ဥပတိၱေလသ တရားမဂ္တုဆယ္ပါး

၁။ၾသဘာသ တရားအားထုတ္ေနရင္း ဥဒဗၺယဥာဏ္ ရင္႕သန္လာေသာအခါ အေရာင္ အဆင္း အလင္းေတြ ထြက္လာတတ္သည္။ဤသုိ႔ၿဖစ္သည္ကုိ မဂ္ရၿပီဟု ထင္တတ္သည္။

၂။ဥာဏ-တရားအားထုတ္ေနရင္း ရုပ္နာမ္ဓမၼ သခၤါရ တုိ႔၏ ၿဖစ္ပ်က္ၿခင္းကုိ ထက္ၿမက္စူးရွစြာ ၿမင္လာသည္။ဤသုိ႔ၿမင္လာသည္ကုိ မဂ္ဟုထင္တတ္သည္။

၃။ပီတိ- တရားအားထုတ္ေနရင္း ၿဖစ္ပ်က္ေတြ႔ေနစဥ္ ဥဒၵကာပီတိ ခဏိကာပီတိ ၾသကၠႏၱိကာပီတိ ဥေဗၺဂါ ပီတိဖရဏာပီတိ တုိ႔ ၿဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။ဤသုိ႔ၿဖစ္လာသည္

ကုိ မဂ္ဟုထင္တတ္သည္။

၄။ပႆဒၶိ- တရားအားထုတ္ေနရင္း စိတ္တည္ၿငိမ္ၿခင္း၊ ေပါ႔ပါးၿခင္း၊ႏူးည႔ံၿခင္း၊ခန္႔ၿခင္း၊စင္ၾကယ္ၿခင္း၊ေၿ ဖာင္႔ၿခင္းဟူသည္႔ ဂုဏ္ ၆ ပါးႏွင္႔ ၿပည္႔စုံေသာ ခ်မ္းသာမွုကုိ ခံစားရတတ္သည္။ဤသုိ႔ခံစားရမွုကုိ မဂ္ဟုထင္တတ္သည္။

၅။သုခ- တရားအားထုတ္ေနရင္း ကုိယ္ထဲေရာ စိတ္ထဲေရာ အလြန္ၿမတ္ေသာ ခ်မ္းသာမွုကုိ ခံစားရတတ္သည္။ဤခံစားရမွုကုိ မဂ္ဟုထင္တတ္သည္။

၆။အဓိေမာကၡ-တရားအားထုတ္ေနရင္း ဘုရားေပၚမွာ ဘယ္လုိၾကည္ညဳိမွန္းမသိေအာင္ ၾကည္ညဳိယုံၾကည္ သဒၶါတရားၿဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။ဤသုိ႔ၿဖစ္ေပၚမွုကုိ မဂ္ဟုထင္တတ္သည္။

၇။ပဂၢဟ- တရားအားထုတ္ေနရင္း ယခင္၀ိရိယန႔ဲ အားထုတ္ေနတာထက္ လြန္ကဲၿပီး ၀ိရိယက ၿမန္ၿမန္ဆန္ဆန္ရွင္းၿပီး ၀င္လာတတ္သည္။ဤသုိ႔ၿဖစ္ေပၚမွုကုိ မဂ္ဟုထင္တတ္သည္။

၈။ဥပဌာန- တရားအားထုတ္ေနရင္း သတိသည္ ရွုေနေသာ ရုပ္-နာမ္တရားကုိ ႏွလုံးသြင္းတုိင္း ဆင္ၿခင္တုိင္း
ဖ်တ္ခနဲ ဖ်တ္ခနဲသက္၀င္သည္။ဤသုိ႔သတိ၀င္္မွုကုိ မဂ္ဟုထင္တတ္သည္။

၉။ဥေပကၡာ- တရားအားထုတ္ေနရင္း ခႏၶာၿဖစ္ပ်က္ အေပၚမွာ သာယာမွုလည္းမၿဖစ္ ေဒါသလည္းမၿဖစ္ပဲ လ်စ္လ်ဴရွုေနတတ္သည္။ဤသုိ႔ၿဖစ္ေနသည္ကုိ မဂ္ဟုထင္တတ္သည္။

၁၀။နိကႏၱိၲိ-တရားအားထုတ္ေနရင္း အထက္ပါ မဂ္တု တုိ႔၌ အာသာငင္းငင္းတြယ္တာလ်က္ သိမ္ေမြ႔ၿငိမ္သက္ေသာ တဏွာသည္ မထိန္းႏုိင္မသိမ္းႏုိင္ကပ္ညိေနတတ္သည္။ ဤသုိ႔ကပ္ညိေသာတဏွာကုိမဂ္ဟုထင္တတ္သည္။

တရားအားထုတ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္တုိင္း အထက္ေဖာ္ၿပပါ မဂ္တုဆယ္ပါးမွ တစ္ခုခုလာတတ္သည္။ မလာရင္လဲ မမွန္ေသးဘူး၊ လာၿပန္ရင္လဲ ဖယ္ရွားတတ္မွ မဂ္အစစ္ကုိရမည္။ခႏၶာၿဖစ္ပ်က္ကုိသာ သတိကပ္ၿပီး ကိေလသာၾကားမခုိေအာင္ ၾကဳိးစားၿပီးသတိထား ၀ီရိယစုိက္ ပညာန႔ဲဖယ္ရွားၾကရမည္ၿဖစ္ေပသညf


Note: If you can’t read Myanmar Font, please download Zawgyi Font at http://www.mandalayalpha.com/image/ZFK-EG-WC.EXE

With Metta,

Webmaster
Dhammaransi.net

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!