” ကိုယ္ခ်စ္မ်ား ခ်စ္မိေနသလား… မေရရာဘူး စိတ္ထဲမွာ…”

အဲလိုလဲ မဟုတ္ေသးျပန္ဘူး

” ရန္သူငါးပါးထဲမွာ မညွာမတာ ဘယ္သူ႕မွမေထာက္ပါ သူခိုး ဓါးျပထက္ဆိုးတဲ့ရန္သူဟာ..”

ဒါေလးမွ ဟုတ္သလိုလိုရွိသြားတယ္… ကိုရင္ရွဴံးေတြးမိသည္ကို သီခ်င္းဆိုမိျခင္းျဖစ္ပါ၏။

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
မ်ားမၾကာမီမွာပင္ ကိုရင္ရွဴံးတစ္ေယာက္ ျမန္မာေျပလား ျမန္မာျပည္လားမသိသည့္ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားေနထိုင္သည္ဆိုေသာ ေျမႀကီးသို႔ ျပန္ေရာက္ရေပေတာ့မည္။ သို႕ေသာ္လည္း ရွိေစေတာ့၊ ၀င္ေပါက္တစ္ေပါက္တည္းသာ ရွိသည့္အတြက္ ထို၀င္ေပါက္တစ္ေပါက္မွပင္ ကိုရင္ရွဴံးျပန္ရေပေတာ့မည္။ ကိုရင္ရွဴံးေနထိုင္ရာ ေျမႀကီးတြင္မေတာ့ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုမွ လူမ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကေလသည္။ နီေပါ၊ သီရိလကၤာ၊ အိႏၵိယ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အီဂ်စ္၊ အီသီယိုးပီးယား၊ ဆီးရီးယား၊ အီရန္၊ အိုမန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ၊ ပါကစၥတန္ အစရွိသည္တို႕မွ ျဖစ္သည္။ ထိုလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေန႕စဥ္လိုလိုပင္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနရပါ၏။ ေသာၾကာေန႕ဆိုလ်င္ ေန႕လည္ တစ္နာရီမွ အလုပ္ဖြင့္၊ အစၥလာန္ ကိုးကြယ္သူမ်ားအား ဘုရား၀တ္ျပဳရန္ခြင့္ေပးႏွင့္ ထိုလိုႏွင့္ပင္ ႏွစ္ေပါင္း အေတာ္အတန္ၾကာေအာင္ ကိုရင္ရွဴံး ေနထိုင္ခဲ့ပါ၏။ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္မူ တနဂၤေႏြ ပိတ္ရက္ရေရးအတြက္ အေတာ္ေလး တိုက္ခိုက္ယူရသလို ဟိႏၵဴမ်ားအတြက္ သူတို႔ရိုးရာ ပြဲေတာ္ေန႕မ်ားတြင္ ရက္မပ်က္ေစေရးအတြက္လည္း ကိုရင္ရွဴံးတစ္ေယာက္ အေတာ္ေလး စီမံခန္႕ခြဲယူရပါ၏။

