စိုက္သင္႔ပါသည္ ဂမုန္းေစတီ…

ဂမုန္းပင္မ်ားကို ေနအိမ္ျခံ၀န္းမ်ားတြင္ က်က္သေရေဆာင္ အလွအျဖစ္လည္းေကာင္း၊အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ယံုၾကည္၍လည္းေကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေလ႕ရွိၾကပါသည္။

ဂမုန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တြင္္ ေဆးဖက္၀င္ေသာ၊ ဥစၥာစည္းစိမ္ ခ်မ္းသာနွင္႔ျပည္႔စံုေစေသာ၊ စုန္းနတ္ ပေယာဂေဘး၊ ရန္သူတို႔၏ ေဘးရန္မွ ကာကြယ္ေပးတတ္ေသာ ဂမုန္းမ်ားရွိသကဲ႔သို႔ စီးပြားလာဘ္လာဘ တိုးတက္ေစေသာ္လည္း၊ မိသားစုတြင္ က်န္းမာေရး ခ်ဴခ်ာေစေသာ အမႈအခင္း ျပသနာ အဖံုဖံု၊ ေဘးရန္မ်ားျခင္း စိတ္ေသာက မ်ိဳးစံုျဖစ္ေစတတ္ေသာ ဂမုန္းမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း ဖတ္မွတ္ရဖူးပါသည္။

1..ေစတီဂမုန္း အပင္၊အပြင္႔မ်ား

1..ေစတီဂမုန္း အပင္၊အပြင္႔မ်ား

ဂမုန္းေစတီတြင္္ ရြက္ဖတ္မ်ား ေၾကြသြားမွ ေစတီပံုဂမုန္းဥကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ မတ္လေလာက္တြင္ ရိုးတံရွည္အဖူး ထြက္လာၿပီးသစ္ခြပြင္႔ကဲ႕သို႔ စိမ္း၀ါေရာင္ အပြင္႔မ်ား ပြင္႔တတ္ကာ တစ္ခါတစ္ရံ အသီးသီးပါသည္။ ေစတီပံု ဥတစ္ဥမွ အဖူးတစ္ခိုင္ႏွင္႔ ပင္ပြားတစ္ပင္ ထြက္ကာ မ်ိဳးပြားတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေစတီဥတိုင္း အဖူးခိုင္ထြက္ျခင္းမရွိပါ၊ ေစတီဂမုန္းပင္မွ အဖူးခိုင္မ်ားမ်ားထြက္ အပြင္႔မ်ားမ်ားပြင္႔လွ်င္ စီးပြားလာဘ္လာဘ တိုးတက္ျခင္း၊ ၀င္ေငြတိုးျခင္း စသည္႔ ေကာင္းျခင္း အရာမ်ားရရွိမည္ဟုယံုၾကည္ၾကပါသည္။

2...ေစတီဂမုန္း အပြင္႔မ်ား

2…ေစတီဂမုန္း အပြင္႔မ်ား

3...ေစတီဂမုန္း အပင္

3…ေစတီဂမုန္း အပင္

 

အိမ္ျခံ၀န္းအတြင္း မစိုက္ပ်ိဳးသင္႔ေသာ၊ခိုက္တတ္ေသာ ဂမုန္းပင္မ်ား ျဖစ္သည္႔ ဆင္စြယ္ဂမုန္း၊ ေဗဒါဂမုန္း၊ ကုမုျဒၾကာဂမုန္းမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားမိပါကလည္း ေစတီဂမုန္းရွိေနလွ်င္ ေဘးအႏၱရာယ္အေပါင္းမွ ကင္းေ၀းေစကာ စီးပြား တိုးတက္ေစေၾကာင္း မွတ္သားထားမိသည္မ်ားကို အိမ္တြင္စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ေစတီဂမုန္းအပင္၊အပြင္႔ ပံုနွင္႔တကြ တင္ျပ၍  ဂမုန္းေစတီ စိုက္သင္႔ပါသည္ လို႔မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္ ….

ခင္တဲ႔

မအိ

Ma Ei

About Ma Ei

Ma Ei has written 53 post in this Website..