ကုိမုိးသီးဘေလာ့ကေန ကူးယူပါသည္။ http://komoethee.blogspot.com/2013/03/blog-post_25.html#links

Monday, 25 March 2013

ျမန္မာ ေတာေတာင္မ်ား ကုန္ သေလာက္ ျဖစ္လာေနျပီ

ဂိုဂဲလ္ ဓါတ္ပံုပညာရွင္မ်ား ျမန္မာျပည္အတြက္ အသက္ရွဴၾကပ္ကုန္ျပီ

ကမာၻတ၀ွမ္းမွ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ေျမပံုလမ္းညြန္ လိပ္စာ ႏွင္႔ သက္ဆိုင္ရာ အေဆာက္ဦးမ်ားအား အတိက် လမ္းမမွားပဲ တိုက္ရိုက္ သြားေရာက္ လည္ပတ္ ႏိုင္ေသာ ဧည္႔လမ္းညြန္ႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ဂိုဂဲလ္ GOOGLE ကုမၼဏီ၏ ဓါတ္ပံုႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ အယ္ဒီတာမ်ားက လြန္ခဲ႔ေသာ ေဖေဖၚ၀ါရီလ၏ ပထမ အပတ္တြင္းကပင္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးတြက္ ေကာင္းကင္မွေသာ္၄င္း ေျမျပင္မွေသာ္၄င္း ခရီးလမ္းညြန္ ဓါတ္ပံုမ်ားစတင္ရိုက္ကူးခဲ႔ၾကသည္။

ယခု မတ္လ၏ ဒုတိယအပတ္အတြင္း ေကာင္းကင္မွ ရိုက္ကူးရရိွေသာ သန္းႏွင္႔ခ်ီသည္႔ ဗြီဒီယို ႏွင္႔ ဓါတ္ပံုမ်ားအား ျပန္လည္တီးျဖတ္ၾကရာ ေ၀ဟင္မွ ရိုက္ကူးရရိွေသာ ျမန္မာျပည္၏ ေဖၚျပပါ အေနထားဓါတ္ပံုမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ ဌာနအတြက္ အထူးဆန္းျဖစ္သြားၾကခဲ႔သည္ဟု ဂိုဂဲလ္ ပိုတိုတိုက္ ဌာနမွေျပာဆိုပါသည္။

အေၾကာင္းမွာ ၄င္းတို႔ ေနာက္ဆံုး ရိုက္ကူးရရိွခဲ႔ဘူးေသာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္းမွ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင္႔ ယွဥ္ထိုးၾကည္႔ၾကရာ ျမန္မာျပည္သည္ အလြန္တရာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိကိုပင္ ေျပာင္းလဲထူးျခားေနေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္ဟု ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ႔သည္။

တရုတ္ျပည္၏ မဟာတံတိုင္းၾကီးႏွင္႔တူေသာ တံတိုင္းၾကီးတခု ၇ွည္လ်ာဆက္စပ္စြာ အေကြ႔ေကာက္ေပါင္းမ်ားစြာျဖင္႔ ဘဂၤလားနယ္စပ္သို႔တိုင္ တရုတ္ျပည္မွ ထပ္မံေဆာက္လုပ္ထားေသာ တံတိုင္းတခုအျဖင္႔ယူဆရေသာ ေငြေရာင္ တံတိုင္းၾကီးတခုအားေတြရေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိုတိုအယ္ဒီတာမ်ားက အေသျခာေလ႔လာေသာ အခါ မဟာတံတိုင္းမဟုတ္ေလပဲ ၾကီးမားရွည္လ်ားေသာ ေရနံပိုက္၊ ဂစ္ပိုက္လိုင္းၾကီးျဖစ္ေနေၾကာင္းရွင္းျပသည္။

ယခင္က စိမ္းစိုအုပ္မိွဳင္းေနေသာ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားသည္ လြန္ခဲ႔ေသာ ၂ႏွစ္ေလာက္မွာပင္ ကြက္တိကြက္ၾကား ညီညာမွဳမရိွစြာ ထိုးျခစ္ရိပ္ထားေသာ ဦးေခါင္းတလံုးအသြင္ျဖင္႔ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားအေတာ္ေတာ္မ်ားေသာေနရာမ်ားတြင္ သစ္ေတာမ်ားျပံဳန္းတီးမွဳမ်ားအား အံၾသစြာေတြ႔ရေၾကာင္း၊ မညီညာေသာေျမျပင္အထက္မ်ားတြင္ စက္ယႏၱာယားၾကီးမ်ားျဖင္႔ တိုင္းျပည္အႏွံ တူးေဖၚထိုးဆြထားေသာဓါတ္ပံုမ်ားအလြန္မ်ားျပားစြာရရိွျပီး အခ်ိဳ႔ေသာေဒမ်ားတြင္ စိမ္းစိုေသာေနရာမ်ားထက္ လြင္ထီးေခါင္ကဲ႔သို႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေတာင္တန္းကြက္ၾကားၾကီးမ်ားရရိွေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုပါသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစျပီး ျမန္မာျပည္မွရရိွေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားသည္ ၄င္းတို႔အတြက္ အလြန္ပင္ ဆင္႔ကဲဆင္ကဲ႔ ပထ၀ီေဒသ အေျပာင္းလဲႏွင္႔ သစ္ေတာျပံဳန္းတီးမွဳအား အံံ႔ၾသမွဳမ်ားစြာ ဆက္တိုက္ေတြ႔ရိွရေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္

