၂၁။ သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္မႈဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္တယ္။ လူသားေတြမွာက ကိုယ္ခႏၵာနဲ႕ စိတ္နဲ႕ရွိေနေတာ့ ကိုယ္ခႏၵာလည္းသန္႕ရွင္းဖို႕လိုသလို၊ စိတ္ထားလည္း သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ေနဖို႕လိုတယ္။ ကိုယ္ခႏၵာသန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းဆိုတာကေတာ့ ေရကို အသံုးျပဳ၍ေဆးေၾကာျခင္းပါပဲ။ ဆံပင္ေတြကို အျမဲသန္႕ရွင္းေအာင္ထားရမယ္။ ခံတြင္းကိုသန္႕ရွင္းေအာင္ထားရမယ္။ အေရျပားကို သန္႕ရွင္းေအာင္ထားရမယ္။ လိင္အဂၤါမ်ားကို သန္႕ရွင္းေအာင္ထားရမယ္။ စိတ္ထားမွာလည္း မနာလိုစိတ္၊ ေလာဘစိတ္၊ အလကားလိုခ်င္စိတ္မ်ားမ်ားကို ရွင္းပစ္ရမယ္။ ညစ္ပတ္ေနေနရာမ်ားသည္ ေရာဂါမ်ားကို ျဖစ္ေစတယ္။ ညစ္ပတ္ေသာ ႏိုင္ငံတိုင္းဟာ ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တယ္။ မိမိအိပ္ယာေနရာ၊ အိမ္ယာတို႕ကို သန္႕ရွင္းရမယ္။ ေျမာင္း၊ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားဟာ ေရစီးေနရမယ္။ ကိုယ္အလုပ္လုပ္မဲ့ေနရာကိုလည္းအစဥ္သန္႕ရွင္းေနေစရမယ္။
၂၂။ လူသားတစ္ဦးျဖစ္လာရင္ လူသားဆန္ဖို႕လိုတယ္။ လူသားဆန္တယ္ဆိုတာ လူသားေတြကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ လူသားေတြဟာ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး မတူညီပါ။ က်ား၊ မ ကြဲျပားသလို မိမိတို႕ေမြးဖြားလာရာပတ္၀န္းက်င္နဲ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းေပၚမူတည္ၿပီး နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္မႈအဆင့္ဆင့္ျဖစ္သြားတယ္။ အသိဥာဏ္အႏုအရင့္ကြဲျပားသြားတယ္။ မွားယြင္းမႈေတြျဖစ္ခဲ့ရင္ မွားယြင္းသူဟာ အသိဥာဏ္ဘယ္ေလာက္ရွိလဲဆိုတာကို သိရင္ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္သြားတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးခြင့္လႊတ္ႏိုင္ျခင္းကို လူသားဆန္တယ္လို႕ေခၚတယ္။ ေနာက္လူသားတစ္ဦးျဖစ္လာရင္ မိမိနဲ႕အတူတကြရွင္သန္ေနတဲ့ သက္ရွိသတၱ၀ါမ်ားကို သနားက်င္နာစိတ္ရွိရမယ္။ စားဖို႕အတြက္ သတ္ေသာ္လည္း နာက်င္ေစလိုေသာ၊ ဆႏၵ မပါဖို႕အေရးႀကီးတယ္။ လူမ်ိဳးျခားေတြရဲ႕ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကိုလည္းေလ့လာရမယ္။

 

၂၃။   မိမိလုပ္ေနတဲ့အလုပ္အကိုင္ကို ပုိမိုလြယ္လြယ္ကူကူလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးထားတဲ့ နည္းကို နည္းပညာလို႕ေခၚတယ္။ လူသားေတြဟာ မိမိေရာက္ေနတဲ့ေနရာမွာ ရပ္ေနတာ မ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစားေနဖို႕လိုတယ္။
၂၄။   လူ႕ဘ၀ကိုရွင္သန္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းက အစာေရစာ၀ေျပာဖို႕၊ အိမ္ေျခေနရာေတြ တည္ေဆာက္ဖို႕၊ သမာသမတ္က်ဖို႕၊ က်န္းမာဖို႕နဲ႕ အေရအတြက္တိုးပြားလာဖို႕ျဖစ္တယ္။ ဒီအခ်က္ေတြအားလံုးရဲ႕အစဟာ ၀င္ေငြကပဲစတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္တို႕ရဲ႕တစ္ခုတည္းေသာ ယံုၾကည္မႈမွာ ၀င္ေငြျဖစ္တယ္။
၂၅။   အမ်ိဳးေကာင္းသားတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတစ္ဦး အက်င္လင္မယား ဘ၀သုိ႕ ေရာက္လာျခင္းသည္ လူသားႏွစ္ဦးကိုေပါင္းစည္း၍ ပို၍ျမင့္မားေသာ အဆင့္ တစ္ခုသုိ႕ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးတို႕၏ အားနဲ႕ခ်က္မ်ားႏွင့္ မျပည့္စံုမႈမ်ား ေပါင္းစပ္၍ ခြန္အားမ်ားျဖစ္လာသည္။ ဇနီးႏွင့္ခင္ပြန္းတို႕ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ရိုေသၾကရမည္။

About asiamasters

Khin Maung Lwin has written 78 post in this Website..

I'm interested to change for the better of Myanmar people. I value income, knowledge, strength, technology and humanity.