ဒီမိုုကေရစီကိုေဖာ္ေဆာင္ေသာ အရပ္သားအစိုးရသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ရဲ႕လက္ထက္မွာမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ႏူိင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး  ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာအခ်ိန္နဲ႕တေျပးညီေဆာင္ရြက္ေနတာေတြ႕ရတယ္။အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့့္ျမတ္ေရးရင္ၾကားေစ့လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းလုပ္ကိုင္ႏူိင္ခဲ့သလို၊ျပည္သူလူ

ထုဆႏၵနဲ႕အညီဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ ့ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြြးေကာက္ပြဲေတြကိုဥပေဒ ၊နည္းဥပေဒေတြ ထုတ္ျပန္ၿပီး က်င္းပေပးခဲ့တာေတြ ့ရတယ္။ႏူိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရဲ ့ႏူိင္ငံဖြံ ့ၿဖိဳးေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ျပဳျပင္္ေျပာင္းလဲေရး တတိယလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္တဲ့အစိုးရဌာနအဖြဲစည္းမ်ား၏စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္သမၼတႀကီးက ျမိဳ ့နယ္တစ္ခုတြင္ျမိဳ ့နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ျမိဳ ့နယ္အဆင့္ဌာန ဆိုင္ရာမ်ား၊ ျမိဳ ့မိျမိဳ ့ဖမ်ား၊လူမွဳေရး၊စီးပြြားေရး၊လူထုလူတန္းစားကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ျမိဳ ့နယ္ေကာ္

မတီဖြဲ ့စည္းၿပီးျမိဳ ့နယ္၏တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊စီးပြားေရး လူမွဳ ့ေရး စသည့္ ကိစၥအရပ္ရပ္အတြက္ၿမိဳ ့နယ္ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ ့စည္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ဟု

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏူိင္ငံေတာ္ သမၼတ အိမ္ေတာ္သံတမန္ေဆာင္ခန္းမမွာဒီဇင္ဘာ၂၆ရက္ေန႕တြင္က်င္းပေသာအစိုးရဌာန အဖြဲ ့စည္းမ်ား၏စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ လုပ္ကိုင္မွဳ ့စနစ္

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ စပ္လ်န္းသည့္ မိန္ ့ခြန္းေျပာၾကားခဲ့တာကိုEnvoyဂ်ာနယ္၊vol.(3).no(33) 3.1.2013တြင္ဖတ္ရသျဖင့္သိခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။

သမၼတႀကီး မိန္ ့ခြန္းတြင္ပါသည့္အတိုင္း ၿမိဳ ့နယ္ေကာ္မတီ ကိုဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုတာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေတြးပြား စဥ္းစားစရာ တစ္ခု ျဖစ္မိပါတယ္။

ၿမိဳ ့နယ္ေကာ္မတီကိုဖြဲ ့စည္းမယ့္ေနရာမွာ ၿမိဳ ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ၿမိဳ ့          နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာေတြြဆိုတာႏူိင္ငံေတာ္ကမြန္းမံသင္တန္းမ်ားကိုအဆင့္ဆင့္ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရတဲ့ႏူိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏူိင္ငံေတာ္က ေပးအပ္တဲ့တာ၀န္မ်ားကို

ထမ္းေဆာင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္သလို ဥပေဒ နည္းဥပေဒေတြကိုလည္းလိုက္နာရန္ အသင့္ျဖစ္ေနပါတယ္။သို ့ေသာ္ၿမိဳ ့မိၿမိဳ႕ဖ၊လူမွဳေရး၊စီးပြားေရး၊လူထုလူတန္းစားကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာပါ၀င္ရမယ္ဆိုေတာ့ထိုသို႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမယ့္သူေတြကိုဘယ္

လိုစံနမူနာမ်ိဳး၊ဘယ္လိုဥပေဒမ်ိဳးေတြနဲ႕ေရြးခ်ယ္မွာလဲဆိုတာျပည္သူတစ္ဦးအေနနဲ႕သိခ်င္မိတယ္။ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕အတြက္ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမဟုတ္တဲ့ျပည္သူမ်ားကိုႏိုင္ငံရဲ႕အခ်ိဳ႕ေသာ

