အမ်ိဳးသား သုေတသနေကာင္စီ အစီရင္ခံစာအရ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၅၀ ခုႏႇစ္တြင္ ဓာတ္ဆီသံုးစြဲ မႈႏႇင့္ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈကို ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိေလ်ာ့ခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သို႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမႇာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ငယ္မ်ားတြင္ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ေသာစနစ္မ်ား တပ္ဆင္အသံုးျပဳျခင္း ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္ႂကြင္းေလာင္စာမ်ားအစား ဇီ၀ေလာင္စာ၊လ်ပ္စစ္ႏႇင့္ဟုိက္ဒရိုဂ်င္တို႕ကို အစားထုိး အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လည္ေကာင္း၊ တင္းၾကပ္ေသာအစိုးရမူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့က်ေစျခင္းႏႇင့္လူတို့၏ သဘာ၀၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္မည့္ ပစၥည္းမ်ားအား အသံုးျပဳလိုမႈႏႇင့္ ပတ္သက္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈ မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပသည္။ အဆိုပါ စီမိကိန္းကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရႇိႏိုင္ေသာ္လည္း ထိေရာက္ေသာမူ၀ါဒမ်ားခ်မႇတ္ကာ နည္းပညာတိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ေအာင္ျမင္မႈရရႇိႏိုင္ေပသည္။
အထက္ပါ ရည္မႇန္းခ်က္ကို ျပည့္မီေစေရးအတြက္ ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္ေရးတြင္လည္း အင္ဂ်င္ပါ၀ါကို ဦးစားေပးသည့္အေျခအေနမႇသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ဦးစားေပးထုတ္လုပ္သည့္ အေနအထား သို႕ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားသုေတသနေကာင္စီမႇ မစၥတာ ေဒါက္တာကလက္အမ္ခ်ာပင္ ကေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ အလားတူပင္ ဖန္လံုအိမ္ အာနိသင္ကို မျဖစ္ေပၚေစေသာ ဟိုက္ဘရစ္လ်ပ္စစ္ကားမ်ား၊ ဘက္ထရီလ်ပ္စစ္ကားမ်ား၊ ဟုိက္ဒရိုဂ်င္ေလာင္စာဆဲလ္လ်ပ္စစ္ကားမ်ား ႏႇင့္ဓာတ္ေငြ႕သံုးကားမ်ားအားထိေရာက္စြာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးကိုေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေပသည္။အနာဂါတ္ကာလတြင္ တစ္ဂါလံလ်င္ ၁၈၀ မိုင္ အထိေမာင္းႏႇင္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း နည္းပညာ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။
သို႕ျဖစ္ပါ၍ ၂၀၅၀ ခုႏႇစ္ ရည္မႇန္းခ်က္အားျပည့္၀စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေကာင္း ဆံုးေသာ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈမႇာ ယာဥ္မ်ားအတြက္ေစ်းသက္သာၿပီး ဖန္လံုအိမ္အာနိသင္ထြက္ရႇိမႈကို အဆံုးစြန္ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ ေလာင္စာအသစ္တစ္မ်ိဳးကို အစိုးရႏႇင့္ ပုဂၢလိကတို႕၏ အကူအညီရယူလ်က္ ရႇာေဖြသုေတသန ျပဳလုပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

http://www.sciencedaily.com/release/2013/03/130318151627.htm

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)