ေလွာ္ေလသည့္ေလွ… သစ္ေဆြးတစ္ပိုင္း

တက္မရိုင္းျဖင့္… အစြန္းအစြယ္…

ေရေပၚထြက္မွ်… ဂရုမထား…

ကိုယ့္အင္အားျဖင့္… အားသြန္ခြန္စိုက္…

ေလွာ္ခဲ့သည္…

 

ေလွာ္ေလသည့္ေလွ… ေရစိမ့္၀င္လဲ

ခပ္ထုတ္အားျဖင့္… လႈိင္းေလေရေအာက္…

ေရာက္မသြားေအာင္… အေၾကာက္မထား

ကိုယ့္ေသြးသားျဖင့္… တင္းခါအံက်ိတ္…

ေလွာ္ခဲ့သည္…

 

ေလွာ္ေလသည့္ေလွ… တက္မက်ိဳးလဲ…

ခႏၵာလက္အားျဖင့္… ခရီးေရာက္ေအာင္…

အင္အားကုန္ခမ္း… ေသလမ္းမသြားေအာင္…

၀ိရိယျဖင့္… ဇြဲျဖင့္တင္းခါ

ေလွာ္ခဲ့သည္…

 

ေလွာ္ပင္ေလွာ္ျငား… ေရွ႕သို႔သြားဖို႔…

လမ္းမျမင္သည္… ခႏၵာေျခာက္ခမ္း…

အားအင္ခမ္း၍… ေသမင္းႏႈတ္ခမ္း…

ဆီသို႔လွမ္းေလ…

ေလွာ္ေသာေလွသည္…

ၾကမ္းေသာေရဆန္… ေလွဆန္ျဖင့္…

ျပင္းစြာခ်ီတက္… ေလွာ္ခဲ့သည္…

 

ခင္မင္လ်က္-

ဖက္ဖက္ကက္

About ေၾကာင္၀တုတ္

ေၾကာင္၀တုတ္ has written 104 post in this Website..

တစ္ခါတစ္ေလ... ေလာကၾကီးအား ေျပာင္းျပန္ၾကည့္တတ္ေပသည္...