သို႕ဆိုလ်င္ ဗုဒၵဘာသာမ်ားအတြက္ ဘာလုပ္မည္နည္းဟုဆိုလ်င္ ကိုရင္ရွဴံး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ မည္သည့္ လူမွ မရွိေသာေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း၊ ဗုဒၵဘာသာမ်ားအတြက္ သီးျခားေန႕ထူးရက္ျမတ္မ်ား သတ္မွတ္ရန္ မလိုေသာေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ် ေျပာစရာစကားမရွိခဲ့ေပ။ သူလဲ သူလိုရာယူ၊ ကိုယ္လဲ ကိုယ္လိုရာယူႏွင့္ပင္၊ အေတာ္ေလး အဆင္ေျပခဲ့ပါ၏။ သို႕ဆိုလ်င္ ကိုရင္ရွဴံး အဘယ္သူနည္းဟု ဆိုၾကေပမည္။ ခရစ္ေတာ္ကို အနည္းငယ္မွ် ပိုမိုယံုၾကည္ျခင္းရွိသည့္အတြက္ သမၼာက်မ္းစာကိုသာ ပိုမိုအေလးထားမိသည္ကို ၀န္ခံရမည္ထင္။ သို႕အတြက္ေၾကာင့္ တစ္ျခား ယံုၾကည္သူမ်ားကို ႏွိမ့္ခ်ျခင္းရွိလိမ့္မည္ဟုထင္ေပမည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ တစ္ျခားသူမ်ား၏ ယံုၾကည္စြာ ကိုးကြယ္ျခင္းကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္လိမ့္မည္ ထင္ၾကေပလိမ့္မည္။ ကိုယ့္ကို မထိပါး မေႏွာင့္ယွက္သမွ် ကိုရင္ရွဴံးအဖို႕ ေနသာသမွ် ေလညွာက ေဗဒါမပင္ျဖစ္ေခ်မည္တစ္မုန္႕။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ ဗုဒၵဘာသာ၊ ဗုဒၵဘာသာႏွင့္ မြတ္စလင္ လက္ထပ္ၾကသည္မ်ားရွိသလို တစ္ျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္မေတာ့ (အထူးသျဖင့္ ခရစ္ယာန္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မေတာ့ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ မြန္စလင္ ) လက္ထပ္ၾကသည္မ်ားလည္းရွိသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ၊ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ အစၥလာမ္ကိုးကြယ္သူမ်ားလက္ထပ္လ်င္လည္း အစၥလာမ္သာ ျဖစ္ရိုးထံုးစံရွိျခင္း၊ အစၥလာမ္ႏွင့္ တစ္ျခား ဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ားလက္ထပ္လ်င္လည္း အစၥလာမ္သာ ကိုးကြယ္ရျခင္းဆိုသည္္မွာေတာ့ ေဖ်ာက္ဖ်က္မရသည့္ အမွန္တရားပင္။ သို႕အတြက္ေၾကာင့္ပင္ေလလားမသိ၊ ျမန္မာျပည္မွ ကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ားအားေကာင္းလာသည့္အခ်ိန္ႏွင့္တိုက္ဆိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္း အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားခံရသည့္အတြက္ ကိုရင္ရွဴံးတို႕လို မဂၤလာေဆာင္ျခင္းသည္ မဂၤလာယူျခင္းဟု မွတ္ယူၾကသည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ အမဂၤလာျဖစ္သည့္ အမ်ားျပည္သူ စိတ္ေအးမခ်မ္းမသာျဖစ္ေနရသည့္ အခ်ိန္တြင္မွ မဂၤလာျပန္ယူျခင္းသည္ မဂၤလာမွ ရွိပါေလစဟု ေမးျမန္းေျပာဆိုၾကသူမ်ားလည္းရွိေပမည္။ ရွိေစေတာ့.. မဂၤလာဆိုသည္မွ ယူတတ္မွ ရေပလိမ့္မည္။

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ဆိုေတာ့ကာ… လိုရင္းကို ဆက္ရမည္ဆိုလ်င္ ကိုရင္ရွဴံးျမင္မိသမွ် ႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ခံုေပၚမွ ကျပအသံုးေတာ္ခံေနသည္မ်ားကို ပရိသတ္ တစ္ဦးအျမင္ျဖင့္သာ ျမင္မိသည္မ်ားကို ဆက္ရေပေတာ့မည္။ သူတို႕က ကျပအသံုးေတာ္ခံေနေတာ့လည္း ဇာတ္ပြဲ၀ါသနာရွင္ ကိုရင္ရွဴံးတို႕လို ပရိသတ္မ်ားအဖို႔လည္း မွီသမွ် ဥာဏ္ တစ္ထြာတစ္မိုက္ေလးမွ်ျဖင့္ စဥ္းစားသံုးသပ္ရမည္ထင္ပါ၏။ ဘာပဲေျပာေျပာ အသည္းၾကားမွ မဲတစ္ျပားကို လာမည့္ ၂၀၁၅ တြင္မေတာ့ ကိုရင္ရွဴံး ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ထင္ပါ၏။

