၁၆-၃-၂၀၁၃ ။ နံနက္ ၉း၁၀ နာရီ ။ အာဇာနည္လမ္းနွင့္ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း မီးပိြဳင္႔ အနီး

၁၆-၃-၂၀၁၃ ။ နံနက္ ၉း၁၀ နာရီ ။ အာဇာနည္လမ္းနွင့္ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း မီးပိြဳင္႔ အနီး

၁၆-၃-၂၀၁၃ ။ နံနက္ ၉း၁၀ နာရီ ။ အာဇာနည္လမ္းနွင့္ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း မီးပိြဳင္႔ အနီး

၁၆-၃-၂၀၁၃ ။ နံနက္ ၉း၁၀ နာရီ ။ အာဇာနည္လမ္းနွင့္ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း မီးပိြဳင္႔ အနီး

၁၆-၃-၂၀၁၃ က ေတြ႔ခဲ့တာ ကို ေလပြ ေနေပမဲ့ တစ္ဘူဘူ မျဖစ္ရေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ ေပမဲ့လည္း ဒီေန႔ Traders Hotel နား ကိုရင္၀တ္ေတြ ၁၀ ပါး( ေယာက္) ေလာက္ ေတြ႔ ေတာ့ သံသယ ျဖစ္လာတာ နဲ႔ ေစာင့္ ၾကည့္ လုိက္ေတာ့ ထင္တဲ့ အတုိင္းပါဘဲ ။

နိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ေစာင့္စား ေနတာ ေတြ႔ေတာ့႔ အိုေလွ်ာက္ပူ ေလပြ လုိက္တာ ခြင့္ လႊတ္ ၾကပါ ကုန္ ။

Traders Hotel နွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေထာင့္ ။ ၁၉-၃-၂၀၁၃ ။ နံနက္  ၉း၀၀ နာရီ

Traders Hotel နွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေထာင့္ ။ ၁၉-၃-၂၀၁၃ ။ နံနက္ ၉း၀၀ နာရီ

Traders Hotel 32 လမ္းနွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေထာင့္ ။ ၁၉-၃-၂၀၁၃ ။ နံနက္  ၉း၀၀ နာရီ .နိုင္ငံျခားသူ ထံမွ အလႈလုိက္ခံ ေနစဥ္

Traders Hotel 32 လမ္းနွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေထာင့္ ။ ၁၉-၃-၂၀၁၃ ။ နံနက္ ၉း၀၀ နာရီနိုင္ငံျခားသူ ထံမွ အလႈလုိက္ခံ ေနစဥ္

Traders Hotel ၃၂ လမ္းနွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေထာင့္ ။ ၁၉-၃-၂၀၁၃ ။ နံနက္  ၉း၀၀ နာရီ

Traders Hotel ၃၂ လမ္းနွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေထာင့္ ။ ၁၉-၃-၂၀၁၃ ။ နံနက္ ၉း၀၀ နာရီ

Traders Hotel ေရွ႔ ဆူးေလ ဘုရား လမ္းနွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေထာင့္ ။ ၁၉-၃-၂၀၁၃ ။ နံနက္  ၉း၀၀ နာရီ

Traders Hotel ေရွ႔ ဆူးေလ ဘုရား လမ္းနွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေထာင့္ ။ ၁၉-၃-၂၀၁၃ ။ နံနက္ ၉း၀၀ နာရီ

သာသနာ အေရာင္ ထြန္းလင္းေျပာင္နုိင္ပါေစ။

About ကထူးဆန္း

has written 107 post in this Website..