တာ၀န္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ရန္ခန္႕အပ္ရာမွာေရြးခ်ယ္မႈမွားယြင္းမွာကိုအင္မတန္စိုးရိမ္ပူပန္မိပါတယ္။ ႏိုင္ငံဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္ရာမွာသမၼတၾကီးရဲ႕

ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြေႏွာင့္ေႏွးသြားမည္ကိုျပည္သူတစ္ဦးအေနနဲ႕ေတြးပူမိတာအမွန္ျဖစ္ပါတယ္။(၂၀၁၂)ဒီဇင္ဘာလမွာက်င္းပျပီးစီးသြားတဲ့ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြး

ပြဲေတြမွာသတိျပဳခ်င္စရာေတြရွိပါတယ္။ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္နူိင္ငံေတာ္က ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ားကိုထုတ္ျပန္ၿပီး ျမန္မာတစ္ႏူိင္ငံံလံုးရွိ ျမိဳ ့နယ္တိုင္းမွာရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကိုဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ပြဲေတြ ျပဳလုပ္ေစခဲ့တယ္ ။

ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားေပးေသာမဲဆႏၵမ်ားျဖင့္ရပ္ကြက္တြင္း

အုပ္ခ်ဳပ္မည့္သူကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတယ္။ဒီဇင္ဘာလအကုန္မွာျမန္မာတစ္ႏူိင္ငံလံုးက ၿမိဳ ့နယ္ေတြမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားေရြးခ်ယ္ၿပီးခဲ့ေပမယ့္ေနာက္ကတက္လာတဲ့ တိုင္ၾကားစာမ်ားနဲ ့ပတ္သက္လို ့ေျဖရွင္းေနရတာေတြဟာအခုခ်ိန္ထိမၿပီးျပတ္ေသးပါဘူး။အဲ့ဒီအတြြက္အေျဖကိုသိခ်င္ခဲ့တယ္။အမ်ားႀကိဳက္လို႕ေရြးခ်ယ္ခံရျပီီးမဲမ်ားခဲ့တဲ့

သူေတြဘာျဖစ္လို႕တိုင္ၾကားခံရသလဲလို႕စဥ္စားခဲ့ရတယ္။ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးဖို႕အတြက္ဥပေဒအခန္း(၄)တြင္ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ရပ္ကြက္(သို႕)ေက်းရြာ

အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ၾကီးၾကပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ယင္းတာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္ရန္ဆႏၵရွိေသာရပ္ကြက္(သို႕)ေက်းရြာတြင္းရွိအမ်ားၾကည္ညိဳေလးစားျပီးၾသဇာတိကၠ

မရွိသည့္ရပ္မိရပ္ဖ(၅)ဦးကိုေရြးခ်ယ္၍ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕တာ၀န္ေပးအပ္ရမည္။ဟုေရးသားထားတယ္။နည္းဥပေဒတြင္ရပ္ကြက္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရသူ

ကၾကီးၾကပ္ေရးအတြက္တာ၀န္မယူႏူိင္ပါကျငင္းဆိုႏူိင္ေၾကာင္းလည္းပါရွိတယ္။ဥပေဒအခန္း(၄)၊၇(က)ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕သည္တြင္ရပ္ကြက္(သို႕)ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ

အိမ္ေျခစာရင္းကိုရယူ၍သတ္မွတ္ထားေသာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီရပ္ကြက္(သို႕)ေက်းရြာအလိုက္ဆယ္အိမ္စုအစုအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းရမည္ဟုဥပေဒမွာေရးသားထားပါတယ္။

သို ့ေသာ္

ျမိဳ ့နယ္မ်ားတြင္ရပ္ကြက္ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ ၿမိဳ ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႏွင့္အဆင္ေျပသူ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူမ်ားသာေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား

မွာရပ္ကြက္ၾကီးၾကပ္အျဖစ္ပါ၀င္လ်က္ လက္သင့္ရာ စားေတာ္ေခၚတာ ျမင္ေတြ ့ခဲ့ရတယ္။

ရပ္ကြက္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားမွာဥပေဒ၊နည္းဥပေဒပါတဲ့အခ်က္မ်ားကို မည္သို ့ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို နားမလည္ၾကတာ ကိုလည္းျမင္ေတြ ့ခဲ့ရတယ္။က်င္းပျပီးစီးခဲ့တဲ့  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

ေရြးပြဲ မွ အေၾကာင္းတစ္ခုကို နမူနာျပရလွ်င္ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ပြဲ က်င္းပေနစဥ္မွာ ရပ္ကြက္အတြင္းတက္ေရာက္ေသာျပည္သူထဲမွျပည္သူတစ္ဦးကဥပေဒ၊နည္းဥပေဒစာအုပ္ကိုကိုင္ျပီးရပ္ကြက္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ ့ကို ေမးခြန္းတစ္ခုေမးခဲ့ပါတယ္။“(၁၀)အိမ္စု

လို႕ရွင္းျပျပီး၊(၁၀)အိမ္စုမွာကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ေရြးေပးရမယ္လို႕ရပ္ကြက္ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ေျပာၾကားခဲ့တယ္။ ၁၀အိမ္စုဖြဲ ့စည္းတဲ့ ေနရာမွာ (၁၀)အိမ္ထက္ေက်ာ္ျပီးအစြန္းထြက္ခဲ့ရင္ကိုယ္စားလွယ္ဘယ္ႏွေယာက္ကိုေရြးခြင့္ရွိမလဲ၊ကၽြန္ေတာ္ေမးရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းကလာဖိတ္တဲ့စာရင္းစာရြက္မွာၾကည့္တာ

ကၽြန္ေတာ္ပါ၀င္တဲ့(၁၀)အိမ္စုစာရင္းစာရြက္မွာ(၁၂)အိမ္ဖြဲ႕၊ထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ေနာက္တစ္ခုကရပ္ကြက္ၾကီးၾကပ္ေတြရွင္းျပတဲ့ေနရာမွာမဲဆႏၵပထမအမ်ားဆံုး၊ဒုတိယ

အမ်ားဆံုး၊တတိယအမ်ားဆံုး(၃)ဦးရဲ႕စာရင္းကိုျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံတင္ျပမွာျဖစ္တယ္လို႕ေျပာသြားတာၾကားရပါတယ္အဲဒါဥပေဒမွာပါလား၊ဥပေဒနဲ႕ညီပါသလား၊(၁၀)

အိမ္စုစာရင္းျပဳစုရာမွာဥပေဒအရဘယ္သူ႕မွာတာ၀န္ရွိလဲ”ဟုေမးခဲ့ျပီးျပည္သူထဲမွေနာက္တစ္ဦးကလဲ“(၁၀)အိမ္စုဖြဲ႕တာအိမ္နံပါတ္အစဥ္အတိုင္းမဟုတ္တာေတြ႕ရျပီး၊လမ္းေက်ာ္

အိမ္ေက်ာ္ေတြဖြဲ႕ထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ဘယ္လိုပံုစံယူျပီးဖြဲ႕စည္းခဲ့တာလဲ”ဟုရပ္ကြက္ၾကီးၾကပ္ေရးမ်ားကိုေမးခဲ့ရာ ရပ္ကြက္ၾကီးၾကပ္ေရး မ်ားမွ သူတို႕ တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္ဆင္းစာရင္လိုက္လံမျပဳစုႏိုင္တဲ့အတြက္ျပဳစုျပီးသား(၁၀)အိမ္စုစာရင္းေတြသူတို႕ကိုတင္ျပျပီး၊ရပ္ကြက္ၾကီးၾကပ္ေတြကအတည္ျပဳေပးခဲ့တယ္။ဥပေဒနဲ႕ပတ္

