgh New Philosophical Journal. Thus, insisting on the data are… is pretentious and unnecessary. Media, meaning the various means by which information is disseminated in a society, appeared later — 1923, according to the OED. Although it’s plural of the Latin medium, it too was treated from the start as a singular. The media are…  is an unfortunate recent affectation.

A similar issue arises when a word such as group or bunch is followed by the word of, then a plural. For example: “A bunch of my friends is/are coming over.” Some sticklers insist on is, because group is singular. But this is an area where English grammar is flexible, and are is acceptable as well. My advice is to choose the singular or plural based on whether you’re emphasizing the collection or the individuals. In the above example, I would go with are. Saying A bunch of my friends is coming over sounds as stuffy as your nostrils in the middle of a particularly bad cold.

7. Don’t use words to mean what they’ve been widely used to mean for 50 years or more
An instant’s glance at the OED confirms that the one thing about words that never changes is that their meanings always change. The process takes time, and to be an early adopter of a new meaning means putting yourself at risk of both incomprehension and abuse. However, at a certain point, clinging to old definitions is a superstitious waste of time and thought. Here’s a list of words and expressions whose new meanings, though still scorned by some sticklers, are completely acceptable. (If it puzzles you that there is any objection to some of these, or to find out the original meaning, Google the word or phrase. You will find a lively debate, to say the least.)

It’s okay to use…

Decimate to mean “kill or eliminate a large proportion of something”

like to mean “such as”

liable to to mean “likely to”

hopefully to mean “I hope that”

over to mean “more than”

since to mean “because”

while to mean “although”

momentarily to mean “in a moment”

the lion’s share to mean “the majority”

verbal to mean “oral”

I could care less to mean “I couldn’t care less”

And if you have a problem with that, I could care less.

http://news.yahoo.com/7-bogus-grammar-errors-dont-worry-060000215.html

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး