၂၆။   မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေပါမ်ားသူတို႕ဟာ ခိုင္မာတဲ့ၿမိဳ႕ရိုးမ်ား အကာအကြယ္ေပး ထားတဲ့ၿမိဳ႕မ်ားနဲ႕တူတယ္။ မသမာသူတို႕ လြယ္လြယ္နဲ႕ မ၀င္ေရာက္ႏုိင္။ မိတ္ေဆြအေပါင္း အသင္းနည္းပါးသူမ်ားဟာ ၿမိဳ႕ရိုးမရွိတဲ့ၿမိဳ႕မ်ားနဲ႕တူတယ္။ မသမာသူတို႕ ၀င္ေရာက္ လုယက္ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို အျမဲခံရတယ္။

 

၂၇။ ခင္ပြန္းမ်ားဟာ ရတနာၾကဳတ္ကိုေစာင့္ေရွာက္ေပးတဲ့ေျမြေဟာက္မ်ားနဲ႕တူတယ္။ ဇနီးသည္မ်ားဟာ ရတနာေတြကို ထုတ္လုပ္၊ထိန္းသိမ္းေပးတဲ့ ရတနာၾကဳတ္မ်ားနဲ႕တူတယ္။ ေျမြေဟာက္မ်ားဟာရတနာၾကဳတ္တို႕ကိုအျမဲေစာင့္ေရွာက္ေပးရတယ္။

၂၈။ မိဘမ်ားအတြက္သားသမီးမ်ားဟာ ရတနာမ်ားျဖစ္တယ္။ ဒီရတနာေတြကို တန္ဖိုးရွိလာေအာင္ လုပ္ေပးရတယ္။ သားသမီးမ်ားကို အခ်စ္ပိုၿပီး ေရႊလိုဥထားျခင္းဟာ ေထာင္ခ်ထားျခင္းနဲ႕တူၿပီး၊ အသိဥာဏ္နည္းပါးသြားေစတယ္။ အႏၱရာယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးွရွိေနတဲ့ လူ႕ေလာကႀကီးမွာ ၾကာၾကာမရွင္သန္ႏို္င္ေတာ့ဘူး။ အလိုလိုက္လြန္းေသာ သားသမီးမ်ားမွာ လူအမ်ားလိုက္နာတဲ ဥပေဒေတြကို ခ်ိဳးေဖါက္သူမ်ားျဖစ္လာတယ္။ အရြယ္ေရာက္လာတဲ့ သားသမီးမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္၀င္ေငြရွာတတ္ေအာင္၊ စုေဆာင္းတတ္ေအာင္၊ တိုးပြား ေအာင္ လုပ္တတ္ေအာင္၊ လူ႕ပတ္၀န္းက်င္အသုိင္းအ၀ိုင္းနဲ႕သဟဇာတျဖစ္ျဖစ္ေနတတ္ေအာင္၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကုိးတတ္ေအာင္၊ အက်င့္သိကၡာနဲ႕ တာ၀န္သိ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္လာေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးရမွာကေတာ့ မိဘေကာင္းမ်ားရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္တယ္။
၂၉။ လူငယ္ေတြ မွားယြင္းတာဟာ လူႀကီးေတြရဲ႕တာ၀န္ျဖစ္တယ္။ လူငယ္ေတြကို လူႀကီးေတြက လိုခ်င္တဲ့ပံုစံကို ပံုသြင္းရတယ္။ လူႀကီးျဖစ္လာသူေတြကိုယ္တိုင္က ပံုစံမက်ရင္ လူငယ္ေတြလည္း ပံုစံမက်ဘူး။ လူငယ္ေတြကို ပံုသြင္းေပးတဲ့ေနရာမွာ က်န္းမာေအာင္ေနတတ္ေအာင္သင္ေပးရမယ္။ မိမိကိုယ္မိမိအားကိုး တတ္ေအာင္သင္ေပး ရမယ္။ အေရး၊ အဖတ္၊ အေျပာ၊ နားေထာင္ျခင္းေတြသင္ေပးရမယ္။ တြက္ခ်က္ျခင္းကိုသင္ၾကားေပးရတယ္။ စိုင္းယင္း (Sciences)နဲ႕ အတ္ (Arts) ဘာသာရပ္မ်ားသင္ၾကားေပးရတယ္။ အလုပ္အကိုင္နဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းေတြ သင္ေပး ရမယ္။ မွ်တတဲ့ရွိေအာင္၊ သမာသမတ္က်ေအာင္၊ရိုးသားမႈရွိေအာင္၊သင္ေပးရတယ္။ လူသားဆန္ေအာင္သင္ေပးရမယ္။ ကိုယ္က်င့္သိကၡာနဲ႕တာ၀န္သိႏိုင္ငံသားေတြျဖစ္လာေအာင္ သင္ၾကားေပးရတယ္။ ဒါေတြသင္ၾကားဖို႕ပ်က္ကြက္ခဲ့ႏိုင္ငံေတြဟာ မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေန မယ္။ ေဖါက္ျပန္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသာျဖစ္မယ္။
၃၀။ လူသားေတြကို ေကာင္းမြန္စြာပံုသြင္းေလ့က်င့္ေပး ရတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့သင္ၾကားေရးစနစ္ဆိုတာက ေလ့လာဖို႕အတြက္ ကိုးကားစရာ အရင္းအျမစ္မ်ား ျပည့္စံုေအာင္ရွိတဲ့ေနရာျဖစ္ေအာင္လုပ္ရမယ္။ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာၿပီး ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ လုပ္ရ မယ္။ ကိုယ္တိုင္ေလ့က်င့္ဖို႕လြယ္ကူတဲ့ ေနရာျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ၾကရမယ္။ ကိုယ္ကိုယ္ တိုင္ကၽြမ္းက်င္လာၿပီဆိုရင္ တျခားသူေတြကု ျပန္သင္ရမယ္။ သင္ၾကားဖို႕ေကာင္းတဲ့ ေနရာျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးရမယ္။ ျဖန္႕ေ၀ေပးရမယ္။ ကိုယ္တိုင္သင္ေပးျခင္းဟာ မိမိရဲ႕ နားလည္မႈကို ပိုၿပီး ျမင့္လားေစတယ္။ သင္ယူမႈမ်ားဟာ ေရရွည္လုပ္ရတယ္။ မိမိရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ထြက္သက္အထိ သင္ယူသြားလို႕ရတယ္။

About asiamasters

Khin Maung Lwin has written 78 post in this Website..

I'm interested to change for the better of Myanmar people. I value income, knowledge, strength, technology and humanity.