သတ္ျပီးသိပ္မကၽြမ္းက်င္ပါဘူး၊သင္တန္းမွာႏွစ္ရက္သင္ခဲ့ရတာဘဲရွိပါတယ္။ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒစာအုပ္ေတာင္းေတာ့လည္းမရလို႕စာအုပ္လည္းဖတ္ခြင့္မရခဲ့ဘူး။ခက္ခဲတဲ့အရာေတြေမးရင္

သူတို႕ေျဖႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူးလို႕ေျဖၾကားခဲ့ျပီးသူတို႕မေျဖဆိုႏိုင္ေသာေမးခြန္းမ်ားကိုျမိဳ႕နယ္ၾကီးၾကပ္အဖြဲ႕ကေျဖရွင္းျပခဲ့ရတယ္။ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုၾကည့္ျပီးေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေရးသား

ခဲ့တဲ့(တို႕ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု)စာအုပ္ထဲကျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရာဇ၀င္အက်ဥ္းထဲမွာပါတဲ့အဂၤလိပ္ေခတ္ကအေၾကာင္းကိုျပန္ေတြးမိပါတယ္။

 

              လြတ္လပ္ေရး မရခင္ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္ခံဘ၀တြင္ အဂၤလိပ္အစိုးရက ဒီမိုကေရစီ ေရးရာစနစ္ျဖစ္တဲ့ အတိုင္ပင္ခံ အဖြဲ ့ကိုစမ္းသပ္တီထြင္ခဲ့ၾကၿပီးအတိုင္ပင္ခံ ၉ ဦးကို ခန္ ့

အပ္ခဲ့ၾကတယ္ ။အဂၤလိပ္တို ့က သူတို ့ႀကိဳက္တဲ့သူကို ေရြးခ်ယ္ခန္ ့အပ္ၿပီး သူတို ့တိုင္ပင္ခ်င္သလို တိုင္ပင္တယ္။ထို အတိုင္ပင္ခံ (၉) ဦးကေပးေသာ အႀကံကို လက္ခံရန္ မလိိုေပ။

ဆိုတဲ့အေၾကာင္းအရာကဲ့သို႕ပင္

ရပ္ကြက္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ ့ရဲ ့အျဖစ္ဟာ မလုပ္ႏူိင္လို ့ျငင္းဆန္ရင္ေတာင္ ျငင္းဆန္ခြင့္ရွိရဲ ့နဲ ့ ေခါင္းရင္းတြင္ မိန္ ့မိန္ ့ႀကီး ထိုင္ျပီး ဘာမွ မသိတဲ ့အျဖစ္ကို ေရာက္ေနၾကတယ္။

ထိုကဲ့သို ့ႏူိင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒ နည္းဥပေဒပါသည့္အတိုင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ကို မသိေသာ သူမ်ားကိုတာ၀န္ေပးျခင္းသည္ ႏူိင္ငံဖြံ ့ၿဖိဳးေရးအတြက္သမၼတႀကီး၏ႀကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္ေနေသာဒီမိုကေရစီျမင္ကြင္းကိုမွံဳ၀ါးေစႏူိင္ပါတယ္။သမၼတ ႀကီး မိန္ ့ခြန္းပါသည့္အတိုင္း

ၿမိဳ ့နယ္ေကာ္မတီ ဖြဲ ့စည္းရာတြင္ ထိုကဲ့သို ့လက္သင့္ရာ  မိမိႏွင့္ အဆင္ေျပရာကိုသာေတြးျပီး ေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္တာ၀န္ေပးမွဳ ့မ်ား မလုပ္မိေစဘဲ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္

ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာသူ၊ကိုယ္က်ိဳးမၾကည့္ဘဲတိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးေပၚေစတနာထားေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ားကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ႏူိင္မွသာႏိုင္ငံဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတတိယ

ေျမာက္လုပ္ငန္းစဥ္ ကိုေအာင္ျမင္ပီျပင္ႏူိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ မိပါေတာ့တယ္။

About silver hero

silver hero has written 19 post in this Website..