ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကန္ထရိုက္စနစ္ေတြအေတာ္ေခတ္စားပါသတဲ့…

လမ္းတံတားအသံုးျပဳခတို႔၊ ေစ်းတြင္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ အမ်ားသံုးသန္႔စင္ခန္း စသည္စသည္ေတြမွာ ကန္ထရိုက္စနစ္နဲ႔

လူပုဂၢိဳဟ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း…

ကုမၸဏီအစုအဖြဲ႕တစ္ခုခုကိုယ္ေသာ္လည္းေကာင္း ကန္ထရိုက္ေပးၾကပါတယ္…

ယုတ္စြအဆံုး… ေရႊတိဂံုဘုရားကအလွဴေငြေတြကိုေတာင္ ကန္ထရိုက္စနစ္နဲ႔ေပးၾကပါတယ္…

အဲဒီေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကန္ထရိုက္စနစ္ေတြေခတ္စားသေပါ့…

Contract

 

 

 

 

 

 

 

 

ကၽြန္ေတာ္နားလည္ထားတဲ့ ကန္ထရိုက္စနစ္ဆိုတာေလးကိုေျပာရရင္…

ဥပမာ… လမ္းမိုင္ (၁၀၀)ရွိေသာလမ္းအပိုင္းကို… အစိုးရက လမ္းခင္းရင္ သိန္း (၁၀၀၀)က်မယ္ဆိုပါစို႔…

ကုမၸဏီတစ္ခုကို လမ္းခင္းခိုင္းလိုက္တယ္…

ျပီးေတာ့ လမ္းတံတားအသံုးျပဳခကို ႏွစ္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ ေကာက္ခံခြင့္ေပးလိုက္တယ္ဆိုပါေတာ့…

ႏွစ္ကာလအပိုင္းအျခားတစ္ခုမွာ ကုမၸဏီကစိုက္ထုတ္ထားတဲ့ကုန္က်ေငြအရင္းေက်ရံုမကဘဲ… အျမတ္ထြက္ႏိုင္တဲ့ပမာဏကိုရရွိႏိုင္ပါတယ္…

ေစ်းအတြင္းတယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ား… အမ်ားသံုးသန္႔စင္ခန္းမ်ားလဲ ထိုနည္းလည္းေကာင္းပါပဲ…

ဒါက နည္းလမ္းတစ္သြယ္…

Tollgate

 

 

 

 

 

 

 

 

ေနာက္ထပ္တစ္ခုေတာ့…

Donation Box

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဘုရားအလွဴေငြေတြကို ကန္ထရိုက္ယူျခင္းပါ…

ဘုရားတစ္ခုရဲ႕စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕… တနည္းအားျဖင့္ ေဂါကပအဖြဲ႕က တစ္ႏွစ္ဘုရားမွရရွိေသာအလွဴေငြ…

ဘုရား၀င္ေငြကို ကန္ထရိုက္ေပးျခင္းပါ…

အဲဒီလို ကန္ထရိုက္ရယူျခင္းအတြက္ တင္ဒါေခၚ ေလလံစနစ္ကိုအသံုးျပဳတယ္လို႔လဲသိၾကပါတယ္…

စာဖတ္ၾကသူတို႔လဲ သိရွိျပီးျဖစ္ပါတယ္…

ဒါကေတာ့ နိဒါန္းပါပဲ…

အခုကေတာ့ တကယ္ေျပာခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာကို စေျပာပါ့မယ္…

ကၽြန္ေတာ္လဲ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အစိုးရဌာနတစ္ခုကို ကန္ထရိုက္ယူခ်င္ပါတယ္…

ကၽြန္ေတာ္လိုခ်င္တဲ့ဌာနကေတာ့… .ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးပါ…

Traffic Police

 

 

 

 

 

 

 

 

မီးပြိဳင့္ေတြေကာင္းေအာင္လုပ္ေပးမယ္… ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ မီးပြိဳင့္ေတြ လမ္းစံုလမ္းဂြတိုင္းမွာ တပ္ေပးမယ္…

