သံတဲြ ျမို့ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ ျမို့ကေလး တျမို့ ျဖစ္ပါသည္

၄င္း ျမို့ဳေလးအား ခရိုင္ေအးခ်မ္းသာယားေရးနွင့္ ဖံြ့ျိုးေရးေကာင္စီမွ သႀကၤန္ ပဲြ ေတာ္မျဖစ္ေျမက္ေစရန္အတြက္ ဘဂၤလီမ်ားမွ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႀကီးအား ဘယ္လိုလက္ေဆာင္ေတြနဲ့ ကန္ေတာ့ထားသည္ မသိပါ  ခယက ရံုးတြင္ အစည္းအေ၀းေခၚ ယူရာတြင္ ျမိဳ့ မိျမိဳ ့ဖမ်ားကို ေခၚယူ ညွိနိုင္းတိုင္ပင္ ၇မည့္ အစား ဘဂၤလီ

ကုလားအမ်ား စုနွင့္ ၇ခိုင္လူမ်ိဳး လူႀကီး နွစ္ေယာက္ ခန့္ သာေခၚယူ ျပီးအစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ပါ သည္ ၇ခိုင္ လူႀကီးမွ ကန့္ ကြက္သျဖင့္ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုပ္မည့္ အစီအစဥ္ပ်က္သြားပါသည္  ၄င္း ခ၇ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွာ ဘဂၤလီမ်ားဘက္မွ လာက္ေငြ အေျမာက္ အမ်ားရရွိ ထားျပီး သံတဲြ ျမိဳ ့ နြားစားျပင္ရြာမွတဆင့္ ဘဂၤလီ လူမိ်ဳးမွား၀င္ေရာက္လာသည္ကို မသိခြင္ေရာင္ေဆာင္ေနျခင္း သံတဲြမွ ဆန္အိပ္ မ်ားကို ေက်ာက္နီေမာ္ ေက်း ရြာသို့ နြားစား ျပင္ရြာမွတဆင္ ့ တင္ပို့ ျပီး အျပန္တြင္ လူနာ ေဆးကုရန္ အေႀကာင္းျပကာ ေက်ာက္နီ ေမာ္ ကုလားမ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္း  ဆန္ပို့ေနေသာ ဘဂၤလီ ကုလာမ်ွား မွာ ႀကံ ့ခိုင္ေရးအသင္း၀င္ မ်ားျဖစ္ေနျခင္း စစ္တပ္ ရဲ  ခယက ေရတပ္ အားလံုးမွာ ဘဂၤလီ လာက္ေငြ စားထားေသာေႀကာင့္ နွုတ္ပိတ္ေနရျခင္း  သံတဲြ ျမို့ ေဗာဓိကုန္း ကြက္သစ္ တြင္ ဘဂၤလီမ်ားေနထိုင္နိုင္ရန္ ေျမကြက္ မ်ား၀ယ္ယူထားျခင္းမ်ားရွိေနပါသည္ မ်ားမႀကာမီတြင္ သံတဲြ ျမို့သည္ ဘဂၤလီျမို့ တျမို့ အျဖစ္ေျပာင္းလဲ သြားေအာင္ ေရရွည္ စီမံကိန္းနွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေႀကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္.။

About gwa toe

gwa toe has written 7 post in this Website..

j