သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ဓာတ္ေငြ႔ထြက္ ပိုမိုပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႔တစ္မ်ိဳးရွိေနပါသည္။ ၄င္းမွာ ႏိုက္ထရပ္ေအာက္ဆိုဒ္ (Nitrous Oxide) ျဖစ္ၿပီး ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္ထက္ အဆေပါင္းသံုးရာခန္႔ အဖ်က္စြမ္းအား ပိုမိုျပင္းထန္၍ အိုဇုန္းလႊာ ကို အလြန္အမင္းထိခုိက္ေစပါသည္။ ၄င္းသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးမ်ား ျပန္လည္သန္႔စင္ေရးႏွင့္ ရုပ္ၾကြင္းေလာင္စားမ်ား ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းတို႔မွ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

th

ကံေကာင္းေထာက္မစြာျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အဆိုပါဓာတ္ေငြ႔ကို တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေသာ စြမ္းအားရွိေနပါသည္ဟု University Of Tenesses မွမစၥတာ ဖရန္ေလာ့ဖလာမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ Denitrifiers ဟုေခၚေသာ အဏုၾကည့္မွန္ဘီလူးျဖစ္သာ ျမင္ရေသာ သက္ရွိပိုးမႊားတစ္သည္ ႏိုက္ထရပ္ေအာက္ဆိုဒ္ကို တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးၿပီး အႏၱရာယ္မရွိေသာ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ဓာတ္ေငြ႕အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ထုတ္လုပ္ေပးပါသည္။

မစၥတာေလာ့ဖလာႏွင့္အဖဲြသည္ အျခားသက္ရွိပိုးမႊားအုပ္စုမ်ားတြင္လည္း အဆိုပါစြမ္းအားမ်ိဴးရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစြမ္းရည္မ်ိဳးရွိေနေသာ ပိုးမႊားေလးမ်ားအား ေျမဆီလႊာႏွင့္ အနည္အႏွစ္မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႕ရွိရပါသည္။

အဆိုပါေတြ႕ရွိမႈေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္  အိုဇုန္းလႊာ ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ကမၻာၾကီး ပူေႏြးလာမႈကို ျဖစ္ေပၚေစမည့္ လူသားတို႔၏ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ခန္႔မွန္းေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔  ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရမည္ကို ပိုမိုနားလည္ျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိလာပါသည္ဟု မစၥတာ ေလ့ာဖလာမွ ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

မူရင္းကေတာ့ ေပ်ာက္ေနတယ္ဗ်ာ..လင့္ခ္ကေတာ့ sciencedaily ကလို႕ေတာ့ ထင္ပါတယ္

 

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)