ဒီလင့္ေတြအားလုံးကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ျကည့္ေနက်ဆိုက္ေတြပါ………..တစ္ခ်ိဳ႔ဟာေတြကေတာ့ သူမ်ားေတြက ေကာင္းတယ္ေျပာတာေတြကို ကူးထားတာပါ….

http://ocw.mit.edu (Massachusetts institute of Technology OCW)

http://ocw.usu.edu (Utah State University OCW)

http://ocw.jhsph.edu (Johns Hopkins School of Public Health OCW)

http://ocw.tufts.edu (Tufts University OCW)

http://ocw.fhda.edu (Foothill – De Anza Community College SOFIA)

http://ocw.cmu.edu/oli/ (Carnegie Mellon Open Learning Initiative)

http://www.dgfoundation.org/

http://www.mmopenxteam.com

http://packages.ubuntu.com/

www.mmopenlibrary.com

http://www.mmgeeks.org/forum/

http://phoewa.com/phoewa1/

http://www.joomlatutorials.co.cc/

http://myanmarbloggersociety.ning.com/photo?page=5

http://www.goriya.com/

http://www.myanmarinternetjournal.com

http://www.secretweapon.com/bio/

http://www.britishcouncil.org

www.valleygames.com

www.myanmarworld.com

www.adobetutorialz.com

http://www.royal-myanmar.com/

http://www.nature-wildlife.com/

http://db.grussell.org

http://www.myanmartraining.com

http://www.microsoft.com/VirtualEarth/

http://www.bibomedia.com

http://www.gametop.com

http://www.enjoymygames.com

http://mygame.com/

http://wikimyanmar.org

http://aungmyohan.myanmarbloggers.org/

http://pikay.myanmarbloggers.org

http://phoepyae.co.cc/

http://www.magmypic.com

http://www.mmeyes.net

http://www.blog.mmeyes.net/

http://servena.myanmarbloggers.org/

http://www.myanmarhealthcare.com/

www.youdagames.com

www.funny-games.biz

www.workjoke.com

About Yin Nyine Nway

Yin Nyine Nway has written 358 post in this Website..

I m web developer