“ရိုးသား ၊ၾကိဳးစား  ဧရာ၀တီသား”ဆိုတဲ့ေဆာင္ပုဒ္ေၾကာင့္ဧရာ၀တီတိုင္းေဒ

သၾကီးရဲ႕ျမိဳ႕နယ္အဆင့္မွာ ေနထိုင္ရတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဘ၀ေတြကို ေက်နပ္ခဲ့ရပါတယ္။ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္၊

ခရိုင္အဆင့္ဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္အဓိကအေျခခံအုတ္ျမစ္ေတြျဖစ္ျပီးႏိုင္ငံေတာ္အတြက္အဓိကကုန္

ထုတ္စြမ္းအားစုဆိုတာေက်းလက္ေဒသျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႕ေနထိုင္ရတဲ့ေက်းလက္ေဒသအ

တြက္ဂုဏ္ယူစိတ္ျဖစ္ရျပန္တယ္။ျမိဳ႕ျပကိုအထင္ၾကီးျပီး၊ျမိဳ႕ျပလူေနထိုင္မႈစနစ္ကိုအားက်တဲ့စိတ္ဆို

တာေက်းလက္ေနသူေတြရဲ႕အေလ့အထတစ္ခုပါ။ျမိဳ႕နာမည္ကအိမ္မဲဆိုျပီးနာမည္မွာ“မဲ”ပါတာျမိဳ႕ေနေဒ

သခံေတြရဲ႕ႏွလံုးသားကျဖဴစင္ၾကတယ္လို႕စာေပေဟာေျပာပြဲလာတဲ့၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ကိုမင္းကိုႏိုင္

ကခ်ီးက်ဴးခဲ့ဖူးတယ္။ေဒသခံေတြ ႏွလံုးသားျဖဴျပီး ေနအိမ္သာလို႕ဧည္သည္အလာမ်ားေပမယ့္လာတဲ့ဧည္

သည္ေတြကအိမ္ရွင္ညဴစူစိတ္ပ်က္ေစမယ့္လုပ္ရပ္ေတြကိုဖန္တီးတတ္ၾကတယ္။ေမွာ္၀င္ပစၥလက္အတတ္

ပညာေတြနဲ႕ဖမ္းစားတတ္ၾကတယ္။ပေရာဂမွန္ရင္တုန္တတ္လာရမယ္အဲဒီက်မွငါ့ကိုလာပင့္ဆိုတဲ့အတတ္

ပညာေတြနဲ႕ျပဳစားတတ္ၾကတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ျမိဳ႕သားေတြကပင္ကိုယ္အျဖဴေရာင္ႏွလံုးသားကိုအေရာင္စြန္းမခံၾကသူေတြဆို

ေတာ့ ဧည္သည္ ဘယ္ေလာက္ဆိုးဆိုး သည္းခံတတ္တဲ့ ခႏၶီ ပါရမီကို လက္ကိုင္ထားခဲ့ၾကတယ္။ဘုရင့္ ညီလာခံ

က်င္းပခ်ိန္  ဘုန္းကံၾကီးတဲ့ ဘုရင္ၾကီးက ရာဇပလႅင္ထက္မွာစံျမန္းျပီး၊သက္ေတာ္ရွည္အမတ္ၾကီးေတြ၊သက္ၾကီး

ရြယ္အို ပညာရွိၾကီးေတြ၊ စစ္ေသနာပတိေတြ ၊မင္းညီ  မင္းသားေတြ ပလႅင္ေအာက္က ၀န္းရံျပီး ခစားၾကရတယ္။

“ေမာင္မင္းၾကီးမ်ား….”လို႕ဘုန္းကံ၇ွင္ ဘုရင္ၾကီးက ေခၚလိုက္တာနဲ႕“ဘုရား” ခံထူးၾကရတဲ့ သက္ဦးဆံပိုင္

ဘုရင္ေခတ္ဆိုတာကၽြန္ေတာ္တို႕မမွီခဲ့တဲ့အတိတ္ရာဇ၀င္သမိုင္းမွာရွိခဲ့ပါတယ္။ဘုရင္ကိုခစားရတဲ့သူေတြမွာအ

