ျပည္တြင္းျဖစ္နုိင္ငံျခားသား

က်ြန္ေတာ္ သည္ အလြန္ကံဆုိးလြန္းေသာ ၀ဋ္နာ ကံ နာ ပါ လာ သူ တစ္ဦး အျဖစ္ က်ြန္ေတာ့္ကုိ ေခ်ာင္က်က် ၇ြာေလး တစ္၇ြာတြင္ ေမြး ဖြား ခဲ့ပါသည္။ ယခု ခ်ိန္တြင္ လူတုိင္း ပါးစပ္ဖ်ား တြင္ တ၇ုတ္လူမ်ဳိးမ်ား အခြင့္ေ၇း ၇ပုံ ေၾကာင္းကုိ လူတုိင္းေျပာဆုိ ေနၾကသည္ေတြ့ေန ျမင္ေန ၾကားေန၇ပါသည္၊ မႏၱေလး ကုိ တ၇ုတ္သိမ္းပုိက္ လုိက္ေၾကာင္း မ်ားကုိ လဲ လူေတြေျပာဆုိေနၾကပါသည္ ။ တကယ္ တမ္း တ၇ုတ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္၇ျခင္း၏ ၀ဋ္နာကံနာကုိ က်ြန္ေတာ္ ၾကုံေတြ့ ၇သမ်ွ တင္ျပခ်င္ပါသည္။
က်ြန္ေတာ္ ငယ္စဥ္ကမသိ၇ွိခဲ့ ၇ပါေသာ ေ၇ြးခ်ယ္ ခြင့္ မ၇ ေသာ မိဘ နွင့္ ေမာင္ နွမ မ်ား ကုိ က်ြန္ေတာ္ ၿကုိက္သည္ ျဖစ္ေစ မၾကုိက္သည္ ျဖစ္ေစ က်ြန္ေတာ္လက္ခံ လုိက္၇ေသာ အမ်ား က ျပ႒ာန္းထားခဲ့ေသာ လူ့အဖဲြ့စည္းတစ္ခုတြင္ ၇ွင္သန္ ေနထုိင္ ခြင့္ ပါမစ္ အား က်ြန္ေတာ့္ ကုိ တ၇ုတ္တစ္ေယာက္ အျဖစ္ ၾကီးျပ
င္း ေစခဲ့ပါသည္။ ဒီလုိနဲ့ က်ြန္ေတာ္သည္ က်ြန္ေတာ့္ တုိ့ ေက်ာင္း ေနစဥ္ အခါက ေခၚေ၀ၚေသာ ဆယ္တန္း(ေခၚ)ဒသမတန္း ကုိ ထူးခ်ြန္စြာေအာင္ ျမင္ခဲ့ပါသည္။ အဲဒီခ်ိန္ခါက က်ြန္ေတာ္နွင့္ က်ြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္း ၅ေယာက္ သည္ သူငယ္တန္း တည္းကပင္ ဆယ္တန္း ထိ အျမဲ မခြဲပဲ တ တဲြ တဲြ ေန ခဲ့ၾကပါသည္။ ဆယ္တန္းေအာင္စာ၇င္း ထြက္တဲ့ခ်ိန္ထိ က်ြန္ေတာ္ တုိ့သူငယ္ခ်င္း ေတြဟာ အျမဲ ေပ်ာ္၇ႊင္ေနတုန္း ပင္ ျဖစ္သည္။သုိ့ေသာ္ ျငားလည္း တကၠသိုလ္ ၀င္ခြင့္ ေလ်ွာက္ေသာ အခါ မွ ပင္ က်ြန္ေတာ့္ကံၾကမ ာဆုိး ကုိ က်ြန္ေတာ္ လက္ေတြ့က် က် သိ၇ွိခြင့္ ၇၇ွိ ခဲ့ပါသည္။ထုိအခ်ိန္က က်ြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္း မ်ား ထဲ တြင္ က်ြန္ေတာ္ အမွတ္အမ်ား ဆုံး ျဖစ္ေလသည္။က်ြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း အားလုံး ဆ၇ာ၀န္လုပ္ျပီး တုိင္းျပည္ အက်ဳိးကုိ တစ္ေထာင့္ တစ္ေန၇ာ ပါ၀င္ အား ျဖည့္ ကူညီ ခ်င္ေနၾကပါသည္။၀င္ခြင့္ေလ်ွာက္ေသာေန၇ာ တြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ နုိင္ငံသား ျဖစ္၇မည္ ဟု ပါ၇ွိေသာ ေၾကာင့္ က်ြန္ေတာ့္ေလ်ွာက္ ခြင့္ တက္ခြင့္ မ၇ ခဲ့ပါ။ က်န္က်ြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္း အားလုံး သူ တုိ့ လုိခ်င္ေသာ ေဆး ေက်ာင္း ကုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါး ပါး တက္ခြင့္ ၇ပါသည္။သူငယ္ခ်င္း ထဲ တြင္ အမွတ္နည္းဆုံးသူ က မင္း ၀င္မေလ်ွာက္လုိ့ငါ ၀င္ခြင့္ ၇တာပါ လုိ့ အားေပး နွစ္သိမ့္ ပါသည္။ ေအး ပါ ကြာ ကုသိုလ္ အက်ဳိး ေပး ေပါ့ ကြာ ငါ့မွာ အ၇င္ ဘ၀ က၀ဋ္ေၾကြး ပါလာလုိ့ ပဲထင္ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ့ က်ြန္ေတာ္ ဟာ လူမႈေ၇း ေတြ ဘာေတြ၀င္လုပ္တာေပါ့ ။ အဲ ဒီမွာ ကလဲ တေမွာင့္ က်ြန္ေတာ့္ ကုိ ဗမာေတာ ထဲ သြား၇င္ (ဗမာ+ အျခား တုိ္င္း ၇င္းသား မ်ား လဲ ပါ ပါ တယ္)တ၇ုတ္ကေလး လုိ့ေခၚ ၾကပါတယ္ ။အဲ ဒီေလာက္ထိေတာ့ က်ြန္ေတာ္ ဘာ မွမျဖစ္ပါ။ သုိ့ေသာ္ သူတုိ့ မေက်နပ္၇င္ မင္းတို့ အမ်ဳိးေတြက ဗမာျပည္ လဲ လာေနေသးတယ္ မင္းတု့ိေတြက ယ ပလက္ နဲ့ ကုိ ယုတ္တာ အျပင္ အယုတၱအနတၱေတြ နားမခံ နုိင္ေအာင္ ေျပာဆုိတာ ေကာင္း ေကာင္းၾကီးခံခဲ့ ၇ပါသည္။ က်ြန္ေတာ္စဥ္းစားၾကည့္တယ္ သူတုိ့ကေကာဒီလူမ်ဳိး ျဖစ္၇မယ္ လုိ့ေ၇ြးခ်ယ္ခြင့္ ၇ခဲ့လုိ့လား ။ က်ြန္ေတာ္လဲ တူတူ ပဲ ေပါ့ ဗ်ာ ။ ဒါကုိ မ်ား သူတုိ့ က ဘာလုိ့ပုိအခြင့္ ေ၇း ယူခ်င္ၾကသလဲ မသိဘူး ဗ်ာ။ ဒီလုိနဲ့ က်ြန္ေတာ္ လဲ ထုံးစံ အတုိ္င္း ဘြဲ့ေတြဘာေတြ၇ အိမ္ေထာင္ဘာေတြျပုေပါ့ ဗ်ာ၊ အဲ ဒီမွာကလဲ ျပသနာ ဗ်။က်ြန္ေတာ္ ကကုိယ့္အိမ္ေထာင္စုထဲကုိ က်ြန္ေတာ့္မိန္းမ ထည့္မယ္ေပါ့ ။ကုိယ့္သေဘာကုိ ထည့္ခ်င္လြန္းလုိ့ ထည့္တာေတာ့ မဟုတ္ပါ ။လ၀က မထည့္လ်ွင္ ဘာျဖစ္မည္ ညာျဖစ္မည္ ေျပာလြန္းလုိ့သာ သြားထည့္၇ပါသည္။ ကုိယ့္သေဘာကုိသာ ဆုိ၇င္ေ၀းပါ့ သိၾကေတာ္မူတဲ့ အတုိင္း ….. လ၀က ေထာက္ခံစာ လုိတယ္ဆုိျပီး က်ြန္ေတာ္ကုိ ကယက မွာ သြား ေတာင္းခုိင္းတယ္ က်ြန္ေတာ္ သြား ယူတာ ေပ့ါ အဲ မွာ က ေစ်းကြက္ ၇ွိသတဲ့ ေနထုိင္ ေၾကာင္းေထာက္ခံစာ ေတြ မွာ ေပါက္ေၾကး ဖြင့္ထားသတဲ့ ၇ုိး ၇ုိး နုိင္ငံ သား ဆုိ၇င္ ထားပါ ၅၀၀က်ပ္ ေပါ့ ေ၇စၾတီနိုင္ငံသားဆုိ၁၀၀၀ အဲ ျပုဧည့္ နုိင္ငံ သားဆုိ ၂၀၀၀ နုိင္ငံျခားသားဆုိ ၄၀၀၀ တဲ့ ဗ်။ ဒါေတာင္ေနထုိင္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာပဲေနာ္။တျခားေထာက္ခံစာ ေတြလဲ သူ့ေပါက္ေစ်းနဲ့သူ၇ွိေနေသးသဗ်။ တျခား တျခား ေၾကာင္း၇ာေတြလဲ ၇ွိေနပါေသးသည္။ေနာက္မွဆက္မည္……… သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္၇ဲ့ဖြင့္ဟခ်က္မ်ားကုိေ၇းတတ္သလုိေ၇းထားပါသည္။သီးခံဖတ္ေပးၾကပါ။

About ေမာင္ ဆင္ၾကီး

ေမာင္ ဆင္ၾကီး has written 7 post in this Website..