နံပါတ္(၁)

သို႕ကလိုဆိုေတာ့ နံပါတ္(၁) ဘယ္သူမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္နည္းဟု ထင္ၾကေပမည္။ လက္ရွိ နံပါတ္(၁) ေနရာမွ ေျပာင္ႀကီးပင္ျဖစ္ေပမည္။ နဂိုကေတာ့ ပဲစားသည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ႀကီးျပင္းလာသူတစ္ေယာက္အေနႏွင့္လည္းေကာင္း၊ တသခ တိုင္းမွဴးလုပ္ခဲ့ဖူးသည္ဆိုသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ S1 လုပ္ခဲ့ဖူးသည္ဆိုသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း နာဂစ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ စိုင္ေကာ္လို႔ ခ်ဳံေပၚေရာက္ခဲ့သူတစ္ေယာက္အေနႏွင့္သာ ျမင္မိသည္။ ဘာမွလုပ္ရည္ကိုင္ရည္လည္း မရွိေလာက္ဟု။ မ်ားမၾကာမီမွာပင္ ႏိုင္ငံတစ္ကာမွ အတင္းအဖ်င္းမီဒီယာမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား ေထာက္ျပစရာမရွိေအာင္ ေနာက္ေၾကာင္းရွင္းခဲ့ရံုမွ်မက လက္ရွိတြင္လဲ ေခါင္းေပၚတြင္ အေတာ္ေလး ေျပာင္ရွင္းေနသည့္သူႀကီးမွ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးအေနႏွင့္ စကားေတြေျပာ၊ ေျပာင္းလဲေရးေတြလုပ္၊ ႏိုင္ငံတစ္ကာသြား၊ အကူအညီေတြေတာင္း၊ အေျပာင္းအလဲေတြလုပ္ဖို႕ တစ္စာစာႏွင့္ ေတာင္းခံေနသည္ကို ျမင္ရသည့္တစ္ခဏ တစ္ကယ္တန္း အလုပ္လုပ္မည့္သူပါလားဟု ေလးစားျခင္းျဖစ္မိေတာ့သည္။ ပိုေလးစားသည့္အရာမွာ ကိုရင္ရွဴံးတို႔လို ႏိုင္ငံျခားသြား ကၽြန္ခံေနရသူေတြအတြက္ အခြန္ေတြ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပး၊ ဘာမဆိုင္ ညာမဆိုင္ အလကားရစ္သည့္ ပံုစံ (၁၇) ေခၚ ေငြေတာင္းနည္း ၇၁ မ်ဳိးထက္ မကသည့္ အခြန္ရုံးမွ ေတာင္းခံျခင္းမ်ားကို ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးလိုက္သည့္အတြက္ အေတာ္ေလး ေက်းဇူးတင္ရေပသည္။

ယခုေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ တစ္သက္ႏွင့္တစ္ကိုယ္ (၅၀၀၀) တန္ေလာက္သာ အိမ္မက္ မက္ဖူူးသည့္ ဆင္းကဒ္မ်ားကို ၁၅၀၀ ႏွင့္သာ ေရာင္းခ်မည္ဆိုသည့္အတြက္…

” ေျပာင္.. ေျပာင္… ေျပာင္ ေျပာင္ ေျပာင္
ေျပာင္ ေျပာင္ ေျပာင္ ေျပာင္”

ဟုသာ ေရႊစင္ေၾကာ္ျငာအလိုက္ ဆိုခ်င္ေတာ့သည္။

နံပါတ္(၂)