မီးပြိဳင့္အားလံုးကုိ ေအာ္တိုထိန္းခ်ဳပ္တဲ့စနစ္နဲ႔ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုတဲ့ လမ္းစနစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးမယ္…

မီးပြိဳင့္တိုင္းမွာ CCTV Camera ေတြတပ္ထားမယ္… ယာဥ္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈေတြကို စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္မယ္…

လမ္းအမွတ္အသားေတြကို ထင္ရွားေအာင္ေဆးေရးျပဳျပင္ျပန္လုပ္ေပးပါ့မယ္…

ေမာ္ေတာ္ပီကယ္လို႔ေခၚတဲ့ ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးရဲ၀န္ထမ္းေတြကို လံုေလာက္တဲ့လစာတိုးေပးမယ္…

သူတို႔ေတြအတြက္… သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္ေတြ… စက္သံုးဆီေတြကိုလံုေလာက္ေအာင္ထုတ္ေပးမယ္…

လမ္းျဖတ္ကူးသူမ်ားအတြက္… လမ္းျဖတ္ကူးဖို႔မီးပြိဳင့္ေတြ… လူကူးမ်ဥ္းၾကားေတြ… စနစ္တက်လုပ္ေပးမယ္…

ဒါက လမ္းသြားလမ္းလာျပည္သူလူထုနဲ႔ ေကာင္းဖို႔လုပ္ေပးတာ…

သူတို႔ဘက္ခ်ည္းလုပ္ေပးလို႔မျဖစ္ပါဘူး… ကၽြန္ေတာ္ကလဲ ကန္ထရိုက္ယူထားတဲ့သူဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လဲ အျမတ္ထြက္ေအာင္လုပ္ရပါ့မယ္…

ယာဥ္ထိန္းရဲေတြကို စနစ္တက်သင္တန္းေတြျပန္ေပးပါ့မယ္…

သင္တန္းမွာ အရည္အခ်င္းမျပည့္မီတဲ့သူေတြကို… အလုပ္ျဖဳတ္ပါ့မယ္… ယာဥ္ထိန္းရဲရဲ႕၀န္ထမ္းအင္အားကို

က်စ္လစ္ေအာင္ျပင္လည္ဖြဲ႕စည္းခြင့္လိုခ်င္ပါတယ္…

Mee Point

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အဲဒီလိုပဲ…

မီးနီျဖတ္ေမာင္း… ဒဏ္ေငြ (၁၅)သိန္း (သို႔) ေထာင္ဒဏ္ (၁၅)ႏွစ္

လမ္းေျပာင္းျပန္ေမာင္း… ဒဏ္ေငြ (၁၅)သိန္း (သို႕) ေထာင္ဒဏ္ (၁၅)ႏွစ္

မဆင္မျခင္ေမာင္းႏွင္ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္… ဒဏ္ေငြ သိန္း(၅၀) ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ (၁၀)…

ေကြ႕ခြင့္မရွိေသာေနရာတြင္ ဂငယ္ေကြ႕ေကြ႕ျခင္း… ဒဏ္ေငြ (၁၀)သိန္း (သို႔) ေထာင္ဒဏ္ (၁၀)ႏွစ္

စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ကားရပ္… ဒဏ္ေငြ (၁၀)သိန္း…(သို႔) ေထာင္ဒဏ္ (၁၀)ႏွစ္

Yellow Box အတြင္းကားရပ္… ဒဏ္ေငြ (၁၀)သိန္း…(သို႔) ေထာင္ဒဏ္ (၁၀)ႏွစ္

အတြင္းဆံုးအ၀ိုင္းမွ လမ္းေကြ႔ေၾကာေျပာင္း… ဒဏ္ေငြ (၁၀)သိန္း…(သို႔) ေထာင္ဒဏ္ (၁၀)ႏွစ္

ရမ္းကားစြာကားေမာင္းျခင္း… ဒဏ္ေငြ (၁၀)သိန္း…(သို႔) ေထာင္ဒဏ္ (၁၀)ႏွစ္

ယာဥ္ေက်ာပိတ္ဆို႔စြာေမာင္းျခင္း… ဒဏ္ေငြ (၁၀)သိန္း….(သို႔) ေထာင္ဒဏ္ (၁၀)ႏွစ္

ဆိုင္ကယ္စီးဦးထုပ္မပါဘဲ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း… ဒဏ္ေငြ (၁၀)သိန္း….(သို႔) ေထာင္ဒဏ္ (၁၀)ႏွစ္

