ေလထဲရႇိ ေရေငြ႕မ်ားအား Filters မ်ားကို ျဖတ္သန္းေစျခင္းျဖင့္ သန့္ရႇင္းေသာေရကို ထုတ္ယူႏုိင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ ပီ႐ူးႏိုင္ငံ Lima  ၿမိဳ႕ရႇိအင္ဂ်င္နီယာႏႇင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ University of Engineering and Technology-UTEC မႇ သုေတသန ပညာရႇင္မ်ားသည္ Mayo Peru DraftFCB Agency ႏႇင့္ဆက္သြယ္ၿပီး ၄င္းေရအား ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ UTEC တကၠသုိလ္မႇ ေရသန့္ထုတ္လုပ္ေရး ႏႇင့္ပတ္သက္၍ စိတ္ကူးယဥ္မႈမ်ားကို အမႇန္တစ္ကယ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၄င္းတို့အဖြဲ႕မႇ စိတ္ဆႏၵ ျပင္းျပခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

utec-billboard-10

လမ္းေဘးေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္တြင္ ေလမႇေသာက္ေရသန့္ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈကို ေၾကာ္ျငာထားပါသည္။ ယခုလက္ရႇိအခ်ိန္ထိ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္တြင္ တစ္ေန့  ၉၆ လီတာျဖင့္ ေသာက္ေရသန့္ လီတာ ေပါင္း ၉၀၀၀ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။
Capital  ၿမိဳ႕ျပ၏ ေတာင္ပိုင္းကႏၲာရတြင္ တည္ရႇိေသာ Bujama ရြာ၌ ေသာက္ေရသန့္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည့္ စီမံကိန္းအား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိုးအနည္းငယ္ရြာသြန္းေသာ ေနရာမ်ား၌ပင္ ေလထုစိုစြတ္မႈ ၉၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ရႇိသည္ဟု UTEC တကၠသုိလ္၏ သုေတသနစစ္တမ္းအရ သိရႇိရပါသည္။ ေလထဲမႇ စုိထုိင္းဆမ်ားကို ဖမ္းယူၿပီး ေရအျဖစ္သို့ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ႐ိုးရႇင္းသည္ဟု တကၠသိုလ္မႇ ေျပာေရး ဆုိခြင့္ရႇိသူ  Jessica Ruas မႇ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ပင္လယ္မႇ ေရအေျမာက္အျမား ရရႇိႏုိင္ေသာ္လည္း ေရငံမ်ား ေရခ်ိဳသို့ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ား သုံးစြဲရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ၄င္းစနစ္သည္ ေရရႇားပါးမႈကို ေျဖရႇင္းႏို္င္မည့္ အေျဖတစ္ခု ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု မစၥတာ RUAS  ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၄င္းေရသန့္စက္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၀၀ ခန့္ တန္ဖုိးရႇိေၾကာင္း သိရႇိရပါသည္။

Source:http://www.gizmag.com/utec-water-producing-billboard/26422/

Water-producing billboard designed to inspire

The University of Engineering and Technology (UTEC) in Lima, Peru has partnered with advertising agency MAYO-DRAFT FCB to create an advertising billboard that grabs moisture from the desert air and converts it into filtered drinking water.

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF