လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အသက္႐ႇဴရာမႇ ျပန္လည္ထုတ္လႊတ္လုိက္သည့္ အခိုးအေငြ႕ကြန္ေပါင္းမ်ားသည္ လက္ေဗြစနစ္ကဲ့သုိ့ပင္ လူတစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ကိုယ္စားျပဳပါသည္ဟု သိပၸံပညာရႇင္မ်ားက ဆုိပါသည္။ အဆုိပါ လူခႏၶာကုိယ္မႇ ထုတ္လႊတ္လုိက္သည့္ ျဒပ္ေပါင္းမ်ားသည္ တစ္ဦးႏႇင့္တစ္ဦး မတူညီၾကေပ။ ၄င္းအား စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ေသြးႏႇင့္ဆီးကဲ့သုိ့ပင္ ေဆးပညာေလာကတြင္ ေရာဂါရႇာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ပါသည္ဟု ဆုိပါသည္။

 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အဆိုပါအသက္႐ႇဴျခင္းစမ္းသပ္မႈသည္ တစ္စုံတစ္ရာ အခက္ခဲမရိႇဘဲ အေျဖအား ခ်က္ခ်င္း သိႏုိင္ပါသည္။ ထု့ိေၾကာင့္ ၄င္းသည္ ေမ့ေဆး၊သုိ့မဟုတ္ ထုံထုိင္းေစေသာ ေဆးမ်ားေပး၍ စမ္းသပ္မႈ ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါသည္။ ၄င္းအသက္႐ႇဴျခင္းဆိုင္ရာ စမ္းသပ္မႈအား ေဆးသိပၸံပညာရပ္တြင္ က်ယ္ျပန့္စြာ အသုံးမျပဳျခင္းကုိ နားမလည္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ရပါသည္ဟု ဆြစ္ဇာလန္ ဗဟုိနည္းပညာတကၠသုိလ္ (ETH) မႇ ၄င္းပညာရပ္အား ဦးေဆာင္ေလ့လာသူ Renato Zenobi  မႇ ေျပာၾကားပါသည္။ တ႐ုတ္႐ုိးရာ ေဆးပညာတြင္ လူ႕ခႏၶာကိုယ္၏ ေသြးအား တုိင္းတာျခင္း၊ လ်ာၾကည့္ျခင္းႏႇင့္ အသက္႐ႇဴပုံအား အနံ့ခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္ဟု BBC  သုိ့၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားပါသည္။ ေလ့က်င့္ထားေသာ ေခြးမ်ားသည္ အသက္႐ႇဴျခင္းမႇ ကင္ဆာ ေရာဂါအား အနံ့ခံႏုိင္ေသာ္လည္း ၄င္းအသက္႐ႇဴျခင္းတြင္ မည္သည့္ကြန္ေပါင္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္းေတာ့ မေျပာႏုိင္ေပ။

ဦးဆုံးစမ္းသပ္မႈတြင္ အဆုတ္ေရာဂါႏႇင့္ အစာအိမ္ကင္ဆာေရာဂါတုိ့၏ ပိုးမႊားမ်ားအား အသက္႐ႇဴျခင္းဆုိင္ရာ စမ္းသပ္ခ်က္မႇ ရႇင္းလင္းတိက်စြာျဖင့္ ျပသခဲ့ပါသည္။

ေဆးပညာအဖြဲ႕အေနျဖင့္ တက္ႂကြစြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူ ၁၁ ေယာက္ကို အသက္႐ႇဴျခင္းဆိုင္ရာ စမ္းသပ္မႈအား ၉ ရက္တြင္ ေလးႀကိမ္စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေလမ်ားသည္ ေရာင္စဥ္တုိင္း ကိရိယာအား ျဖတ္သန္းျခင္းျဖင့္ အသက္႐ႇဴထုတ္ရာတြင္ ပါလာေသာ ဓာတုျဒပ္ေပါင္းမ်ားအား ထိေရာက္စြာ တုိင္းတာပါ သည္။ ယခုစမ္းသပ္သည့္ စက္ပစၥည္းသည္ ဓာတ္ခြဲခန္းစမ္းသပ္မႈတြင္ အရြယ္အစား ႀကီးမားေနေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ ေသးငယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟုဆိုပါသည္။

သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ေနာက္တစ္ဆင့္အေနျဖင့္ အသက္႐ႇဴထုတ္ျခင္းမႇတစ္ဆင့္ အဆုတ္ေရာဂါ ႏႇင့္ဆုိင္ေသာ ေရာဂါအေသးစိတ္မ်ားအား ရႇာေဖြႏုိင္ရန္ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရႇိရပါသည္။_66722113_breathprinting_l

Source:www.bbc.co.uk/news/science-enviroment-22013700

 

 

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF