လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္း၊ အေျခအေနတစ္ခုခ်င္းႏွင့္ တိုင္းႏုိင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီေပၚ မူတည္ၿပီး တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္၊ ျဖည့္ဆည္းရရွိထားသင့္သည့္အရာမ်ား ကဲြျပားသြားႏုိင္ပါသည္။ ကၽြန္မတို႔ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရွိေသာ ေလာကအရာမ်ားသည္ ကၽြန္မတို႔အတြက္ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ေပးႏုိင္သည္ဟု ဆိုေသာ္ျငား လည္း တဒဂၤသာျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးလွ်င္ ရရွိပိုင္ဆုိင္ထားေသာ အတိုင္းအဆေပၚ မူတည္၍ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အတိုင္းအတာကို ပံုေသတြက္ခ်က္၍ မရႏိုင္ပါ။ ကၽြန္မတို႔၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီပါက ကၽြန္မတို႔သည္ ေက်နပ္ ေပ်ာ္ရႊင္ရပါမည္။ တိုင္းတာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မွီေက်ာ္လြန္ျခင္းသည္ ပိုလွ်ံျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အစားအေသာက္ႏွင့္ အ၀တ္အစားမ်ားသည္ ကၽြန္မတို႔၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ယေန႔ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအရ အစားအေသာက္၊ အ၀တ္အစား ဖူလံု႐ံုျဖင့္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးအတြက္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီသည္ဟု မဆိုႏုိင္ပါ။ ထိုသူ႔တြင္ ေအာက္ပါ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ ဘာေတြလဲဆိုေတာ့ ေနအိမ္တိုက္တာ အေဆာက္အဦမ်ား၊ ေနာက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ပညာေရးစရိတ္စက ေတြနဲ႔ အခြန္အခ အသံုးစရိတ္မ်ားအျပင္ လြယ္ကူသက္သာစြာ သြားလာႏုိင္ေရး စရိတ္မ်ား စသည္ျဖင့္ မသံုးမျဖစ္ သံုးရေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ တစ္နည္း ပါ၀င္ေပသည္။
အမ်ားအားျဖင့္ စားရန္၊ ၀တ္ရန္၊ သံုးစဲြရန္ ရွိသမွ်ႏွင့္ ေရာင့္ရဲေနတတ္ၾကဖို႔ အလြန္မွ ခက္လွပါသည္။ ေငြအတြက္ပဲ ၾကည့္သူမ်ားသည္ လမ္းမွားကို တပ္မက္ျခင္း ႏြံထဲသို႔ ခဏအတြင္း သက္ဆင္းသြားၾကေလသည္။ ထိုသို႔ေသာအားျဖင့္ လူတို႔သည္ အက်ဳိးနည္းျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္းတို႔၌ နစ္မြန္းတတ္ၾကပါသည္။ ေငြကို တပ္မက္ျခင္းျဖင့္ ေငြေနာက္လိုက္ၾကသူမ်ားသည္ အမွား အမွန္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏုိင္စြမ္း မရွိၾကေတာ့ပဲ မေကာင္းမႈေနာက္သို႔ ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ ေရာက္ရွိသြားသည္။ လူအခ်ဳိ႕တို႔သည္လည္း ေငြကို တပ္မက္ေသာေၾကာင့္ ယုံၾကည္ျခင္းတရားလမ္းမွ လႊဲသြား၍ ပူပန္ျခင္းေ၀ဒနာမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ကိုယ္ကို ေသာကမ်ားကို ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူေနၾကသည္မွာ ဒုနဲ႔ေဒးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

လူသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုခ်င္ေတာင့္တမႈမ်ားသည္ ျခားနားမႈရွိေနသည္ကို ကၽြန္မတို႔ နားလည္ထားရမည္။ လိုအပ္ခ်က္မ်ားဆိုသည္မွာ အသက္တာခႏၶာ ယႏၱရားႀကီးလည္ပတ္နုိင္ရန္အတြက္ ျဖည့္ဆည္းရမည့္အရာမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လိုခ်င္ေတာင့္တမႈမ်ားကိုေတာ့ မည္သည့္အခါမွ် အေသာ မသတ္ႏုိင္ပါ။ အခ်ဳိ႕တို႔၏ လိုဘမ်ားသည္ မည္သည့္အခါမွ် အေသာမသတ္ႏုိင္ဘဲ ရေလလိုေလျဖစ္ေနၾကသည္ မ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ ေငြကို အတိုင္းအတာတစ္ခုထက္ပို၍ လိုခ်င္လာမႈ သို႔မဟုတ္ မေလာက္မငွျဖစ္မွာကို အစိုးရိမ္လြန္ကဲမႈက ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ၀န္းက်င္အေပါင္းအသင္းမ်ားၾကားမွ ဆက္ဆံေရးကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ကဲြျပားေစသည္။
စီးပြားေရးတစ္ခုလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ သာမန္သမာအာဇီ၀နဲ႔ ရွာၿပီး ကိုယ့္ပိုင္အရည္အခ်င္းနဲ႔ ရွာရတဲ့ ၀င္ေငြေလာက္ ဘယ္အရာမွ တန္ဖိုးရွိတာ မရွိပါဘူး။ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စနဲ႔ ရွာေဖြထားေသာ အရာမ်ားသည္ လြယ္လင့္တကူ ေပ်ာက္ပ်က္မသြားႏုိင္ပါဘူး။ ဒီအတြက္ အလြယ္လမ္းကို မလိုက္ပဲ ေရရွည္အတြက္ စဥ္းစား လုပ္ေဆာင္မွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ကို ဆုပ္ကိုင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေတာ့ တခ်ဳိ႕စီးပြားေရးသမား မ်ားသည္ ျဖစ္ႏုိင္သည္ မျဖစ္ႏုိင္သည္ကို အသိတရားျဖင့္ မစဥ္းစားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မက္လံုးမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရမွာပဲ ျဖစ္ပါသည္။ အရင္ႏွစ္မ်ားထဲက နာမည္ႀကီး ေရပန္းစားေနေသာ လင္ဇီးလုပ္ငန္းမ်ားပဲ ျဖစ္ပါသည္။ လူအမ်ားအား မန္ဘာမ်ား ၀င္ေစၿပီး မန္ဘာ၀င္ထားသူမ်ားက ထပ္မံ ဆြယ္တရားေဟာကာ ၀င္ေရာက္သူမ်ား ရွိလာလွ်င္ ပိြဳင့္မ်ား တိုးေပးၿပီး ကားပဲ ခ်က္ခ်င္းစီးႏုိင္မည့္ အေန အထားသို႔ မက္လံုးမ်ား ေပးေနသည္မွာ ေခတ္အေတာ္ၾကာၾကာကပင္ ေခတ္စားေနေပသည္။ ေနာက္ တစ္ဆင့္က သူမ်ား စိတ္၀င္စားလား မ၀င္စားလား၊ မန္ဘာ၀င္ခ်င္မွန္းမသိ ဘာမသိ စြတ္ရြတ္ေျပာေသာ သူမ်ားလည္း ျဖစ္လို႔လာတာကို ေတြ႕ရွိေနရပါသည္။ ဟိုအရင္ေခတ္တုန္းကတည္းက ဒီလုပ္ငန္းမွာ မန္ဘာ၀င္ၿပီး လုပ္ေနသူမ်ားသည္ ၁၀ ႏွစ္အၾကာလည္း ဒီတိုင္းပဲ လိုင္းကားတိုးစီးေနသည္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ေန ရသျဖင့္ ဒီလုပ္ငန္းသည္ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းေလာ ဆိုတဲ့ သံသယျဖစ္မိေနပါသည္။ ကၽြန္မ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ၂၀၀၆၊ ၂၀၀၇ ထဲက ဒီလုပ္ငန္းမွာ ၀င္ေရာက္ေနသည္မွာ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ အဲဒီအခ်ိန္ထဲက ကၽြန္မကိုလည္း ဆြယ္တရား ေဟာဖူးပါသည္။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္လုပ္အားနဲ႔ အရည္အခ်င္းသာ အသံုးျပဳေနသူျဖစ္သည့္အတြက္ သူ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေျပာေျပာ နားမေယာင္ခဲ့ဖူးပါ။ ေနာက္ႏွစ္ကာလအၾကာမွာ ဂါႏိုဆိုတာ ထပ္မံေပၚေပါက္လာၿပီး ဒီလိုပဲ မန္ဘာ၀င္ၿပီး ပစၥည္း၀ယ္ရင္ ေစ်းေလွ်ာ့ေပးၿပီး ထပ္မံ ကိုယ္ေဟာႏုိင္ ေျပာႏုိင္လို႔ မန္ဘာ၀င္လွ်င္ ပိြဳင့္မ်ား တက္ၿပီး ေရႊအဆင့္တို႔ ေငြအဆင့္တို႔အျပင္ ပလယ္တီနမ္အဆင့္တို႔ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ဘယ္အဆင့္ဆို ကားစီးႏုိင္ၿပီဆိုၿပီး ျဖစ္ေပၚလာျပန္ပါသည္။ ကၽြန္မကို လာေျပာသူမ်ားလည္း ေမာသြားလို႔ သူတို႔အပတ္စဥ္ စည္းေ၀းပဲြလည္း လိုက္တက္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚျပန္ပါသည္။ ကၽြန္မလို လူမ်ဳိးက မေသခ်ာလွ်င္ ဘာမွမလုပ္ေသာ ထီေတာင္ ေပါက္မွ ထိုးခ်င္သူတစ္ဦးပင္ ျဖစ္လို႔ေနပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မအေနနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္ၿပီး မသြားေရာက္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတေလေတာ့လည္း သိခ်င္မိျပန္ပါသည္။ သူတို႔ တကယ္ ေပးတာလား တကယ္ေကာ စားသံုးသူေတြ၊ မန္ဘာ၀င္ထားသူေတြအတြက္ အက်ဳိးရွိတဲ့ ရလဒ္လားဆိုတာ မ်က္ျမင္ ျမင္ဖူးခ်င္မိပါသည္။ ေနာက္ သံုးေလးႏွစ္ေလာက္ၾကာေတာ့ အရင္မန္ဘာ၀င္ၿပီး ဒီလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ျပန္ေတြ႕ေတာ့ အေျခအေန ဘယ္လိုရွိလဲဆိုတာကို ေမးၾကည့္မိပါသည္။ သူကေတာ့ စကားလွေအာင္ ကၽြန္မကို ေျပာရွာပါသည္။ ငါ အလုပ္မအားလုိ႔ အဲဒီဘက္ကို မလွည့္ႏုိင္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာပဲ ၾကားခဲ့ရပါသည္။ ေနာက္ အလုပ္သြားရင္း