ငပလိီ – လင္းသာ ရြာ ေခ်ာင္း အနီး တြင္ ငံၿပာရည္ စက္ရံံု လုပ္ကုိင္ စ တင္ ေန ၿပီ ၿဖစ္ ေသာ္ လည္း သက္ဆိုင္ ရာ တို. မွ သိရွိ ၿခင္း မရွိေသး ပါ။ လုပ္ ငန္ အေကာင္ အထည္ မေပၚ မီ အ ခ်ိ္န္ မီ သက္ဆုိင္ ရာ တို. မွ တား ဆီး ရန္ လုိ အပ္ ပါ သည္။ အကယ္ ေရြ. စက္ ရုံ ထြက္ စြန္. ပစ္ ေရ တို. ကုိ ေခ်ာင္း အတြင္း စြန္. ပစ္ ပါ က ကမ္း ေၿခ ကို မီွ တည္ ေန ေသာ Silver Beach Hotel    Bay View Hotel  Linthar Hotel  Memento Resort Thande Hotel စသည္ တို. ကို ေသ ခ်ာ ေပါက္ ထိ ခိုက္ မည္ ၿဖစ္ ပါ သည္။ အ ခ်ိန္ မီ တာ ဆီး ေပ ၾက ရန္ လို အပ္ ပါ သည္၊

About Mway Gyi

Mway Gyi has written 2 post in this Website..