ဂိုလ္ရွယ္ေလး 

မွတ္ခ်က္။။  ဂိုလ္ဂဲ ဂလိုဘယ္ အင္မိတ္ခ်ိ နယူးမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖၚျပပါသည္။

ဂိုဂဲလ္ ဓါတ္ပံုပညာရွင္မ်ား ျမန္မာျပည္အတြက္ အသက္ရွဴၾကပ္ကုန္ျပီ

ကမာၻတ၀ွမ္းမွ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ေျမပံုလမ္းညြန္ လိပ္စာ ႏွင္႔ သက္ဆိုင္ရာ အေဆာက္ဦးမ်ားအား အတိက် လမ္းမမွားပဲ တိုက္ရိုက္ သြားေရာက္ လည္ပတ္ ႏိုင္ေသာ ဧည္႔လမ္းညြန္ႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ဂိုဂဲလ္ GOOGLE ကုမၼဏီ၏ ဓါတ္ပံုႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ အယ္ဒီတာမ်ားက လြန္ခဲ႔ေသာ ေဖေဖၚ၀ါရီလ၏ ပထမ အပတ္တြင္းကပင္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးတြက္ ေကာင္းကင္မွေသာ္၄င္း ေျမျပင္မွေသာ္၄င္း ခရီးလမ္းညြန္ ဓါတ္ပံုမ်ားစတင္ရိုက္ကူးခဲ႔ၾကသည္။

ယခု မတ္လ၏ ဒုတိယအပတ္အတြင္း ေကာင္းကင္မွ ရိုက္ကူးရရိွေသာ သန္းႏွင္႔ခ်ီသည္႔ ဗြီဒီယို ႏွင္႔ ဓါတ္ပံုမ်ားအား ျပန္လည္တီးျဖတ္ၾကရာ ေ၀ဟင္မွ ရိုက္ကူးရရိွေသာ ျမန္မာျပည္၏ ေဖၚျပပါ အေနထားဓါတ္ပံုမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ ဌာနအတြက္ အထူးဆန္းျဖစ္သြားၾကခဲ႔သည္ဟု ဂိုဂဲလ္ ပိုတိုတိုက္ ဌာနမွေျပာဆိုပါသည္။

အေၾကာင္းမွာ ၄င္းတို႔ ေနာက္ဆံုး ရိုက္ကူးရရိွခဲ႔ဘူးေသာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္းမွ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင္႔ ယွဥ္ထိုးၾကည္႔ၾကရာ ျမန္မာျပည္သည္ အလြန္တရာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိကိုပင္ ေျပာင္းလဲထူးျခားေနေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္ဟု ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ႔သည္။

တရုတ္ျပည္၏ မဟာတံတိုင္းၾကီးႏွင္႔တူေသာ တံတိုင္းၾကီးတခု ၇ွည္လ်ာဆက္စပ္စြာ အေကြ႔ေကာက္ေပါင္းမ်ားစြာျဖင္႔ ဘဂၤလားနယ္စပ္သို႔တိုင္ တရုတ္ျပည္မွ ထပ္မံေဆာက္လုပ္ထားေသာ တံတိုင္းတခုအျဖင္႔ယူဆရေသာ ေငြေရာင္ တံတိုင္းၾကီးတခုအားေတြရေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိုတိုအယ္ဒီတာမ်ားက အေသျခာေလ႔လာေသာ အခါ မဟာတံတိုင္းမဟုတ္ေလပဲ ၾကီးမားရွည္လ်ားေသာ ေရနံပိုက္၊ ဂစ္ပိုက္လိုင္းၾကီးျဖစ္ေနေၾကာင္းရွင္းျပသည္။

ယခင္က စိမ္းစိုအုပ္မိွဳင္းေနေသာ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားသည္ လြန္ခဲ႔ေသာ ၂ႏွစ္ေလာက္မွာပင္ ကြက္တိကြက္ၾကား ညီညာမွဳမရိွစြာ ထိုးျခစ္ရိပ္ထားေသာ ဦးေခါင္းတလံုးအသြင္ျဖင္႔ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားအေတာ္ေတာ္မ်ားေသာေနရာမ်ားတြင္ သစ္ေတာမ်ားျပံဳန္းတီးမွဳမ်ားအား အံၾသစြာေတြ႔ရေၾကာင္း၊ မညီညာေသာေျမျပင္အထက္မ်ားတြင္ စက္ယႏၱာယားၾကီးမ်ားျဖင္႔ တိုင္းျပည္အႏွံ တူးေဖၚထိုးဆြထားေသာဓါတ္ပံုမ်ားအလြန္မ်ားျပားစြာရရိွျပီး အခ်ိဳ႔ေသာေဒမ်ားတြင္ စိမ္းစိုေသာေနရာမ်ားထက္ လြင္ထီးေခါင္ကဲ႔သို႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေတာင္တန္းကြက္ၾကားၾကီးမ်ားရရိွေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုပါသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစျပီး ျမန္မာျပည္မွရရိွေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားသည္ ၄င္းတို႔အတြက္ အလြန္ပင္ ဆင္႔ကဲဆင္ကဲ႔ ပထ၀ီေဒသ အေျပာင္းလဲႏွင္႔ သစ္ေတာျပံဳန္းတီးမွဳအား အံံ႔ၾသမွဳမ်ားစြာ ဆက္တိုက္ေတြ႔ရိွရေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္

ဂိုလ္ရွယ္ေလး

မွတ္ခ်က္။။ ဂိုလ္ဂဲ ဂလိုဘယ္ အင္မိတ္ခ်ိ နယူးမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖၚျပပါသည္။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး