၁။     အရြယ္ေရာက္လာတဲ့လူသားတစ္ဦးအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးဟာ ၀င္ေငြျဖစ္တယ္။ ဒီစာကို ဖတ္ေနခ်ိန္မွာ ကိုယ့္မွာ ၀င္ေငြ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုခိုင္ခိုင္မာမာ ရွိေနၿပီလား ဆိုတာ ေမးရမယ္။ အခ်ိန္တိုင္းမွာ တစ္ခုတည္းေသာစိတ္ကို ဒီ၀င္ေငြအေပၚမွာသာထားရမယ္။ မိမိရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈတိုင္းဟာ ၀င္ေငြကို ဖန္တီး၊ တိုးပြားႏိုင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသာျဖစ္ရမယ္။ စားလည္း ၀င္ေငြ၊ သြားလည္း ၀င္ေငြသာျဖစ္ရမယ္။ မနက္အိပ္ယာထခ်ိန္ရြတ္ဆိုရမွာက ၀င္ေငြျဖစ္တယ္။ ညအိပ္ယာ၀င္ခါနီးအခ်ိန္ရြတ္ဆိုရမွာကလည္း၀င္ေငြျဖစ္တယ္။ ၀င္ေငြဆိုတာ မိမိရဲ႕ ကိုယ္စြမ္းအား၊ ဥာဏ္စြမ္းအားနဲ႕ တရားဥပေဒနဲ႕အညီ အလုပ္တစ္ခုလုပ္လို႕ ရလာတဲ့ အခေက်းေငြျဖစ္တယ္။ ၀င္ေငြရွိလာသူမ်ားဟာ စုေဆာင္းရမယ္။ စုေဆာင္းမိေနသူမ်ားဟာ တိုးပြားေအာင္လုပ္ရမယ္။ တစ္ျပား၊ တစ္က်ပ္၊ တစ္ရာ၊ တစ္ေထာင္၊ ငါးေထာင္၊ တစ္ေသာင္း အစရွိသည့္ ေငြေၾကးတို႕သည္ မိမိ၏ စစ္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္တူသည္။ ရံႈးနိမ့္မည့္ တိုက္ပြဲမ်ားအတြက္ မိမိတို႕၏စစ္သည္ေတာ္တို႕၏ အင္အားကို အခ်ည္းႏွီး မဆံုးရံႈးသင့္။ အစဥ္အဆက္ တိုးပြားႀကီးမားလာေအာင္သာ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္။ ၀င္ေငြမရွိသူမ်ားသည္ အသိဥာဏ္နဲပါးျခင္း၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္း၊ အနာေရာဂါထူေျပာျခင္း၊ မိတ္ေဆြသဂၤဟ နည္းျခင္း၊ သက္တမ္းတိုးျခင္း အစရွိသည့္ ေဘးဒုကၡတို႕ကို အစဥ္ခံစားရေလ၏။

၂။     လူ႕ေလာကမွာ ၀င္ေငြရတဲ့အလုပ္အမ်ိဳးအစားမ်ားေရတြက္မရႏိုင္ေအာင္ရွိတယ္။ ဒီအလုပ္ေတြကို အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳးခြဲလို႕ရတယ္။ ပထမတစ္မ်ိဳးက အလုပ္ၾကမ္း နဲ႕ ဒုတိယတစ္မ်ိဳးက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳတဲ့အလုပ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။ အလုပ္ၾကမ္း ဆိုတာမ်ိဳးက အခ်ိန္ကုန္ေအာင္ ထပ္ခါထပ္ခါ လုပ္ရတဲ့ အလုပ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။ လတ္တေလာ ၀င္ေငြရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ေရရွည္ဘ၀တိုးတက္ဖို႕မလြယ္ပါ။ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း ျပဳတဲ့အလုပ္ဆိုတာမ်ိဳးက ဘ၀တက္လမ္းရွိတယ္။ အလုပ္ၾကမ္းနဲ႕ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းျပဳအလုပ္တို႕ ကြာျခားခ်က္က တစ္ခုပဲရွိတယ္။ ဒါက သင္ယူမႈ (Leaning) ျဖစ္တယ္။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္ကို ရွာေဖြသင္ယူၿပီး ဘ၀ကိုျမွင့္တင္သြားရမယ္။

