တပ္မေတာ္ေန႕ေလာ၊ ေတာ္လွန္ေရးေန႕ေလာ

မတ္လ (၂၇) ရက္ေန႕။

ျပည္လံုးကၽြတ္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးၾကီးကို စတင္ဆင္ႏႊဲခဲ့တဲ့ေန႕။

ဒီေန႕ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက တပ္မေတာ္ေန႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ စာေရးသူကိုယ္တိုင္လဲ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းကို သမိုင္းေနာက္ခံကားခ်ပ္ေတြနဲ႕ ဆက္စပ္ေလ့လာျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ခင္ကာလက တပ္မေတာ္ေန႕အျဖစ္သာ သတ္မွတ္လက္ခံထားခဲ့ပါတယ္။ မတ္လ (၂၇) ရက္ေန႕၊ တပ္မေတာ္ေန႕ အထိမ္းအမွတ္ ကဗ်ာျပိဳင္ပြဲ၊ စာစီစာကံုးျပိဳင္ပြဲ စတာေတြမွာလဲ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းသူအေနနဲ႕ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

သို႕ေပမယ့္ အခ်ိန္တန္ အရြယ္ေရာက္လာျပီး၊ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ေတြနဲ႕ အစိုးရသတင္းစာေတြထဲက သမိုင္းေတြကိုသာမက သက္ရွိသမိုင္းအဘိဓာန္ၾကီးမ်ားနဲ႕ သမိုင္းသုေတသန စာအုပ္ေတြကို ဖတ္မိလာ ခ်ိန္မွာေတာ့ မတ္လ (၂၇) ရက္ကို တပ္မေတာ္ေန႕အျဖစ္ မဟုတ္ပဲ၊ ေတာ္လွန္ေရးေန႕အျဖစ္သာ သတ္မွတ္လက္ခံလာမိပါေတာ့တယ္။ ဒီလိုသတ္မွတ္လာရျခင္းဟာ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ စတာေတြ အေပၚမွာ အေျခခံထားျခင္းမရွိပဲ၊ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မွန္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚမွာ ကိုယ္ပိုင္ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းနဲ႕ ေလ့လာဆန္းစစ္ျပီးမွ၊ သဘာ၀က်က် ရွဳျမင္သံုးသပ္ထားခ်က္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁) မတ္လ (၂၇) ရက္ေန႕မွာ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးၾကီး ဆင္ႏႊဲဖို႕ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ဗမာ့တပ္မေတာ္ တခုတည္းက ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါ။

(၁၉၄၅) ခုႏွစ္၊ မတ္လဆန္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအိမ္မွာ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ေနာက္ဆံုးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ပြဲကို သံုးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီပြဲမွာ စစ္တိုင္းၾကီး (၇) တိုင္း၊ ေဒသသံုးခု ခြဲေ၀ျပီး၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းအလိုက္ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား တာ၀န္ခ်ထားခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကေတာ့ သခင္စိုး၊ သခင္ဗဟိန္း၊ သခင္ခ်စ္၊ သခင္ဗသိန္းတင္၊ သခင္တင္ထြန္း၊ သခင္တင္ျမ၊ ကိုစံညြန္႕တို႕ျဖစ္ျပီး၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္၊ ဗုိလ္ေစာၾကာဒိုး၊ ဗိုလ္ေန၀င္း၊ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ၊ ဗိုလ္တင္ထြန္း၊ ဗိုလ္ရဲထြဋ္၊ ဗုိလ္မွဴးေအာင္၊ ဗိုလ္မွဴးဗထူး၊ ဗုိလ္ခင္ညိဳ တို႕ေတြက ဗမာ့တပ္မေတာ္က ျဖစ္ပါတယ္။ တျပည္လံုးရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္က သခင္စိုး၊ စစ္ေရး ေခါင္းေဆာင္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျဖစ္ျပီး၊ တျပည္လံုးရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရး တာ၀န္ခံက သခင္သန္းထြန္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသမိုင္းေၾကာင္းအခ်က္အလက္ေတြက ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးၾကီးရဲ႕ သမိုင္း၀င္ေန႕ထူးေန႕ျမတ္ၾကီးကို တပ္မေတာ္ တခုတည္းနဲ႕ဆိုင္တဲ့ တပ္မေတာ္ေန႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းဟာ သမိုင္းမွန္နဲ႕ နီးစပ္မွဳ မရွိေၾကာင္းကို မီးေမာင္းထိုးျပေနပါတယ္။

