(ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ တရုတ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ရိွ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ေျပာင္းလဲ လာႏိုင္ေသာ တရုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး အေၾကာင္း ေရးသားထားေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါသည္)

          ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီရထားႀကီး  ၂ ႏွစ္ခန္႔ခုတ္ေမာင္းခရီးႏွင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ ယေန႔တြင္ ခလုတ္ကန္သင္းမ်ားေသာ၊ အေကြ႔အေကာက္မ်ားေသာ၊ လမ္းအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုသို႔ေရာက္ရွိျဖတ္သန္းရလ်က္ရွိေနသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ ဘူတာသို႔ေရာက္ရန္ ဤလမ္း၊ ဤေနရာ၊ ဤအခ်ိဳးအေကြ႔တို႔အား မျဖစ္မေနျဖတ္သန္းရမည္ျဖစ္သည္။ အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္ကာလအတြင္း ဂီယာအခ်ိန္းအေျပာင္းႏွင့္ စီယာရင္အထိန္းအေၾကာင္း မွန္မွသာေရွ႕ခရီးကို ဆက္ႏိုင္မည့္သေဘာျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ခလုတ္ကန္သင္းႏွင့္တူေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျဖတ္သန္းႏိုင္ရန္ အတြက္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို မွန္ကန္စြာသိျမင္သံုးသပ္၍ အႏၲရာယ္ကင္းေသာဆံုးျဖတ္မႈမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

နယ္နိမိတ္အရွည္လ်ားဆံုးထိစပ္ေနသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံႀကီးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ကာလရွည္လ်ားစြာ ခ်စ္ၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္ဆိုသည္ကို မျငင္းႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ရွိအေျခအေနမ်ားအရ အေရွ႕ဘက္က နဂါးႀကီးအေနျဖင့္ ေဒါသအခုိးအေငြ႔တို႔ တ႐ွဴး႐ွဴးမႈတ္ထုတ္စျပဳေနၿပီလားဟု ေတြးထင္စရာမ်ားရွိလာသည္။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ပါနည္း။ ဘဂၤလားပင္လယ္အတြင္းမွ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ေသာက္သံုး႐ႈ႐ႈိက္ ႏိုင္ရန္ နဂါးႀကီးေခါင္းျပဴထြက္ရမည့္ေနရာသည္ တစ္ခုတည္းေသာျမန္မာႏိုင္ငံမွအပ အျခားျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္မရွိျခင္း ေၾကာင့္ အသက္႐ႈေပါက္တစ္ခုအတြက္ဟု ေျဖၾကားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရ။   တ႐ုတ္တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရတာ၀န္ယူစဥ္ကာလအတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးအား မ်ားစြာတိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔တိုးျမႇင့္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း တ႐ုတ္တို႔၏ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုႏွင့္ထည္ႏွင့္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာမွ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိအား ျမန္မာႏိုင္ငံမွရရွိေရး ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ေမွ်ာ္ေတြးကာ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား တည္ထားခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံမ်ားမွ Sanction မ်ား႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ သံတမန္အဆင့္တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ အေမရိကန္သမၼတကိုယ္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔လာေရာက္ခဲ့ျခင္း၊ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အျပန္အလွန္ အလည္အပတ္ခရီးသြားလာျခင္း စသည့္ဆက္ဆံမႈ တိုးျမႇင့္လာျခင္းမ်ားမွာ တ႐ုတ္တို႔အတြက္စိုးရိမ္မႈဒီေရကို တစ္လိမ့္လိမ့္တိုးပြားေစပါေတာ့သည္။ မိမိႏွင့္ စိတ္သေဘာထားခ်င္း မတုိက္ဆိုင္သူမ်ားက မိမိ၏မိတ္ေဆြအိမ္တစ္အိမ္သို႔ အလွ်ိဳလွ်ိဳ၀င္ထြက္ လည္ပတ္လာျခင္းကို မည္သူမွ်ဝမ္းသာအားရျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ တ႐ုတ္တုိ႔အစိုးရိမ္ဆံုးမွာ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲတြင္ အေမရိကန္ဘက္သို႔ ယိမ္းယုိင္သြားမည့္အေရးျဖစ္ပါသည္။ တစ္ေပါက္တည္းေသာ ထြက္ေပါက္ အား အပိတ္ဆို႔ခံရပါက တ႐ုတ္တို႔အတြက္ အရွင္လတ္လတ္ေျမျမႇဳပ္သတ္ခံရဘိအလား ခံရခ်က္နာႏိုင္ပါသည္။

