ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည့္ ျပသနာမ်ားကို မေျဖရွင္းရဲသူ၊ ျငင္းဆန္စကားေျပာရမည္ကို အားနာျပီး တစ္ခ်ိန္လံုး `ဟုတ္ကဲ့၊ရပါတယ္´ လုပ္ေနသည့္သူ၊ ျပသနာတက္လာလွ်င္ ထုတ္မေျပာ၊၀န္မခံဘဲ ျမံဳစိစိလုပ္ေနျပီး အမွားကို ၀န္မခံရဲသည့္လူမ်ားကို Passive People ဟုအမည္တပ္ပါသည္။ လုပ္ငန္း ခြင္တိုင္းတြင္ ၄င္းလူစားမ်ိဳးမ်ား ၾကာၾကာျမဲေနလွ်င္ သူ႕ပတ္၀န္းက်င္က လူမ်ားပါ တျဖည္းျဖည္း ကူးစက္ျပီး Confidence နည္းလာတတ္ေသာ ေၾကာင့္ မန္ေနဂ်ာသည္ Passive People မ်ားပိုျပီးယတိျပတ္သူေတြ ျဖစ္လာေအာင္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ထို႕အတြက္ အခ်ိန္ေပးရျခင္း၊ စိတ္ရွည္သည္းခံရျခင္း၊ ပါးပါးနပ္နပ္ ဂရုတစိုက္ ကိုင္တြယ္ရျခင္းမ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္ပါ သည္။

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၀န္ထမ္းမ်ား ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ တိုးတက္လာျပီး ျပသနာေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္း၊ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းမ်ား တိုးတက္လာမည္၊ လုပ္ငန္းတြင္လည္း ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ ပိုမိုျမင့္လာျပီး ေအာင္ျမင္မႈ ပိုရလာမည္မ်ားႏွင့္ ေထၾကည့္လိုက္ပါလွ်င္ အခ်ိန္ေပးရက်ိဳး၊ ဦးေႏွာက္ေျခာက္ ရက်ိဳး နပ္ပါသည္။

Passive ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္း

၀န္ထမ္းမ်ား Passive ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းတြင္

– အမ်ားသေဘာႏွင့္ ဆန္႕က်င္လွ်င္ မိမိကို မႏွစ္သက္တတ္ဟု ယံုၾကည္ေနေသာ အယူအဆမွား၊

– အမွန္တရားတစ္ခုအတြက္ ေရရွည္ရပ္တည္ရန္ စိုးရြံ႕ျပီး လက္ရွိတစ္ခဏ သေဘာထားခ်င္း ကိုက္ညီမႈကို ပိုမို ဦးစားေပးလိုေသာ သေဘာထား၊

– အျခားသူမ်ားက ျခိမ္းေျခာက္ရန္လုိၾကမည္ဟူေသာ ခံစားခ်က္၊

– ကိုယ္ပိုင္အျမင္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ေတြးေခၚခြင့္ရွိသည္ကို နားမလည္ၾကျခင္း၊

– မိမိအျမင္ႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္က ယံုၾကည္မႈအားနည္းျခင္း၊

– ျပတ္ျပတ္သားသားလုပ္ေဆာင္တတ္သည့္ အေလ့အထအားနည္းျခင္း၊

– အျပင္လူက ကိုယ့္ကို ျမင္သည့္အျမင္မ်ိဳး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ျပန္မျမင္ၾကည့္ျခင္းတို႕ ပါ၀င္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲမွ မိမိ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တြင္ ေတြ႕ရသည့္ အားနည္းခ်က္ကို ေလ့လာျပီး အခ်ိန္ယူျပဳျပင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအက်င့္၊ အျမင္ႏွင့္ အယူအဆမ်ားသည္ အရပ္ စကားႏွင့္ ေျပာရလွ်င္ တစ္ေသာင္ လံုးစြဲလာခဲ့ျပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေန႕ခ်င္းညခ်င္းေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ေပ်ာ့ညံ့ျခင္းႏွင့္ ယတိျပတ္ျခင္း ၾကား ေ၀ခြဲမရျဖစ္ေနတတ္သျဖင့္ အတင္းအက်ပ္တိုက္တြန္းအား မေပးမိရန္ လိုပါသည္။ ျပတ္ျပတ္သားသား ဖြင့္ဟေျပာဆိုျခင္းကို ရန္လိုေသာ အျပဳအမူဟု ထင္တတ္ၾကျပီး အလိုက္အထိုက္ လိုက္ေလ်ာ ေျပာဆိုျခင္းသည္သာ ယဥ္ေက်းေသာ အမူအက်င့္ျဖစ္သည္ဟု စြဲထင္ေနၾကရာ ယဥ္ေက်း ပ်ဳဌာစြာ ျပံဳးေနျခင္းသည္ အားလံုးအဆင္ေျပျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ယူဆမႈမလြဲေစရန္ ေဖာ္ထုတ္ျပရပါမည္။

ျပသနာကို ေဖာ္ထုတ္ၾကည့္ျခင္း

Passive People တို႕၏ ထင္ရွားေသာအဓိက အမူအက်င့္သံုးမ်ိဳး ရွိပါသည္။

(က) စကားေျပာရာတြင္ `ေျပာရမွာေတာ့ အားနာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္…´၊`ငါမွားေကာင္းမွားႏိုင္တယ္ ဆိုတာသိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္…´ စသည္     မျပတ္မသားစကားမ်ား ေျပာေလ့ရွိပါသည္။