ဆုိင္ကယ္အား ႏွစ္ဦးထက္ပိုမိုစီးနင္းျခင္း… ဒဏ္ေငြ (၁၀)သိန္း….(သို႔) ေထာင္ဒဏ္ (၁၀)ႏွစ္

ဆိုင္ကယ္ႏွင့္မမွ်ေသာ၀န္ပိုတင္ေဆာင္မႈ… ဒဏ္ေငြ (၁၀)သိန္း….(သို႔) ေထာင္ဒဏ္ (၁၀)ႏွစ္

လူကူးမ်ဥ္းၾကားမွလမ္းမကူးျခင္း… ဒဏ္ေငြ (၅)သိန္း(သို႔) ေထာင္ဒဏ္ (၅)ႏွစ္

မီးစိမ္းေနစဥ္ လမ္းျဖတ္ကူးျခင္း… ဒဏ္ေငြ (၅)သိန္း…(သို႔) ေထာင္ဒဏ္ (၅)ႏွစ္

အေႏွးယာဥ္မ်ား လမ္းေျပာင္းျပန္စီးျခင္း… ဒဏ္ေငြ (၁၀)သိန္း…(သို႔) ေထာင္ဒဏ္ (၁၀)ႏွစ္

ေရာင္ျပန္ျပား၊ မီးမပါဘဲစီးနင္းျခင္း… ဒဏ္ေငြ (၁၀)သိန္း..(သို႔) ေထာင္ဒဏ္ (၁၀)ႏွစ္

Traffic Lights

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………..

ဒါတင္ဘယ္ကမလဲ…

လိုင္းကားထံမွလိုင္းေၾကးယူေသာ ယာဥ္ထိန္းရဲ.. ဒဏ္ေငြ (၁၅)သိန္း… (သို႔) ေထာင္ဒဏ္ (၁၅)ႏွစ္

ကားပိတ္ခ်ိန္တြင္ ရံုထဲတြင္ထိုင္ေနေသာ ယာဥ္ထိန္းရဲ… ဒဏ္ေငြ (၁၅)သိန္း… (သို႔) ေထာင္ဒဏ္ (၁၅)ႏွစ္

မ်က္စိေရွ႕ေမွာက္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈေတြ႕ရွိလ်က္ အေရးမယူေသာ ယာဥ္ထိန္းရဲ… ဒဏ္ေငြ (၁၅)သိန္း… (သို႔) ေထာင္ဒဏ္ (၁၅)ႏွစ္

………………………….

အဲဒီေတာ့ဗ်ာ…

ကၽြန္ေတာ့ကို လမ္းစည္းကမ္းကိုင္တြယ္ခြင့္ေပးမယ္… စိတ္တိုင္းက်စီမံခြင့္ေပးမယ္ဆိုရင္…

မီးပြိဳင္ေတြနဲ႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့လမ္းေတြျဖစ္ဖုိ႔… စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ေပးမယ္ဆိုရင္…

အစိုးရနဲ႔စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျပီး… ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္…  ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔နဲ႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းလမ္း၊ မီးပြိဳင့္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးကို…

ကန္ထရိုက္ယူခ်င္ပါတယ္…

ကဲ… ဘယ္လိုလဲ…

ကၽြန္ေတာ့ရဲ႕ ကုမၸဏီမွာ ရွယ္ယာေတြထည့္၀င္ခ်င္လားဗ်ာ…

 

Credit :All Fotos from Internet

 

ခင္မင္လ်က္-

ဖက္ဖက္ကက္

 

About ေၾကာင္၀တုတ္

ေၾကာင္၀တုတ္ has written 104 post in this Website..

တစ္ခါတစ္ေလ... ေလာကၾကီးအား ေျပာင္းျပန္ၾကည့္တတ္ေပသည္...

   Send article as PDF