ပံု (၁) အင္းေလး နံနက္ခင္း

ပံု (၁) အင္းေလး နံနက္ခင္း

ပံု (၂) အင္းေလး နံနက္ခင္း

ပံု (၂) အင္းေလး နံနက္ခင္း

ပံု (၃)

ပံု (၃)

ပံု (၄)

ပံု (၄)

ပံု (၅)

ပံု (၅)

ပံု (၆)

ပံု (၆)

ပံု (၇)

ပံု (၇)

ပံု (၈)

ပံု (၈)

ပံု (၉)

ပံု (၉)

ပံု (၁၀)

ပံု (၁၀)

ပံု (၁၁)

ပံု (၁၁)

ပံု (၁၂)

ပံု (၁၂)

မတ္လ ၉ ရက္ေန႔ကေန ၁၄ ရက္ေန႔အထိ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းကို ခရီးထြက္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေနရာတစ္ခုခ်င္းစီကို ဓါတ္ပံုေတြနဲ႔ပဲ ျပသြားပါ့မယ္။ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ မနက္အာရံုတက္ခ်ိန္ အင္းေလးကန္ အလွနဲ႔ စတင္မိတ္ဆက္လိုက္ခ်င္ပါတယ္။

weiwei

About weiwei

weiwei has written 367 post in this Website..

မဂၤလာပါ ....