SSPP/SSA အဖြဲ႔

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဝမ္ဟိုင္းေဒသတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္အတြင္း ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ပန္ဖႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအမ်ားစု ပန္ဆန္းသို႔ သြားေရာက္တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရဖူးသည္။ အျပန္အလွန္အက်ိဳးစီးပြားမ်ား အတြက္ ၫႇိႏႈိင္းမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဝမ္ဟိုင္း၏ေနာက္ေပါက္မွတစ္ဆင့္ ပန္ဆန္းသို႔ဆက္သြယ္ေရးလမ္းထြင္ ထားသည္။ ပန္ဆန္း၏ ေရွ႕ကာအျဖစ္ေနေပးမည္။ လိုအပ္သည္မ်ားေထာက္ပံ့ကူညီပါရန္ ၫႇိႏႈိင္းသေဘာတူထား သည္။ ဝမ္ဟိုင္းေဒသသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းပိုင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ အခ်ိန္မေရြး ေခ်မႈန္းျခင္းခံရႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္လ်က္ “ ဝ ” တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ စစ္ေရးမဟာမိတ္ျပဳကာ အားကိုးရွာထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

SSPP/SSA တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား လူ၊ လက္နက္တိုးပြားလာမႈကစဥ္းစားစရာျဖစ္သည္
KIO/KIA အဖြဲ႔
  ဝမ္ေပါင္အိပ္မက္ရွည္ကို မက္ဆဲျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔၊ ေရႊလီေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားကို ပါးစပ္ကမခ်တမ္း ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔၊ KIA ေတာ္လွန္ေရးေန႔တြင္ ဥကၠဌ ေဇာင္းဟရား၏မိန္႔ခြန္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ KIO/KIA ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အမွန္ကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ လိုင္ဇာ FM မွထုတ္လႊင္ခဲ့သည့္ KIO ဥကၠ႒၏ ေတာ္လွန္ေရးေန႔မိန္႔ခြန္းသည္ အမွန္စင္စစ္ KIA ၏စစ္ေရးလႈံ႕ေဆာ္မႈႀကီးတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒဟူသည့္ စကား(၅)လံုးျဖင့္ ကခ်င္မ်ားက ဗမာတို႔အေပၚ မုန္းတီးမႈျဖစ္ေပၚရန္၊ ခံျပင္းစိတ္ကိုျဖစ္ေစရန္၊ ဇာတ္နာေအာင္ဖန္တီးသည့္ အလိမ္အညာမိန္႔ခြန္း တစ္ရပ္ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ စင္စစ္ KIO/KIA ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကခ်င္ႏိုင္ငံ/ဝမ္ေပါင္ႏိုင္ငံထူေထာင္ရန္ အတြက္ လူမ်ိဳးေရးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားျဖင့္အႀကံႀကီးစြာ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ခမ္းေစ့ၿပံဳးျပေနသည္ကိုသာ ၾကည့္၍ဆံုးျဖတ္မရႏိုင္ပါ။ ပါးစပ္အဟကိုေစာင့္ၾကည့္ပါမွ အစြယ္ေဖြးေဖြးမ်ားျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေသခ်ာေအာင္ ထပ္ၾကည့္ပါက အစြယ္ၾကားမွအသားစမ်ားပင္ျမင္ေတြ႔ရပါလိမ့္ဦးမည္။ KIO/KIA အား အေပၚယံမၾကည့္မိရန္ လိုပါသည္။
KIO/KIA တို႔ အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ “ ဝ ” တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ သစ္၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ဝင္ေငြရရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ ဝမ္ေပါင္အိပ္မက္ကို စြန္႔လႊတ္မည့္ပုံမေပၚေပ။ ေရႊလီေဆြးေႏြးပြဲသည္ KIO/KIA အတြက္ အသက္တမွ်အေရးႀကီးေသာ စစ္ေရးထြက္ေပါက္ႀကီးရရွိခဲ့ျခင္း သို႔တည္းမဟုတ္ ေနာက္တစ္လွမ္းမွ်ပင္ဆုတ္ရန္ ေျမမရွိေတာ့သည့္ စစ္ေရးအေျခအေနမွလြတ္ေျမာက္ခြင့္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားစြာျဖင့္ KIO/KIA တို႔အား ဆုတ္လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ Boxing စကားႏွင့္ေျပာရပါက လက္ရွိအခ်ိန္သည္ KIO/KIAတို႔က တပ္မေတာ္အား time out ေခၚထားျခင္းႏွင့္တူေနသည္။ အနားေတာင္း၍ ပုဝါကူ၊ ေရ႐ွဴေနျခင္းဟုလည္းဆိုႏိုင္သည္။ သက္လံုမွန္လာလွ်င္ ျပန္ထိုးဦးမည္မွာ ေသခ်ာလွပါသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ “ ဝ ” တပ္ဖြဲ႔ထံမွရရွိေသာ လက္နက္မ်ားျဖင့္ အစိုးရကိုတိုက္ခိုက္ေနသည့္ KIO/ KIA တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား

တပ္မေတာ္
နည္းလမ္း ၂ မ်ိဳး စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ နည္းလမ္း(၁)အေနျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုမွ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းျပဳမလာေစရန္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွသည္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္လား(သို႔တည္းမဟုတ္) နည္းလမ္း(၂)အေနျဖင့္ သိရီလကၤာ ႏိုင္ငံတြင္ တမီးလ္က်ားသူပုန္မ်ားကို အစိုးရမွ လက္စတုံးေခ်မႈန္းသကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္မည္လား၊ ယင္းႏွစ္မ်ိဳးစလံုး တပ္မေတာ္မွေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ CIA သတင္းမ်ား၊ အင္တာနက္သတင္းမ်ားအရ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အသံုးျပဳခဲ့ေသာလက္နက္မ်ားမွာ လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္ထားမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွ်သာျဖစ္ၿပီး ယခုထက္အစြမ္းထက္လက္နက္မ်ားစြာရွိေနမည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။ ယင္းလက္နက္မ်ားအသံုးခ်လာပါက တိုက္ပြဲ သည္ အင္မတန္မွၾကည့္ေကာင္းမည့္ပြဲျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။
ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရလာေသာ ျပည္ေျပးတစ္သိုက္ႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ႏိုင္ငံေရးလုပ္စားေနသူမ်ားက အသိဥာဏ္တစ္ထြာေလာက္ကယ္ႏွင့္ ၫႇာမေထာက္ေဟာတတ္လွစြာ ဆိုသည့္စကားအတိုင္း လူႏွစ္ဦးစုမိက ႏိုင္ငံေရးတရားေဟာပါသည္။ အစိုးရကိုေ၀ဖန္ပါသည္။ ကိုယ္ထင္ရာကိုယ္ေျပာ၊ ကိုယ္လိုရာကိုယ္ေတြး အာဂ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ျပစ္မရွိျပစ္ရွာ၊ လမင္းကိုေခြးေဟာင္လို႔ ေရႊလေရာင္ေျပာင္မပ်က္တယ္ ထြန္းလ်က္ပင္သာ ဆိုသည့္စာခ်ိဳးရွိပါသည္။ အႀကံအဖန္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ စနက္ေၾကာင့္လည္း တ႐ုတ္အစိုးရမွ ျမန္မာအစိုးရ၏ သေဘာထားအေပၚ နားလည္မႈလြဲမွားႏိုင္ပါသည္။
အမွန္တြင္ တ႐ုတ္တို႔ အစိုးရိမ္လြန္ေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတိုးျမႇင့္လာျခင္းတို႔အေပၚ မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက မိတ္ေဆြေကာင္း ပီသစြာ ယံုၾကည္မႈရွိရန္လိုသည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ရင္းႏွီးမႈဆိုသည္ကို ေဖာ္ထုတ္ျပသရမည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ သံသယမ်ားမွတစ္ဆင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့အားေပးမႈ မ်ားျပဳကာ နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္မႈကို ဖ်က္ဆီးေစျခင္းကသာလွ်င္ တ႐ုတ္တို႔အမွန္တစ္ကယ္ စိုးရိမ္သည့္အတိုင္း ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ယင္းအေျခအေနသည္ တ႐ုတ္တို႔အတြက္ ႀကီးမားသည့္ေဘးၾကပ္နံၾကပ္အျဖစ္မ်ိဳးသို႔ ေရာက္ရွိေစႏိုင္မည့္အျပင္ ျပဴတင္းေပါက္မ်ားပိတ္ဆို႔ထားခံရသည့္ ဧည့္ခန္းတစ္ခုကဲ့သို႔ သီးျခားျဖစ္တည္မႈကိုသာ ပိုင္ဆိုင္ရပါလိမ့္မည္။ အက်ိဳးဆက္တစ္ခုအျဖစ္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားေၾကာင့္ နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္မႈကို ဖ်က္ဆီးခံရေစမည္သာမက ကိုယ္ေမြးသည့္ေမ်ာက္ ကိုယ့္ျပန္ေျခာက္ဆိုသည့္စကားအတိုင္း ယူနန္ျပည္နယ္၏လံုၿခံဳေရးကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္ ခံရမည့္အေျခအေန ဆိုက္ေရာက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ႐ႈျမင္သံုးသပ္ရပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးသုေတသီတစ္ဦး

About ကို ၿပံဳး

ကို ၿပံဳး has written 2 post in this Website..

   Send article as PDF