(၂) ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးၾကီးကို ဗမာ့တပ္မေတာ္ တခုတည္းက ဦးေဆာင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဖတပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးက အမ်ိဳးသားတပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးအျဖစ္ အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ျပီး၊ ဦးေဆာင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁၉၄၄) ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လမွာ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ေရး (ဖတပလ) အဖြဲ႕ၾကီးကို ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပံုပါတီနဲ႕ ဗမာ့တပ္မေတာ္ဆိုတဲ့ အဓိကအင္အားစု (၃) စု အေပၚမွာ အေျခခံ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ ဖတပလရဲ႕ ဗဟိုဦးစီး အဖြဲ႕၀င္ ကိုးဦးကေတာ့ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္လက်္ာ၊ ဗိုလ္ေန၀င္း၊ ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပံုပါတီမွ သခင္ခ်စ္၊ ဦးဗေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ျငိမ္းနဲ႕ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ သခင္စိုး၊ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္ဗဟိန္းတို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႕ သခင္စိုးတို႕က တာ၀န္ယူခဲ့ျပီး၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးတာ၀န္ကို ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ သခင္သန္းထြန္းက တာ၀န္ယူခဲ့ပါတယ္။

(၁၉၄၄) ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလမွာ ဗိုလ္ေအာင္ၾကီး၊ ဗုိလ္ေမာင္ေမာင္၊ သခင္ခ်စ္၊ ရန္ကုန္ဘေဆြ၊ သခင္စိုးတို႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေတြ႕ဆံုျပီး၊ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ “ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဦး” ကလဲ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပံုပါတီနဲ႕ တပ္မေတာ္တို႕ကို တပါတီတည္းအျဖစ္ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသမိုင္းေၾကာင္းအေထာက္အထားေတြအရ တဖြဲ႕တပါတီတည္းကပဲ ျပဳလုပ္ထားခဲ့ျခင္း မဟုတ္တဲ့ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး သမိုင္း၀င္ေန႕ကို၊ တပ္မေတာ္တခုတည္းနဲ႕သာ ဆိုင္သည့္သဖြယ္၊ တပ္မေတာ္ေန႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းဟာ သမိုင္းမွန္နဲ႕ ေ၀းကြာေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

(၃) ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး လက္ေတြ႕စစ္ေျမျပင္မွာ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားစြာ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

(၁၉၄၂) ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁)ရက္ေန႕မွာ ဂ်ပန္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လက္ေအာက္ခံ ဗမာအစိုးရအဖြဲ႕ကို ဂ်ပန္က ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ျပီး၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ထူေထာင္ထားစဥ္ကာလမွကတည္းက သခင္စိုးက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ကိုယ္စားျပဳျပီး၊ ဂ်ပန္ဆန္႕က်င္ေရး ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ သခင္သန္းထြန္းကလဲ အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ၾကီးအျဖစ္ ရုပ္ျပလုပ္ေဆာင္ရင္း၊ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုေတြကို ႏိုင္ငံအႏွံ႕၊ နယ္အႏွံ႕မွာ စုစည္းေနခဲ့ပါတယ္။

ဖတပလ ဖြဲ႕ျပီးခ်ိန္မွာလဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႕ သခင္သန္းထြန္းတို႕ ညွိႏိွဳင္းျပီး၊ ဗမာ့တပ္မေတာ္ထဲမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ႏိုင္ငံေရးေကဒါေတြ လွ်ိဳ႕၀ွက္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ တပ္ကို ႏိုင္ငံေရးနဲ႕ ေတာ္လွန္ေရး ပညာေတြ ေပးဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ေတြ ျမန္မာျပည္စ၀င္စဥ္ကတည္းက ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တဲ့ သခင္သိန္းေဖကို အိႏၵိယသြားျပီး၊ မဟာမိတ္မ်ားနဲက အဆက္အသြယ္ ရယူေရးၾကိဳးပမ္းမို႕ သခင္သန္းထြန္းက တိုက္တြန္းထားခဲ့ပါတယ္။ (၁၉၄၄) ခုႏွစ္မွာေတာ့ အိႏၵိယေရာက္ သခင္သိန္းေဖနဲ႕ သခင္သန္းထြန္းတို႕ ျပန္လည္ဆက္စပ္မိလာပါတယ္။ ဖတပလ ဖြဲ႕စည္းျပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရး တာ၀န္ခံျဖစ္လာတဲ့ သခင္သန္းထြန္းက ငခင္သိန္းေဖမွတဆင့္ အဂၤလိပ္စစ္တပ္ Force 136 ကို အဆက္အသြယ္ ရယူႏိုင္လာခဲ့ပါတယ္။

