ဒါေလးက ဘာျဖစ္တာလဲ
ဘယ္ကေန ဘယ္လိုျဖစ္လာရတာလဲ
ဒီလိုျဖစ္ရင္ ဘာေတြထပ္ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေသးလဲ
ဘယ္လိုအက်ဳိးအျပစ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သလဲ
ဒါဆိုရင္ ဘယ္လုိအသံုးခ်ခံစား ကာကြယ္တားဆီးမလဲ
အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ေတြကို ေလ့လာရမယ္
မွတ္တမ္း စမ္းသပ္ခ်က္ေတြအဆင့္ဆင့္ ထားရွိလုပ္ေဆာင္ရမယ္
လူနဲ႔လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးႏုိင္ရန္
ဒီလိုသုေတသနျပဳလုပ္ ေလ့လာေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ
အေရးႀကီးဆံုးပါ။
သင္ေရာ သင့္ဘ၀မွာ သင့္၀န္းက်င္မွာ
သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးပါရဲ႕လား။

မင္းသုတ
21:30 PM
28.3.2013

About zaw win

zaw win has written 78 post in this Website..