တ႐ုတ္တို႔တြင္ ေရြးခ်ယ္ရန္ နည္းလမ္းႏွစ္ခုရွိပါသည္။ ပထမနည္းလမ္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈရွိျခင္းကိုမုဒိတာပြား၍ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ယခင္ရွိၿပီးသားဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုခိုင္ၿမဲေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဒုတိယနည္းလမ္းမွာ နယ္စပ္တြင္လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို ရွည္ၾကာေစရန္ KIO/KIA ႏွင့္ “ ဝ ” အဖြဲ႔တို႔ကို ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပး၍ ျမန္မာအစိုးရကို ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ျဖစ္ေစျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္တို႔ဒုတိယနည္းလမ္းကိုေရြးခ်ယ္ရန္ျပင္ဆင္ေနသည္လားကို ေစာေၾကာစရာရွိေနသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ UWSA “ဝ” တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ KIO/KIA တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ SSPP/SSA တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား အင္အားႀကီးထြားလာမႈက ဤအေျဖအတြက္ ခိုင္လံုေစပါသည္။  “ ဝ ” ႏွင့္ KIO/KIA နယ္ေျမမ်ားတြင္ တ႐ုတ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာ တည္ရွိေနသကဲ့သို႔ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ထဲတြင္လည္း “၀”ႏွင့္ KIO/KIA ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။

34

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ က်ယ္ေဂါင္ၿမိဳ႕ရွိ KIA အဖြဲ႔ပိုင္ “ 123 ” ဟိုတယ္     တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေရႊလီၿမိဳ႕ရွိ KIA အဖြဲ႔ပိုင္ က်င္းခ်ိန္ဟိုတယ္

တ႐ုတ္တို႔အေနျဖင့္ ဒုတိယနည္းလမ္းအားေရြးခ်ယ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လက္ပံေတာင္းေတာင္ႏွင့္ ေရနံသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းအပါအ၀င္ ႀကီးမားလွသည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာလတၱံ႕ေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားအတြက္ လြန္စြာမွစိုးရိမ္ဖြယ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ စြမ္းအင္သည္ တ႐ုတ္တို႔၏အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ တ႐ုတ္တို႔၏ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတိုင္း ကာကြယ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွစြမ္းအင္မ်ားမရရွိပါက အရွိန္အဟုန္ျဖင့္တိုးတက္ေနေသာ တ႐ုတ္တို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာမွ ရာခိုင္ႏႈန္းမည္မွ်ေလ်ာ့က်သြားမည္ကို တ႐ုတ္ပညာရွင္တို႔ ႀကိဳတင္တြက္ဆထားသင့္ပါသည္။  မည္သို႔ဆိုေစ “၀”ႏွင့္ KIO/KIA တို႔ အသက္ဆက္ရွင္သန္ ေနျခင္းသည္ ၎တို႔တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလံုၿခံဳေရးအတြက္ အနည္းႏွင့္အမ်ားအက်ိဳးရွိေစမည္ဟု တ႐ုတ္တို႔ကယူဆထားဟန္ တူသည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ဤအခ်က္သည္ တ႐ုတ္တို႔အတြက္ အရံအစီအစဥ္ေပပဲလား…ဟုလည္း တြက္ဆႏိုင္ပါသည္။

တ႐ုတ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သေဘာထားေျပာင္းလဲလာမႈရွိ/မရွိဆိုသည္ကို KIO/KIA တပ္စခန္းမ်ား နယ္စပ္တြင္ ေနရာခ်ထားမႈအေပၚမူတည္၍ ေလ့လာသံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။ ယခင္ျမန္မာအစိုးရႏွင့္တ႐ုတ္အစိုးရတို႔ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေနသည့္ကာလအတြင္း KIO/KIA အေနျဖင့္ ျမန္မာ-အိႏိၵယနယ္စပ္ ROKA(I)ေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕အေျချပဳရန္ ဟန္ျပင္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လက္ရွိတြင္ ယင္းအစီအစဥ္ကိုရပ္တန္႔ကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ဘက္ျခမ္းတြင္ ျပန္လည္အေျချပဳႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္လာသည္မွာလည္း သက္ေသတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ဖြယ္ရွိေနပါသည္။ တ႐ုတ္တို႔မွ “ ဝ ” ၊ KIO/KIA အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မပတ္သက္ဘူးဟု ေျပာေနေသာ္လည္း KIO/ KIA ၊ “ ဝ ” ၊ SSPP/SSA အဖြဲ႔မ်ားသည္ လက္နက္ခဲယမ္းကို လိုသလိုေဖာေဖာသီသီသံုးစြဲေနႏိုင္သည္မွာ တ႐ုတ္တို႔ ေထာက္ပံ့ထားျခင္းမဟုတ္ပါက ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္၍ လက္နက္ခဲယမ္း မိုးရြာခဲ့ျခင္းလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရ။  ပ်ိဳးအိတ္အတြင္းမွ ေျမခ်စိုက္ပ်ိဳးစ ၂ ႏွစ္သားအရြယ္ ဒီမိုကေရစီသစ္ပင္မွာ အင္မတန္မွ ႏုနယ္လွပါေသးသည္။ ပင္စည္တို႔ခိုင္ၿမဲဖို႔ထက္ ျဖစ္တည္စအရြက္ကေလးမ်ားပင္လွ်င္ အစိမ္းရင့္ေရာင္သို႔ မေျပာင္း ႏိုင္ေသးဘဲ ႏုဖတ္ဖတ္အစိမ္းေရာင္သမ္းစ အဆင့္ပင္လွ်င္ရွိပါေသးသည္။ ဒီမိုကေရစီသစ္ပင္ငယ္တစ္ခုသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ခန္႔သက္တမ္းရွိ ပင္အိုႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ အၾကမ္းခံႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးရွင္သန္ရန္ အပင္ႀကီးမ်ားေအာက္ ေလာင္းရိပ္ခိုေန၍မျဖစ္ႏိုင္သလို သတိၱေကာင္းသည္ဟုဆိုကာ ေနေရာင္ျပင္းျပင္းေအာက္ တစ္ဦးတည္းထြက္ ရပ္တည္၍လည္းမရႏိုင္ပါ။ ေလၾကမ္း၊ ေနၾကမ္းမခံႏိုင္ေသးသည့္အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ ႀကီးျမန္ေစလို၍ အရမ္းကာေရာေရေလာင္းလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရွင္သန္ေစလို၍ ေစတနာဗရပြျဖင့္ ေျမၾသဇာ အလြန္အကၽြံထည့္မိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏုနယ္ေသာပင္စည္ႏွင့္ပင္ျမစ္တို႔ကို ေလာင္ၿမိဳက္၊ ပုပ္ေဆြးေစ ပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ေညာင္သီးလည္းစား၊ ေလးသံလည္းနားေထာင္ စကားပံုအတိုင္းက်င့္သံုးရပါမည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း မိတ္ေဆြေကာင္းပီသရန္လိုပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ တ႐ုတ္တို႔၏သေဘာထား အေပၚ မွန္ကန္စြာသံုးသပ္သိျမင္ၿပီး အကင္းပါးပါးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ မိမိႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ေရးအတြက္ သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုပါသည္။

အပိုင္း(၂) ကို ဆက္လက္ေဖၚျပသြားပါမည္

ႏိုင္ငံေရး သုေတသီတစ္ဦး

orginal source – https://www.facebook.com/mg.phonelay.12

About ကို ၿပံဳး

ကို ၿပံဳး has written 2 post in this Website..