သက္အရြယ္အရရွင္ဘုရင္ထက္ၾကီးသူေတြပါေပမယ့္ဘုရင္တစ္ပါးရဲ႕ဘုန္းကံေၾကာင့္“ဘုရား”ထူးၾကရတယ္။

သက္ဦးဆံပိုင္ေခတ္ရဲ႕ျပယုဂ္တစ္ခုေပါ့။ဒီေခတ္၊ဒီစနစ္ေတြကိုႏွစ္၊လ၊ရက္ဆိုတဲ့အခ်ိန္ကာလေတြကျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့

တာအာဏာရွင္ေခတ္စနစ္ကိုေတာင္အတိတ္တစ္ေနရာမွာထားခဲ့ၾကျပီ။ယခုအခ်ိန္အခါမွာဗုဒၶဘာသာ၊သာသနာေရာင္

၀ါေတြျပန္႕ပြားထြန္းကားေနတဲ့ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္၊သူေတာ္ေကာင္းဥစၥာခုႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာသဒၵါ၊သီလ၊သုတ၊ဇာဂ၊

ပညာ၊ဟီရိ၊ၾသတပၸတရားေတြလက္ကိုင္ထားၾကျပီး“ဂါရေ၀ါစ၊နိ၀ါေတာစ”ဆိုတဲ့မဂၤလာတရားနဲ႕အညီေနထိုင္က်င့္

ၾကံလာၾကတယ္။နာယကဂုဏ္(၆)ပါးကိုလည္းအေလးအနက္ထားက်င့္ၾကံလာၾကေတာ့ေလာကီမဂၤလာတ

ရားေတြျပည့္ေနတဲ့အခ်ိန္ကာလလို႕ေျပာလို႕ရပါတယ္။(၈၈)ကာလမွာၾကားခဲ့ရတဲ့“ဒီမိုကေရစီရရွိေရး….ဒို႕အေရး”

ဆိုတဲ့ေၾကြးေၾကာ္သံ၊ေတာင္းဆိုသံေတြဟာအခုအခ်ိန္မွာေၾကြးေၾကာ္စရာ၊ေတာင္းဆိုစရာမလိုေတာ့ဘဲဒီမိုကေရ

စီေခတ္ကိုေျပာင္းလဲခဲ့ျပီ။ဒီလိုေျပာင္းလဲမႈမွာဥံဳ…..ဖြဆိုျပီးေျပာင္းလဲခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။အနစ္နာခံေပးဆပ္မႈေတြ

၊ႏိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲမ်ားရဲ႕ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ေတြ၊ႏိုင္ငံတကာရဲ႕စံနမူနာေတြနဲ႕ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕

(၉၂ဒသမ၄၈ရာခိုင္ႏႈန္း)အတည္ျပဳျပဌာန္းထားတဲ့ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ

ဥပေဒကိုေရးဆြဲျပီးေျပာင္းလဲခဲ့တဲ့အဖိုးအနဂၢထိုက္တန္ေသာေျပာင္းလဲမႈပါ။

အခုဆိုရင္တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြကိုျမိဳ႕ျပေတြမွာစတင္အေကာင္အထည္

ေဖာ္ၾကေတာ့မယ္။ဒါေတြဟာတန္ဖိုးရွိတဲ့ဒီမိုကေရစီေခတ္ရဲ႕အႏွစ္သာရကိုအေျခခံလူတန္းစားေတြခံစား

ရမယ့္အခ်ိ္န္ကိုေရာက္ျပီလို႕ဆိုရမယ္။အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြကိုျမိဳ႕ျပမွာအခုမွစ

တာပါ။ကၽြန္ေတာ္တို႕နယ္ျမိဳ႕ေတြမွာျမိဳ႕နယ္အၾကီးအကဲေတြကေဒသေနျပည္သူေတြရဲ႕အေျခခံလိုအပ္ခ်က္

ကို၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီလေလာက္ထည္းကျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့တယ္။ျမိဳ႕ျပမွာလိုတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ

ဟုတ္ေပမယ့္တန္ဖိုးနည္းေပ၄၀x၆၀ေျမကြက္ေတြြအကြက္ရိုက္ျပီးျမိဳ႕နယ္ကေရာင္းခ်ေပးခဲ့တယ္။ေက်းလက္ေဒ

သမွာေနထိုင္တဲ့လူဦးေရဟာႏိုင္ငံလူဦးေရရဲ႕(၇၀%)ေနထိုင္ၾကေတာ့ႏိုင္ငံတစ္ခုေျပာင္းလဲေရးအစမွာေက်း

လက္ေဒသကိုအဓိကထားခဲ့ၾကတယ္။ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႕ႏိုင္ငံေတာ္ အသစ္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါႏိုင္ငံရဲ႕ဘ၀

ရွင္သန္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ အေရးပါတဲ့ေက်းလက္ေဒသဖြ႕ံျဖိဳးေရးကိုဦးစြာေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတယ္။

ေရခံ၊ေျမခံေကာင္းတဲ့ကၽြန္ေတာ္တို႕ဧရာ၀တီတိုင္းသားေတြလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအဓိကထားျပီး

လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကတယ္။ေက်းလက္ေဒသရဲ႕မိရိုးဖလာလုပ္ငန္းဆိုေတာ့လယ္သမားမိဘကေမြးတဲ့သားသမီးလည္း

အခ်ိန္တန္အရြယ္ေရာက္ရင္လယ္သမားဘ၀ေရာက္ၾကရတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႕ျမိဳ႕ပတ္ပတ္လည္မွာလယ္ယာစိုက္

ခင္းေတြရွိတယ္။လယ္ယာေျမပတ္လည္၀ိုင္ရံထားတဲ့ျမိဳ႕ေလးေပါ့။ကိုယ္ပိုင္ေနထိုင္စရာေျမကြက္မရွိတဲ့ဆင္းရဲသားေတြ

ကလယ္ယာေတြနဲ႕နီးစပ္ရာမွာတဲထိုးအဖီဆြဲျပီးက်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ၾကတယ္။အခ်ိဳ႕ဆိုကားလမ္းေဘးကအစိုးရ

ပိုင္ေျမ၊ေခ်ာက္ဆန္တဲ့ေနရာေတြမွာတဲအိမ္စုစုေတြေဆာက္ျပီးက်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ၾကတယ္။ဧရာ၀တီတိုင္းေဒ

သၾကီးအတြင္းခရီးသြားလာဖူးသူေတြျမင္ဖူး၊ေတြ႕ဖူးၾကတယ္။ျမိဳ႕နယ္အၾကီးအကဲေတြကတန္ဖိုးနည္းေျမကြက္ေပ

(၄၀x၆၀)ကိုတစ္ကြက္(၅)သိန္းနဲ႕အေျခခံလူတန္းစားေတြအတြက္ေရာင္းေပးႏိုင္ေအာင္ေျမကြက္ေတြရိုက္ေတာ့မ

လြတ္တဲ့က်ဴးေက်ာ္တဲအိမ္ေလးေတြဖယ္ေပးခဲ့ရတယ္။ရပ္ကြက္ေျပာင္း၊ေက်းရြာေျပာင္းေနထိုင္တဲ့က်ဴးေက်ာ္သ

မားေတြကရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကိုအလွဴေငြေပးေနထိုင္ၾကရရွာတယ္။ျမိဳ႕နယ္ကလြတ္လပ္ေျမေတြကိုအေျခခံ

လူတန္းစားေတြအတြက္ေျမကြက္ရိုက္ေပးခဲ့တာေခတ္အဆက္ဆက္အႏၱရာယ္ရွိလို႕အလြတ္ထားရတဲ့လွ်ပ္စစ္မီၾကိဳးသြယ္

ထားတဲ့ဓါတ္တိုင္ေအာက္ကေျမကြက္ေတြေတာင္ေရာင္းတန္း၀င္ေျမကြက္ေတြျဖစ္သြားတယ္။ေပ(၄၀x၆၀)ေျမတစ္ကြက္

ကို(၅)သိန္းနဲ႕ေရာင္းေပးတာျမိဳ႕မွာရွိတဲ့အေျခခံလူတန္းစားလူစံုသိျပီး၀ယ္ဖို႕သြားေမးတဲ့အခ်ိန္မွာေျမကြက္ေတြကေရာင္းလို႕

ကုန္တဲ့အျဖစ္ကိုေရာက္ေနျပီ။ဘယ္သူ၊ဘယ္၀ါ၀ယ္ထားတဲ့ေျမကြက္ဆိုတာသာမသိတာ၊ျခံေတြေတာင္အစီအရီခတ္ျပီးကုန္ျပီ။

လအနည္းငယ္ၾကာလို႕သြားၾကည့္ေတာ့အိမ္ေဆာက္ျပီးလို႕ေရ၊မီးအစံုနဲ႕ေလထီးခုန္လို႕ရတဲ့အေျခေနေတာင္ေရာက္ေနျပီ။တို႕ျမိဳ႕က

အေျခခံလူတန္းစားေတြအေတာ္ၾကိဳးစားၾကတာဘဲ၊လပိုင္းအတြင္းအိမ္တစ္ေဆာင္၊မီးတေျပာင္ျဖစ္ေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကပါလားလို႕

စိတ္ထဲကေနမုဒိတာပြားခ်ီးက်ဴးမိတယ္။ေငြေၾကးျပည့္စံုခ်မ္းသာတဲ့မိတ္ေဆြတစ္ဦးနဲ႕လၻက္ရည္ဆိုင္မွာစကားဆံုမိေတာ့သူတို႕

၀ယ္ထားတဲ့(၅)သိန္းတန္ေျမကြက္မွာေရ၊မီးအစံုနဲ႕သင့္တင့္တဲ့အိမ္ေလးတစ္လံုးေဆာက္လိုက္တာအခုဆိုသိန္း(၄၀)ေလာက္

တန္ေနျပီ၊ႏွစ္ၾကာေလတန္ဖိုးတက္ေလျဖစ္မွာဆိုျပီးေျပာလိုက္ေတာ့ကၽြန္ေတာ့္မ်က္စိထဲမွာ“၀ါး၊ဓနိ”ေစ်းေကာင္းတဲ့ေခတ္

မွာေျမကြက္ရိုက္တာမလြတ္လို႕က်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရသူေတြ၊ယိုင္နဲ႕ျပီး၀ါးလံုးေထာက္က်ားကန္ထားရတဲ့

က်ဴးေက်ာ္တဲအိမ္ေလးေတြကေတာ့ဆင္းရဲၾကလို႕မေလာက္ငွတဲ့မိသားစု၀င္ေငြေၾကာင့္ေငြေခ်း၊အေၾကြးတင္၊အတိုးဆပ္ဆို

တဲ့နင္းျပားသံသရာမွာခ်ာခ်ာလည္ေနၾကမွာေတြးျမင္မိတယ္။

အေျခခံလူတန္းစားအတြက္ျမိဳ႕ျပတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းနဲ႕ယွဥ္ရင္တန္ဖိုးနည္း

ေျမကြက္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ေက်းလက္ေဒသမွာအရင္စျပီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါလားလို႕ေတြးမိခဲ့တယ္။အိမ္အျပန္လမ္း

တစ္ေလွ်ာက္မွာဆရာတင္မိုးေရးထားတဲ့ေတာ္လွန္ေရးစာဆိုၾကီးကဗ်ာအစပိုင္းျဖစ္တဲ

ဆင္းရဲေတာ့  ဂရုဏာ၊ ခ်မ္းသာေတာ့  ပီတိ”ဆိုတဲ့စာသားကိုအၾကိမ္ၾကိမ္ရြတ္ဆိုမိပါေတာ့တယ္။

About silver hero

silver hero has written 19 post in this Website..