(ခ) ကိုယ္အမူအရာအရ ေခါင္းကို ေအာက္ငံုထားျခင္း၊သို႕မဟုတ္ အေပၚေမာ့ထားျခင္း၊ စကားေျပာဆိုရာတြင္ မ်က္လံုးလႊဲထားတတ္ျခင္း၊ လက္ဆစ္ ခ်ိဳးျခင္း၊ ခဲတံ၊ ေဘာလ္ပင္ တို႕ကို ကိုင္တြယ္ ေဆာ့ကစားစသည့္ စိတ္မတည္ျငိမ္မႈကို ျပေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေနတတ္ျခင္း၊ ပံုမွန္စကားေျပာေနက်ထက္ တိုးတိတ္ညင္သာလြန္းျခင္း၊ အင္း…အဲ…စသည့္ စကားလံုးမ်ား ေဖာေဖာသီသီ သံုးလြန္းျခင္း၊ သူႏွင့္ ရင္ဆိုင္စကား ေျပာျပီဆိုပါက ေနာက္သုိ႕ ဆုတ္သြားတတ္ျခင္းတို႕ကို ျပဳမူတတ္ပါသည္။

(ဂ) လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈရလာဒ္အျဖစ္ တျခားသူမ်ားကို အလုပ္ခြဲေပးရမည္ကို အားနာသျဖင့္ အလုပ္မ်ား သူ႕တစ္ဦးတည္းအေပၚ စုပံုေနတတ္ျပီး ဆက္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္းမ်ိဳး ၾကံဳေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ အခ်ိန္မီ အလုပ္မျပီးေတာ့ျခင္း၊ အေရးတၾကီး ဆံုးျဖတ္စရာ ၾကံဳလာလွ်င္ ဆိုင္းထားတတ္ျခင္း၊ အထက္တာ၀န္ရွိသူထံ မေမးျမန္းတတ္ျခင္းတို႕ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

ဂရုတစိုက္ ေလ့လာျခင္း

Passive တို႕၏ အမူအက်င့္သည္ ျပသနာခ်က္ခ်င္း မေပၚေပါက္တတ္သည့္အတြက္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္ ဂရုမျပဳမိဘဲရွိၾကရာ စတင္သတိျပဳမိ သည္ႏွင့္ တံု႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ဖို႕လိုပါသည္။ ပထမဆံုးသက္ဆိုင္ရာ Passive Person ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရပါမည္။ ယင္းသို႕ေျပာဆိုရာတြင္ မန္ေနဂ်ာဘက္ကေျပာသည္ထက္ ထိုသူေျပာသည္ကို ပိုနားေထာင္ရပါသည္။ ထိုသူ၏ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုတို႕ကို ေလ့လာျပီး ျပင္ဆင္ေပးရမည့္အခ်က္မ်ားကို မွတ္သားထားရပါမည္။

ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း

လူတိုင္းမွားတတ္ၾကေၾကာင္း၊ မိမိခံစားခ်က္ႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ တခ်ိဳ႕ေသာေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျငင္း ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ နားမလည္ပါ ၊သေဘာမတူပါ၊ မသိပါဟု ေျပာခြင့္ရွိျပီး အကူအညီလိုပါက အကူအညီေတာင္းခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ တျခားလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ရည္ တိုးတက္မႈအတြက္ ေျပာဆိုေထာက္ျပခြင့္ရွိေၾကာင္းမ်ား ရွင္းလင္းျပီး အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈကို ခြဲျခားသိေစရပါမည္။ ထို႕ျပင္ ယတိျပတ္သူတစ္ဦးျဖစ္လာေစရန္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ တျခားသူမ်ား၏အျမင္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ခံစားခ်က္ႏွင့္ အေတြးမ်ားကို ရိုးရိုးသားသား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဖြင့္ေျပာျခင္း၊ ျပသနာျဖစ္လာပါက အျပဳသေဘာနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အၾကံျပဳေပးျခင္း၊ မိမိရပ္တည္ခ်က္ကို ခိုင္မာျပတ္သားေစျခင္း၊ စသည့္ အခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပေပးရမည္။

ကိုယ္တိုင္စံနမူနာျပျခင္း၊တိုက္တြန္းအားေပးျခင္း

ယတိျပတ္ေဆာင္ရြက္တတ္ျခင္း၏ ထိေရာက္မႈရွိပံုကို မန္ေနဂ်ာကိုယ္တိုင္ လိုက္နာက်င့္ၾကံျပျခင္းျဖင့္ နမူနာယူေစရပါမည္။ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ ၊ျပသနာကို နားေထာင္တတ္ေသာ မည္သူ႕ကိုမွ် အျပစ္မတင္ဘဲ အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းေပးတတ္ေသာ မန္ေနဂ်ာ၏အျပဳအ မူကို အတုယူျပီး လိုက္နာက်င့္ၾကံႏိုင္ပါသည္။ သူတို႕၏ ေျပာင္းလဲလာမႈကို အားေပးကူညီရပါမည္။ ျပတ္သားေသာအျပဴအမူထက္ ရန္လိုေသာအမူအက်င့္ဘက္ကို ဦးတည္ပါက အဆိုပါအျပဳအမူကို ခ်က္ခ်င္းစြန္႕လြတ္ရန္ ဂရုစိုက္ေျပာၾကားရင္း သူတို႕၏ေျပာင္းလဲလိုေသာ စိတ္ ဓာတ္ကို မထိခိုက္ေစရန္ သတိထားရပါမည္။ ျပတ္ျပတ္သားသား မွန္ကန္စြာ ျပဳမူလာတတ္မႈတိုင္းအတြက္ ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာၾကားေပးရန္ လိုပါ သည္။

(2010 ဇူလိုင္လထုတ္ CEO Magazine ပါ ေဒါက္တာေဒၚခင္စန္းရီ ေရးသားေသာစာအား ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပပါသည္။)

About maypearl

may pearl has written 25 post in this Website..

I like writing & reading