ရခိုင္ဘက္မွာလဲ (၁၉၄၂) ခုႏွစ္ကတည္းက သခင္စိုးတို႕သြားျပီး၊ စည္းရံုးျပင္ဆင္မွဳေတြ လုပ္ေဆာင္ထားခဲ့ပါတယ္။ (၁၉၄၄) ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွာ ရခုိင္တိုင္း ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး တိုက္ပြဲေတြ စတင္ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွာ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဖဆပလနဲ႕ အဆက္အသြယ္ ရွိထားျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္ကိုင္းနယ္မွာလဲ ရဲေဘာ္လွိဳင္၊ ရဲေဘာ္ျမင့္ေဆြ၊ ဗိုလ္သိမ္းဦး၊ ဗိုလက္က်င္ေမာင္တို႕ ဦးေဆာင္တဲ့ ပါတီတပ္ကို ေျပာက္က်ားတပ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားခဲ့ပါတယ္။ အိႏၵိယကို သခင္သန္းထြန္း စီစဥ္ေစလႊတ္ ထားခဲ့တဲ့ ေလထီးရဲေဘာ္မ်ားကလဲ ေတာ္လွန္ေရးကာလမွာ မဟာမိတ္တပ္ေတြနဲ႕ အတူ တိုက္ပ ၀င္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ျဖဴး၊ ေတာင္ငူ၊ ရိုးမတေၾကာက ရဲေခါင္ေျပာက္က်ားမ်ားကိုလဲ သခင္သန္းထြန္းနဲ႕ သခင္ဗဟိန္းတို႕ ဦးစီးျပီး တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေျမေအာက္လွ်ိဳ႕၀ွက္ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕မ်ားကလဲ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွာ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကရံုမက အခ်ိဳ႕ေတာ္လွန္ေရးေဒသေတြမွာ ဆယ္ႏွစ္၊ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္အရြယ္ ကေလးသူငယ္ မ်ားကပါ ဆက္သားတာ၀န္ယူခဲ့ၾကပါတယ္။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး စိတ္ဓာတ္ေတြ ရွင္သန္ေနတဲ့ ျပည္သူလူထုကလဲ ဘက္ေပါင္းစံုကေန ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီသမိုင္းအခ်က္အလက္မ်ားက ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ လက္ေတြ႕စစ္ေျမျပင္မွာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ တရပ္တည္းက ဦးေဆာင္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တာ မဟုတ္ေၾကာင္း ညႊန္ျပေနပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရး မတိုင္မီ ႏွစ္ကာလမ်ားစြာကတည္းက သခင္စိုး၊ သခင္သန္းထြန္းတို႕က လူထုစည္းရံုးေရး၊ ျပင္ဆင္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ေျပာက္က်ားတပ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေရး၊ မဟာမိတ္အဆက္အသြယ္ ရယူေရး၊ ေတာ္လွန္ေရးအေျခခံေဒသ ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ထားခဲ့ျပီး၊ လက္ေတြ႕စစ္ေျမျပင္မွာလဲ တပ္မေတာ္တခုတည္း မဟုတ္ပဲ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားစြာ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားလွပါတယ္။

နိဂံုး

မတ္လ (၂၇) ရက္ေန႕ဟာ လွည္းေနေလွေအာင္း၊ ျမင္းေဇာင္းမက်န္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္လံေတာ္ေအာက္မွာ ေသြးစည္းညီညြတ္ခဲ့ၾကတဲ့ ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရး ေန႕ထူးေန႕ျမတ္ၾကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ္လွန္ေရးၾကီးထဲမွာ စစ္ေခါင္းေဆာင္တဦးအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ေန၀င္းက ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ ရယူျပီးေနာက္ပိုင္းမွာ မတ္လ (၂၇) ေန႕ကို ေတာ္လွန္ေရးေန႕ကေန တပ္မေတာ္ေန႕အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ သို႕ေပမယ့္လဲ သမိုင္းေၾကာင္း အေထာက္အထား မ်ားနဲ႕ သမိုင္းေနာက္ခံ ကားခ်ပ္မ်ားကေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးေန႕ ဆိုတဲ့ သမိုင္းမွန္ကိုသာ ညႊန္းဆိုျပသေနပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပအပ္ပါတယ္။

ခင္မမမ်ိဳး (၂၇၊ ၃၊ ၂၀၁၃)

kai

About kai

Kai has written 968 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.