ကားေပၚခင္မင္ေနေသာ အစ္မတစ္ေယာက္က ႏုိင္ငံတကာ ၉ ႏုိင္ငံဆိုလားပဲ ဒီလုပ္ငန္းတစ္ခုရွိတယ္ဆိုတာရယ္ မန္ဘာ၀င္လွ်င္ ကိုယ့္အတြက္ ဘယ္လို အက်ဳိးရွိတယ္ ဆိုတာကို အာ၀ဇြန္းရႊင္ရႊင္ျဖင့္ ေျပာတာကို နားေထာင္ခဲ့ရျပန္ပါသည္။ ဟုတ္ၿပီ အစ္မလုပ္ေနတယ္ဆုိရင္ ကၽြန္မ မန္ဘာ၀င္လွ်င္ အစ္မ ပိုက္ဆံအေျမာက္အျမားရမယ္ဆိုတာ တကယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မ နာမည္နဲ႔ အစ္မ ခုရထားတဲ့ ပိြဳင့္ေတြထဲက မန္ဘာေၾကးသြင္းေပးပါလားဆိုေတာ့ အီးအဲ လုပ္ေတာ့တာပါပဲ။ ေနာက္ကိုယ့္ကိုယ္ ဆြယ္လို႔ မရမွန္းသိေတာ့ ညီမက ခင္မင္သူေပါမ်ားေတာ့ ႏုိင္ငံတကာမွာေကာ ကၽြန္မေလး အသိရွိလား ေမးလို႔ ရွိတာေပါ့ အစ္မရဲ႕။ ႏုိင္ငံတကာမွာ ခင္မင္သူေတြ ေပါမွေပါလို႔ ေျပာလိုက္ေတာ့ အစ္မနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးပါလားလို႔ ေျပာပါေသးသည္။ ဒီလို စီးပြားေရးတစ္ခုလုပ္တယ္ဆိုတာ အလြယ္ရမယ္ လို႔မ်ား လူအေတာ္မ်ားမ်ားက သတ္မွတ္ထားသလားဆိုတာ စဥ္းစားမရျဖစ္ေနမိသည္။ ဒီလိုသာ ရေၾကးဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္အလုပ္မွ အပင္ပန္းမခံပဲ ဒီလုပ္ငန္းတစ္ခုပဲ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ လူတိုင္းက တစ္စိုက္မတ္မတ္ လုပ္ၾကမယ္ လို႔လည္း ျမင္မိပါသည္။
ဒီလို လူမ်ဳိးေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ား ရွိေနသလဲဆုိတာ စဥ္းစားေနမိတုန္း အလုပ္စ၀င္၀င္ျခင္း ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ထဲက အလုပ္မွာ တူတူလုပ္ခဲ့တဲ့ ခင္မင္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္နဲ႔ ေဖဘြတ္မွာ အမွတ္မထင္ စကားေျပာျဖစ္သြားေတာ့ သူကေတာ့ စင္ကာပူမွာ ေက်ာင္းတက္ရင္း အလုပ္သြားလုပ္တယ္လုိ႔ သိထားေတာ့ အဆင္ေျပမေျပ ေမးၾကည့္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒီေတာ့ သူက သူငယ္ခ်င္း မိုက္ခရိုဖုန္းရွိလား ဂ်ီေတာ့ကေန နင္နဲ႔ စကားေျပာမယ္ဆိုၿပီး အဲမွာ စေတြ႕ျပန္ပါသည္။ သူအခု အလုပ္တစ္ခုလုပ္ေနသည္။ ဒီအလုပ္က ဘာမွမပင္ပန္းပဲ အိမ္မွာေနရင္း ၀င္ေငြရသည္လို႔ ေျပာပါသည္။ ဒီေတာ့ ကၽြန္မကလည္း ဒီလိုအလြယ္တကူ ၀င္ေငြတိုးမယ္ဆိုေတာ့ စိတ္၀င္စားၿပီး ေမးၾကည့္မိေတာ့ ဘာမွအပန္းမႀကီးဘူး မန္ဘာ၀င္ထားရံုပဲလို႔ ေျပာပါသည္။ ျမန္မာျပည္မွာ ေခတ္စားေနတဲ့ လင္ဇီးလိုမ်ဳိးနဲ႔ ဆင္တူေနပါသည္။ ဒါနဲ႔ မန္ဘာ၀င္ၿပီးရင္ ဘာလုပ္ရမွာလဲဆိုေတာ့ ထပ္မံၿပီး မန္ဘာေတြ၀င္ေအာင္ လုပ္ရင္လည္းရတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သူတို႔ဆီက ပစၥည္းေလးေတြ ၀ယ္ျပီး ျပန္ေရာင္းလည္း ပိြဳင့္တက္တယ္ ေနာက္ဆို တစ္သက္စားမကုန္ဘူးဟဲ့ဆိုေတာ့ ဟုတ္လားေပါ့။ မန္ဘာေၾကးက ဘယ္ေလာက္လဲေမးၾကည့္မိေတာ့ သိပ္မမ်ားပါဘူး သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ မန္ဘာတစ္ခါ၀င္ရင္ ေဒၚလာ သံုးေထာင္လို႔ ေျပာပါေတာ့သည္။ ေအာင္မေလးလို႔သာ ေအာ္မိပါေတာ့သည္။ ဟဲ့ ငါတို႔ျမန္မာျပည္မွာေတာင္ လင္ဇီးလုပ္ငန္းတို႔ ဂါႏုိလုပ္ငန္းတို႔လည္း မန္ဘာ၀င္တာ တစ္ခါ၀င္ ငါးေထာင္ေတာင္ ငါ ပိုက္ဆံအပိုကုန္စရာ အသံုးစရိတ္မရွိလို႔ မ၀င္ဘူးဟဲ့ နင့္လုပ္ငန္းကို ၀င္မယ့္ မန္ဘာေၾကးဆိုရင္ေတာ့ ငါမွာ အဲေလာက္ရွိရင္ေတာင္ ျမန္မာျပည္မွာ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းေလး တစ္ခုလုပ္ခ်င္မိတယ္သူငယ္ခ်င္းရယ္ လို႔ ျပန္ေျပာမိပါသည္။ ဒီေတာ့ သူငယ္ခ်င္းက ေလသံေလွ်ာ့သြားၿပီး နင္မ၀င္လည္း နင့္သူငယ္ခ်င္းေတြကို ေျပာေပးေလ ေျပာျပန္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္က လူေတြက အဲေလာက္ေတာ့ ဘယ္သူက ၀င္ႏုိင္မွာလဲဟာ နင္ပဲ စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္က မိသားစုအတြက္ ထမင္းနပ္မွန္ေအာင္ စားေနၾကသူေတြႀကီးပဲဆိုတာ နင္လည္း သိေနတာပဲ။ ေအးပါဟာ နင္ခ်မ္းသာလာရင္ပဲ ငါ ၀မ္းသာလွပါၿပီေျပာၿပီး ငါျပန္ေတာ့မယ္ အေတာ္မိုးခ်ဳပ္ေနၿပီဟ ဆိုၿပီး စကားစျဖတ္ အင္တာနက္ဆိုင္ကေန ထျပန္လာမိပါသည္။
ေဟာ သိပ္မၾကာဘူး။ အလုပ္တူတူလုပ္တဲ့ ညီမတစ္ေယာက္က အဲဒီမန္ဘာ၀င္တဲ့အက်ဳိးေက်းဇူးက ဘယ္လိုဆိုတာ မန္ဘာ၀င္ထားၿပီး ပစၥည္းေတြ ၀ယ္သံုးရင္လည္း ပံုမွန္၀ယ္တဲ့သူေတြထက္ ေစ်းႏႈန္း သက္သာတယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေျပာလာျပန္ပါသည္။ အင္း အေတာ္အလုပ္ျဖစ္တဲ့ လုပ္ငန္းပဲလို႔လည္း ေတြးမိပါသည္။ ဒီလုပ္ငန္း မန္ဘာ၀င္ၿပီးသူမ်ားသည္ အေတာ္ အေျပာအေဟာ ေကာင္းလွၿပီး တစ္ဖက္သားကို က်ေလာက္ေအာင္ ေျပာႏုိင္စြမ္းရွိၾကသူမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုိယ္သာ လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ ဒီလို အေျပာ အဆိုမ်ားနဲ႔ အသံုးခ်ၾကမည္ဆိုရင္ျဖင့္ မားကက္တင္းမန္ေနဂ်ာရာထူးအဆင့္မွ ေလွ်ာ့က်မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာရင္းျဖင့္ မက္လံုးမ်ားနဲ႔ စီးပြားေရးေလာကမွာ ဘယ္သူေတြ မက္လံုးမ်ားႏွင့္ ကားထည္လဲ စီးေနႏုိင္ၿပီလဲ ဆိုတာ သိခ်င္မိသျဖင့္ ေမးျမန္းစပ္စုမိသမွ် ေရးသားတင္ျပလိုက္ရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

မေနာျဖဴေလး

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 939 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။