၃။     ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းငယ္မ်ားမလုပ္မီ ေသေသခ်ာခ်ာနားလည္ သေဘာေပါက္ နားလည္ ရမည္မွာ မိမိလုပ္သည့္လုပ္ငန္းသည္ေအာင္ျမင္ႏိုင္သလို၊ ဆံုးရံႈးဖို႕အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ရွိသည္ ဆိုသည္ကို သိရမည္။ ေအာင္ျမင္လွ်င္ ေကာင္းေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ လွ်င္မိမိပိုင္ဆိုင္သည့္၊ ေငြ၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အသိုင္းအ၀ုိင္း၊ မိသားစု၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွစ္မ၊ ခင္ပြန္း၊ ဇနီး၊ သားသမီးမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးထားသည့္အရာမ်ား အားလံုးဆံုးရံႈးသြားႏိုင္သည္ကို သိထားရမည္။ အေပ်ာ္သေဘာလုပ္၍မရ။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခိုင္ခိုင္မာမာခ်ၿပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္ သင့္သည္။ (၁) ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းငယ္လုပ္လိုသူမ်ားသည့္ မိမိလုပ္မည့္လုပ္ငန္းကို ျပင္းျပင္း ျပျပ စိတ္ပါ၀င္စားသူျဖစ္ၿပီး၊ ကၽြမ္းက်င္လာေအာင္အျမဲက်ိဳးစားေနရမည္။ (၂) မိမိ၏ ေဖါက္သည္မ်ား လိုအပ္ေနသည့္အရာႏွင့္ လိုအပ္လာႏိုင္သည့္အရာမ်ားကို ႀကိဳတင္ ခန္႕မွန္း ႏိုင္ၿပီး၊ေရာင္းခ်မည့္ ထုတ္ကုန္ (သုိ႕) ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရမည္။ (၃) လုပ္ငန္း စတင္ႏိုင္ရန္ မတည္ရင္းႏွီးေငြကို မည္သုိ႕ရွာေဖြရမည္ကိုသိျခင္းတို႕ရွိမွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။ ထိုအခ်က္ (၃) ခ်က္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ေပါင္းစပ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွ သာလွ်င္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းငယ္မ်ား ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္ေလသည္။

၄။     ေရရွည္ေအာင္ျမင္ေနသူတစ္ဦးမွာ (၁) မိမိလုပ္ေနသည့္အလုပ္အေပၚ ျပင္းျပင္းျပျပ ယံုၾကည္၍ စိတ္ပါ၀င္စားသူျဖစ္ျခင္း (၂) တစ္မူထူးတဲ့အေတြးအျမင္မ်ားရွိျခင္းနဲ႕ (၃) မိမိရဲ႕ လုပ္ငန္းကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏို္င္စြာတတ္ေျမာက္ျခင္းတို႕နဲ႕ ျပည့္စံုရတယ္။ ျပင္းျပင္းျပျပ ယံုၾကည္မႈမ်ားဟာ မိမိတို႕ရဲ႕ ႏွလံုးသားမွလာတယ္။ တစ္မူထူးျခားတဲ့ အေတြးအျမင္မ်ားဟာ မိမိရဲ႕ဦးေႏွာက္မွလာတယ္။ (၃) ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏို္င္စြာတတ္ေျမာက္ျခင္းတို႕ဟာ မိမိတို႕ လက္မ်ားမွျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရရွည္မွာ ေအာင္ျမင္လုိသူတစ္ဦးဟာ မိမိရဲ႕ ႏွလံုးသား၊ ဦးေႏွာက္နဲ႕ လက္ေတြကို သံုးဖက္ညီ အသံုးျပဳတတ္သူတို႕ျဖစ္တယ္။

၅။     ဆံုးရံႈးမႈနဲ႕ မျပည့္မစံုမႈေတြဟာ လူသားတိုင္းမွာရွိတယ္။ ဆံုးရံႈးမႈနဲ႕ မျပည့္စံုမႈေတြဟာ ပိုၿပီးျပည့္စံုလာေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမဲ့တြန္းအားေတြျဖစ္တယ္။ တစ္ခါလဲက်ရင္ ေနာက္တစ္ခါ ျပန္ထႏိုင္ရမယ္။ အႀကိမ္ႀကိမ္လဲက်လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္ထႏိုင္ရမယ္။ ျပင္းျပေသာ ယံုၾကည္မႈတို႕ဟာ ၿပီးေျမာက္ျခင္းတို႕ကို ေဆာင္က်ဥ္းလာတယ္။ မျပည့္စံုမႈမ်ားဟာ အေရး မႀကီးပါ။ မိမိဘာကို ျပည့္စံုေအာင္လုပ္ဖို႕လိုသည္ကို သိရန္သာလိုသည္။

About asiamasters

Khin Maung Lwin has written 78 post in this Website..

I'm interested to change for the better of Myanmar people. I value income, knowledge, strength, technology and humanity.