သို႕ဆိုလ်င္ နံပါတ္(၂)သာဆိုသည့္အတြက္ အေမကိုးကြယ္ၾကသူမ်ား မနာလို၊မရွဳစိမ့္၊ အတင္းအဖ်င္းမ်ား ေျပာဆိုၾကေပမည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အေနႏွင့္မူ နံပါတ္အေတာ္ေလးမ်ားေနေပမယ့္ အရွိအတိုင္းအရ နံပါတ္(၂)သာေပးခ်င္ပါသည္။ အစပထမေတာ့ သူမသည္ နံပါတ္(၁)အျဖစ္ အတို္က္အခံမ်ားၾကားတြင္ ေရပန္းစားပါ၏။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရေတာ့မူ ေျပာင္ႀကီးကို မသာႏိုင္သည့္အတြက္ နံပါတ္(၂)သာ ေပးလိုပါ၏။ ကိုရင္ရွဴံးအေနႏွင့္ ဘြားေတာ္ဟုသာ ေခၚခ်င္ပါ၏။ သီဟနဲ႔ တင္စိုးတို႔ေကာင္းမွဳေၾကာင့္ ဘြားေတာ္သည္ ကုလားျဖဴအား မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ခင္ပြန္းေတာ္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ျပင္းထန္သူမ်ား၊ ကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ား စစ္စစ္ အျမင္တြင္မေတာ့မူ အျမင္မေကာင္းေပ။ ရွိေစေတာ့၊ အျမင္မွန္ရလာၿပီး အေဖ့ေျခရာနင္းသည္ဆိုဆို၊ အေဖ့တံေခါက္ခြက္နင္းသည္ဆိုဆို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၁၉၈၈ မွစၿပီး ယေန႕တိုင္ေအာင္ တစ္စိုက္မက္မက္လုပ္လာသည္ကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳရမည္ထင္။ ယခုေနာက္ပိုင္း သူမေၾကာင့္ပင္ ျမန္မာကို ကမၻာက ပိုအာရံုစိုက္လာသည္ကိုေတာ့ ျငင္းဆန္လို႔ရႏိုင္မည္မထင္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ အေနာက္တံခါးမွ ဘဂၤါလီမ်ားအေၾကာင္း ဘာမွမေျပာပဲ ႏွာေစးေနသည္ထင္၊ ဘာဆိုဘာမွမေျပာပဲ တစ္ခြန္းသာေျပာႏိုင္ခဲ့၏။ လိုလားသူမ်ားမွ ထိုစကားတစ္ခြန္းကိုပင္ အဟုတ္ႀကီးလုပ္ေျပာေနၾက၏။ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ မလြတ္ခင္ ေထြးခဲ့သည့္ တံေထြးကို ျပန္မ်ဳိခ်ခဲ့သည္ကို မမွတ္မိသူမ်ားမွ လက္ခုပ္၊ လက္၀ါးမ်ား တီးလ်က္သားႏွင့္၊ လက္ပန္ေတာင္းတြင္မွ ႏိုင္ငံေရးသိကၡာ က်ခဲ့ရေလသည္။ သူမတစ္ေယာက္တည္းကို အမွီျပဳၿပီး တည္ေထာင္ထားရေသာ ပါတီႀကီးမွာ မိတၳီလာအေရးတြင္ ပါတီမွ တာ၀န္ရွိလူတစ္ဦးမွ စည္းလြတ္၀ါးလြတ္ ေျပာဆိုသည္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့မွဳျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ နာမည္က်ခဲ့ေလသည္။ (ကိုရင္ရွဴံးသိသည့္ ႏိုင္ငံေရးသာျဖစ္သည္။)

(ဆက္ေရးခ်င္ပါေသးသည္.. တစ္ရက္ ၁၅ နာရီလုပ္ေနရသည့္အတြက္ ခြင့္လႊတ္ပါကုန္)

ရွဴံးနိမ့္မွဳမ်ားန႔ဲ.. လူ
(ေခတၱလူ႕ျပည္)

About စဆရ ႀကီး

စဆရ ႀကီး has written 160 post in this Website..

   Send article as PDF