ကမၻ.ာအျမင့္ဆံုး ရုပ္တုမ်ားထဲမွ အျမင့္ဆံုးမွာ
ဂ်ပန္နိုင္ငံရွိိ Ushiku Amida Buddha ရုပ္ပြားေတာ္ၾကီး ျဖစ္သည္။
အျမင့္ ၁၂၀ မီတာ ရွိျပီး ၁၉၉၅ ခုနစ္တြင္ တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့သည္။

ဒုတိယ အျမင့္ဆံုးမွာ တရုတ္နိုင္ငံရွိ Yellow Chinese Emperors Huangdi
and Yandi ျဖစ္သည္။
အျမင့္ ၁၀၃ မီတာခန့္ရွိသည္။

တတိယ အျမင့္ဆံုးမွာ ယူကရိန္း နိုင္ငံ Kyivi ရွိ ၊ံHomeland -Mother
ရုပ္တုၾကီး ျဖစ္သည္။
အျမင့္ ၁၀၂ မီတာခန့္ရွိသည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ ၏ အမွတ္သညာလည္း ျဖစ္သည္။

စတုတၳအျမင့္ဆံုးမွာ ရပ္ရွား နိုင္ငံ၊ ေမာ္စကို ျမိဳ့ရွိ Peter I ရုပ္တု
ျဖစ္သည္။
အျမင့္ ၉၆ မီတာခန့္ရွိသည္။

ပဥၥမ အျမင့္ဆံုးမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ ဆိပ္ကမ္းရွိ Statue
of Liberty ျဖစ္သည္။
အျမင့္ ၉၃ မီတာ ခန့္ရွိသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ လြတ္လပ္ေရးကို
ကိုစားျပဳသည္။
ျပင္သစ္နိုင္ငံမွ အေမရိကန္၏ လြတ္လပ္ေရးကို ဂုဏ္ျပုေသာအားျဖင့္ ေပးအပ္ခဲ့
ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆဌမ အျမင့္ဆံုးမွာ ရပ္ရွားနိုင္ငံ ၊Volgograd ရွိ Homeland mother ရုပ္တု
ျဖစ္သည္။
အျမင့္ ၈၂ မီတာ ခန့္ရွိသည္။

သတၱမ အျမင့္ဆံုးမွာ တရုတ္နိုင္ငံ၊ Lanshan ရွိ Buddha ရုပ္ပြားေတာ္
ျဖစ္သည္။
အျမင့္ ၇၁ မီတာခန့္ရွိသည္။

အဌမ အျမင့္ဆံုးမွာ ဘရာဇီးနိုင္ငံ၊ Rio de Janerio ရွိ Christ the
Redeemer (Christo Redentor) ရုပ္တုျဖစ္သည္။ အျမင့္ ၃၁ မီတာခန့္ရွိျပီး
၁၉၃၁ ခုနစ္္တြင္ ဖန္တီးသည္။ တန္ ၁၀၀၀ ခန့္ အေလးခ်ိန္ရွိသည္။
အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ ၊ Tijuca ေတာင္တန္း၊ အျမင့္ ၇၁၀ မီတာရွိ Corcovado
ေတာင္ထိပ္တြင္တည္ရွိသည္။

About Yin Nyine Nway

Yin Nyine Nway has written 358 post in this Website..

I m web developer