အယ္ဒီတာ ရွင့္
မီဒီယာ ကို အလြန္အားကိုးလို ့အိမ္မဲ မီးအိမ္ရွင္ စာေရးလိုက္ရျပန္ၿပီ။ ေရးဖို ့အေၾကာင္းျဖစ္လာရတာကေတာ့ ကၽြန္မတို ့အိမ္မဲၿမိဳ ့မွာ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကိုေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေတာ့ မီဒီယာနဲ ့ပတ္သက္လာၿပီး မီဒီယာအေပၚ ျပည္သူအားကိုးလာတာေတြ သိလာရတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္
ဒီစာကိုေရးလိုက္ရတာပါ။ အဲ့ဒီ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကို ေရြးေကာက္္ပြဲလုပ္ရာမွာ မမွ်မတလုပ္တယ္ မမွန္မကန္လုပ္တယ္ စဥ္းမ်ဥ္းသက္
မွတ္ခ်က္ နဲ ့မညီပါဘူး ဥပေဒ နဲ ့မညီဘူး စသျဖင့္ တိုင္လိုက္ၾကတာ အိမ္မဲၿမိဳ ့နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရံုးမွာေရာ ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ရံုးမွာေရာ တျခားမသိတဲ့ ေနရာေတြ မွာပါ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ တိုင္ၾကားခ်က္ေတြကို စစ္ေဆးၾကတယ္။
၈၊၂၊ ၂၀၁၃ ေန ့က အိမ္မဲၿမိဳ ့ လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္ရံုးမွာ စစ္ေဆးတဲ့ ကိစၥ အေပၚ အိမ္မဲၿမိဳ ့က သတင္းစာ ဆရာၾကီး ကဗ်ာ ဆရာၾကီး ဆိုတဲ့သူက
သတင္းယူၿပီးေတာ့ သတင္းဂ်ာနယ္ေတြထဲမွာ ပါမယ္လို ့ အမ်ားျပည္သူေတြကိုေျပာခဲ့တယ္။ အမ်ားျပည္သူဆိုတာ မီးအိမ္ရွင္တို႕လိုမီဒီယာမွာပါလာတာ
ကို ေတြ ့ခ်င္ၾကတဲ့ျပည္သူေတြ ကစိတ္၀င္တစား ေမးလာၾကတယ္။ မီးအိမ္ရွင္ အယ္ဒီတာထံ ေပးစာ ဂ်ာနယ္ထဲ ပါတုန္းကဆိုရင္ မီဒီယာရဲ ့အက်ိဳးကို
အိမ္မဲၿမိဳ ့က ခံစားရေတာ့ တုိင္ၾကားမႈစစ္ေဆးတဲ့သတင္းပါမယ္ဆိုၿပီး ဘယါဂ်ာနယ္မွာမွမပါေတာ့ဘယ္လိုျဖစ္ပါလိမ့္ဆိိုၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စံုစမ္းေမးျမန္း ေနၾကၿပီ။
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး လုပ္တဲ့လူၾကီး လူေကာင္းေတြ စံုစမ္းခံရတဲ့ ျပည္သူေတြကို သတင္းဂ်ာနယ္မွာ ပါေအာင္ဆိုၿပီး ရုပ္ေတြဖမ္း အသံေတြဖမ္း လုပ္သည့္တိုင္
သတင္းမီဒီယာထဲ မွာ မထည့့္ေတာ့တာလား ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္သတင္းမီဒီ ယာ မွ မပါေအာင္လုပ္ႏူိင္တဲ့ သူေတြ ရွိေနတုန္းပဲလား။ သတင္းမီဒီယာမွာပါဖို ့ ဘာေတြ လိုအပ္ပါသလဲ?
မီးအိမ္ရွင္ အယ္ဒီတာထံေပးစာ ပထမပါတုန္းက ဟုတ္လိုက္ေလ မီးအိမ္ရွင္ရယ္လို ့ အိမ္မဲက၀ိုင္းၿပီး ခ်ီးေျမွာက္ေနခ်ိန္မွာ အဲ့ဒီ သတင္းစာဆရာၾကီး ကဗ်ာ
ဆရာၾကီးက အင္တာနတ္ထဲမွာ အယ္ဒီတာ့ထံ ေပးစာ ဆိုတာသူတို ့ေလာက္စာေပ အဆင့္အတန္း မရွိဘူ လို ့ႏွွိမ္ခ်တဲ့ အျပင္ ပုဒ္မေတြနဲ ့လည္း ၿခိမ္းေျခာက္
ခဲ့ေသးတယ္။
ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ကိိိုယ္စားလွယ္ အေရးယူႏုိင္ေအာင္တိုင္ၾကားသူ၊သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြကိ္ုအားကိုးတၾကီး တိုင္ၾကားတဲ့ ျပည္သူေတြကိုလည္းမမွန္မကန္တိုင္ၾကားတဲ့အတြက္
ေထာင္ခုႏွစ္ ႏွစ္နဲ ့ဒဏ္ေငြ ၅၀၀၀၀ ျဖင့္ ဒဏ္ခံရမယ္လို ့ ဘာကို အားကိုးမွန္းမသိတဲ့လူေတြက အိမ္မဲက ျပည္သူေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနျပန္ပါၿပီ။
ယခုအခါမွာဆိုရင္ ရပ္ေက်း ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚ စဥ္ဆက္မျပတ္စစ္ေဆးမွွဳ ့ေတြ ျပဳလုပ္ေနေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္ အတိုင္း အလုပ္လႊဲခိုင္္းျခင္း ေရြး
ေကာက္ခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကို သင္တန္းေပးတာတို ့ျပဳလုပ္ၿပီး ရပ္ကြက္ေက်းရြာေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကၿပီ။
လႊတ္ေတာ္ဂ်ာနယ္ထဲမွွာဆိုရင္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ပက္သက္လို ့သတင္းေတြ အမ်ားႀကီးပါလာၾကၿပီိ။ အဲ့သလိုသတင္းမီဒီယာမွာ ပါလာ
တာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးခံရတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ ဘာျဖစ္ၾကဦးမလဲ မီဒီယာကို ဂရုမစိုက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမွဳ ့ကိုဂရုမစိုက္ပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ သူတို ့
ေတြပဲ ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ မွဴးေနၾကဦးမလား
ရပ္ကြက္ေက်းရြာ အဆင့္ကိုျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခြင့္နဲ႕ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲအေပၚ

တိုင္ၾကားခြင့္ေတြရလို ့ရပ္ကြက္ေက်းရြာအတြက္ျပည္သူ၏ဆႏၵ
နဲ ့အသိစိတ္ေတြြကိုအေရးတယူရွိလာခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္ရဲ ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္ဆင့္မွာအေရးၾကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ၿမိဳ ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး နဲ ့ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ
ကိုေတာ့ ၿမိဳ ့မိၿမိဳ ့ဖေတြ ခရိုင္မိ ခရိုင္ဖ ေတြဦးထိပ္ထားၿပီး ျပည္သူကျဖစ္ေစ ျပည္သူ ့ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ျဖစ္ေစ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေတာ့ မရေသးပါဘူး
အိိမ္မဲၿမိဳ ့က ျမိဳ ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆိုရင္ အထူးတလည္ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးၿပီး သင္တန္းကျပန္လာေတာ့ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကို သင္တန္း
ျပန္ေပးေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။အသက္ၾကီး ၀ါရင့္၀န္ထမ္းေတြ နဲ ့ျပည္သူကေရြးေပးတဲ့့ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကို အသက္ငယ္ငယ္ ၀ါႏုႏု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
ကေလးက ဆရာလုပ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေနပါၿပီ။
ၿမိဳ ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကေလးက ဆရာလုပ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသင္တန္းမွာ အသက္ၾကီးၾကီး ၀ါရင့္ရင့့္ လူထုဆႏၵ နဲ ့ေရြးခ်ယ္ေပးထားတဲ့ရပ္ေက်းအုပ္
ခ်ဳပ္ေရးမွွဴး တစ္ေယာက္ကို လူထုေရြးေပးထားတဲ့ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားေရွ ့ေမွာက္မွာ ပါးရိိုက္မယ္လို ့ ဆံုးမသြန္သင္တာကို ခံလိုက္ရျပန္ၿပီ။
ရပ္ကြက္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္ရန္ရွိရမည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား စံႏွဴန္းသက္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဥပေဒ နည္း
ဥပေဒ မ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းသည္ ဟုသိရၿပီး ျပဌာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မရွိ ျမိဳ ့နယ္အဆင့္ ခရိုင္အဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအေပၚ ျပည္သူနဲ ့ျပည္သူကေရြး
ခ်ယ္တဲ့ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက မည္သို ့မည္ပံု ေထာက္ျပေ၀ဖန္ခြင့္ရွိမလဲ(သို ့မဟုတ္) ျပည္သူ ့ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္သူက အဆင့္
ျမင့္ျမင့္ က အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာကို စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီအျဖစ္အုပ္စိုးမွဳ ့ကိုသည္းခံေနရမည္လား အယ္ဒီတာၾကီးရွင့္…..
မီဒီယာကိုပဲ အားကိုးရေတာ့မွာပါ။ သိိတယ္မဟုတ္လား မီဒီယာ အားကိုးပုဆိန္ရိုး အဆိုးျမင္၀ါဒီ ဆိုၿပီး ေခ်မွဳန္းရင္ျဖင့္ အေသဆံုးသည္ထိ ခံယူၿပီး မီဒီယာကို
အားကိုးသြားမယ့္ အိမ္မဲ မီးအိမ္ရွင္
မီးအိမ္ရွင္(အိမ္မဲ)

လူထုေအာ္သံထဲကအတိုင္းဆိုရင္အိမ္မဲျမိဳ႕ကသတင္းစာဆရာေတြကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္မလုပ္၊ကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ္မေက်ျဖစ္ေနသလား?  ဒါေတာ့မသိႏိုင္ေပမယ့္လူထုေအာ္သံအေရးအသားေလးကိုသေဘာက်ေတာ့

ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးခ်င္ခဲ့မိတယ္။လူထုကေအာ္မယ္ဆိုလဲေအာ္စရာပါျမိဳ႕တြင္းေတြမွာတစ္ခ်ိဳ႕ဆိုလမ္းမီးတိုင္အေၾကာင္းျပျပီးမီးလင္းေရးေကာ္မတီဖြဲ႕၊မီတာရွိတဲ့အိမ္ေတြကတစ္အိမ္ေထာင္ေငြ(၆၀၀၀)ေတာင္းယူၾကတယ္။

ျမိဳ႕လူထုကသေဘာမက်လို႕သတင္းစာဆရာဆီေျပာခ်င္ေပမယ့္အဲဒီ့သတင္းစာဆရာကမီးလင္းေရးေကာ္မတီမွာဥကၠဌျဖစ္ေနေတာ့ျပည္သူေတြအခက္ေတြ႕ျပီေပါ့။သတင္းသမားဆိုတာအမွန္တရားကိုျမတ္ႏိုးျပီးျပည္သူ

ဘက္ကရပ္တည္တယ္လို႕ေျပာတဲ့ဟံသာ၀တီဦး၀င္တင္သာသူေရးျပီးျပည္သူကိုတင္ျပတဲ့စာသားနဲ႕လက္ေတြ႕မွာမကိုက္ညီတာေတြ႕ရင္၊  စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရမွာအမွန္ဘဲ။ကဲ…..ကဲ….အိမ္မဲျမိဳ႕ကသတင္းစာဆရာေတြေရ…..တာ၀န္ေက်ၾကပါ..ကြယ္ရို႕..။

About silver hero

silver hero has written 19 post in this Website..