၆။     ေကာင္းေသာအေၾကာင္းအရာမဟုတ္ေသာ္လည္း လူသားမ်ားႏွင့္ အျမဲထိေတြ႕ ေနရ သည့္ ကိစၥတစ္ခုမွာ “အေၾကြး” ျဖစ္သည္။ အေၾကြးဟူ၍ၾကားလိုက္သည္ႏွင့္ မဂၤလာမဲ့ သြားသည္ဟုခံစားၾကရသည္။ သို႕ေသာ္လူသားတို႕သည္ အေၾကြးႏွင့္ကင္းသည္ဟူ၍မရွိပါ။ အေၾကြးကို ေၾကာက္ရန္မလုိပါ။ သူ႕ေၾကြး ရွိသည္မ်ားကို ဆပ္ရမည္သာျဖစ္သည္။ အေၾကြးဟုေျပာလိုက္လွ်င္ကပ္ပါလာသည္မွာ ” အတိုး” ျဖစ္သည္။ အေၾကြး ယူလိုက္ေသာ ေငြသည္ ျပန္ဆပ္ရန္အတြက္သာရည္ရြယ္ထားရမည္။ အတိုးႏႈံးႀကီးမားေသာ ေခ်းေငြမ်ားကို မေခ်းခင္ကတည္းက သတိထားရမည္။ လုပ္ငန္းလုပ္လွ်င္၊ တိုးခ်ဲ႕လွ်င္ ေငြလိုပါက ေခ်းရသည္။ အတိုးထဲတြင္နစ္မြန္းသြားႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကို သိထားရမည္။ ေငြေခ်း၍ သံုးၿဖံဳးပစ္လိုက္လွ်င္ကား ကုရာနတၳိျဖစ္ၿပီး ဒုကၡပင္လယ္ေ၀မည္။

 

၇။ လူသားေတြရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊၊ မိသားစုမ်ားၿပိဳကြဲျခင္း၊ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားပ်က္ျခင္း၊ ဘ၀ပ်က္ျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုကေတာ့ ေလာင္းကစားျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေပ်ာ္အပ်က္ပဲျဖစ္ျဖစ္ စိတ္ရင္းနဲ႕ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေလာင္းကစားျခင္းကို မလုပ္ပါႏွင့္။ သို႕ေသာ္ ေလာင္းကစားျခင္းနဲ႕ လူသားေတြက တြဲပါလာတာျဖစ္တယ္။ ေလာင္းကစားျခင္းဆိုတာက မိမိေသေသခ်ာခ်ာမသိတဲ့ကိစၥမ်ိဳးကို စြန္႕စားမႈလုပ္ျခင္းျဖစ္တယ္။ မိမိဘက္မွ မဆံုးရံႈးေအာင္ အဖက္ဖက္မွ တြက္ခ်က္ၿပီးမွ သာစြန္႕စားမႈမ်ုိဳးျပဳလုပ္သင့္တယ္။ ေလာင္းကစားလုပ္ငန္းကို ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အစိုးရက ဦးစီးၿပီးလုပ္ရမယ္။ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို ေလာင္းကစားလုပ္ခြင့္မျပဳရ။
၈။ အမွန္တကယ္အကူအညီလိုအပ္ေနသူမ်ုားမွလြဲ၍ မည္သူ႕ကိုမွ်အလကားမေပးသင့္။ အလကားမေကၽြးသင့္။ အလကားေပးျခင္း၊ အလကားလိုခ်င္ခ်င္းတို႕သည္ လူတို႕၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကို က်ဆင္းသြားေစသည္။ အလကားေပးလွ်င္ တန္ဖိုးကို နားမလည္ႏိုင္၍ အေကာင္းမျဖစ္ယံုမက၊ မိမိ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ျဖဳန္းတီးရာေရာက္သည္။ ပိုင္ဆိုုင္မႈတို႕သည္ အစဥ္အဆက္သာတိုးပြားေနရမည္။
၉။ မည္သည့္လုပ္ငန္းမဆို အခ်က္အခ်ာက်သည့္ေနရာသည္အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ေနထိုင္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္လုပ္ရမည္။ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ေနရာမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ရြာတို႕၏အလယ္လူစည္ကားေသာေနရာမ်ား၊ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည့္ေနရာမ်ား၊ ဘာသာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာျဖန္႕ျဖဴးရာ ဗဟုိမ်ားျဖစ္သည္။ လူသားတို႕ႏွင့္ေ၀းရာတြင္ေနသူတို႕သည္ အေရာင္းအ၀ယ္မျဖစ္ျခင္း၊ ၀င္ေငြမရွိျခင္း၊ အသိဥာဏ္နဲျခင္းအစရွိသည့္ ဆင္းရဲဒုကၡတို႕ႏွင့္သာ ၾကံဳေတြ႕ၾကရသည္။ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ အလယ္ဗဟုိေနရာမ်ားတြင္ ေခ်ကုတ္ယူပါ။
၁၀။ လူသားတစ္ဦးအတြက္ ၀တ္စားဆင္ယဥ္မႈသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ မိမိသြားမည့္ေနရာ၊ ရာသီဥတု၊ ေတြဆံုရမည့္သူတို႕ႏွင့္ လိုက္ေလွ်ာညီေထြျဖစ္မည့္ အ၀တ္အစားကို သန္႕ရွင္းသန္႕ယပ္စြာ၀တ္စားဆင္ယဥ္တတ္ရန္လိုသည္။ ရွိသလို၀တ္၊ ျဖစ္သလို၀တ္သူမ်ားကို မည္သူမွ် ေလးစားလိမ့္မည္မဟုတ္။ အျမဲတေစ အရံႈးႏွင့္သာရင္ဆိုင္ရမည္။ သင့္ေလွ်ာ္သည့္အ၀တ္အစားကို သန္႕ရွင္းသန္႕ယပ္စြာ၀တ္ထားသူတို႕သည္ ေတြ႕ဆံုသူတိုင္း၏ ေလးစားယံုၾကည္မႈကိုရရွိၾက၍ ေအာင္ျမင္သူမ်ားျဖစ္လာသည္။

 

About asiamasters

Khin Maung Lwin has written 78 post in this Website..

I'm interested to change for the better of Myanmar people. I value income, knowledge, strength, technology and humanity.