ယခု လက္ရ်ိၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတြင္ ေနထိုင္ေသာျပည္သူျပည္သားမ်ား သိရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ေေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေနထိုင္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သန္႔ရွင္းသာယာလွပၿပီး ေခတ္မွီတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိို႕အခ်ိန္မွာ စည္းကမ္းမဲ့ေသာ(ႏိုင္ငံသားႀကီးသားစိတ္မရွိေသာ) ျပည္သူတစ္ခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ယခုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႔ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြဟာ အက်ည္းတန္ေနပါတယ္။  ကားေပၚမွ ကြမ္းတံေတြးေထြးခ်ျခင္း၊ အမိႈက္သရိုက္မ်ားအား စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ပစ္ခ်ျခင္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူသြားလာေနေသာ လမ္းမေပၚတြင္ စည္းကမ္းမဲ့ေသာ ယာဥ္၊ ေစ်းဆိုင္တစ္ခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ေနစဥ့္လႈပ္ရွားသြားလာေနေသာ ျပည္သူမ်ားမွာ စိတ္ပင္ပန္းဆင္းရဲျခင္းမ်ားႏွင့္ ေန႕စဥ္ႀကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အားႏွင့္ျပဳျပင္လဲရန္

မျဖစ္ႏိုင္ေပမဲ့ အမ်ားျပည္သူမ်ားေပါင္းစည္းကူညီေဖးမမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေနထိုင္တဲ့ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးဟာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ေခတ္မွတိုးတက္မွာ မလႊဲဧကန္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွမ္းတစ္ေစ့ႏွင့္ ဆီမျဖစ္ႏိုင္ေပမဲ့ ႏွမ္းေစ့ေပါင္းေျမာက္မ်ားလွ်င္ ဆီျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ေရႊျမန္မာတို႕အေနနဲ႕ သိရွိေစရန္ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ ေျပာျပေစလိုပါသည္။

 

    တာရာကိုကို(သန္လ်င္)

 

 

About Taryar koko

Taryar koko has written 1 post in this Website..