သိပၸံပညာရႇင္မ်ားသည္ အိပ္မက္ေဖာ္စက္အား တီထြင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္သုေတသန ပညာရႇင္မ်ားသည္ အိပ္ေပ်ာ္ခါစ လူတစ္ေယာက္၏ အေတြးအိပ္မက္မ်ားအား MRI Scans ဖတ္ျခင္းျဖင့္ သိႏုိင္ပါသည္။ ၄င္းစမ္းသပ္မႈမ်ား ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း မႇန္ကန္မႈရႇိသည္ဟု သိပၸံပညာသတင္းဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ အိပ္ေနစဥ္အတြင္း ဦးေႏႇာက္၏လုပ္ေဆာင္မႈ ၊အိပ္မက္၏အေၾကာင္းအရာမ်ားႏႇင့္ စိတ္ခံစားမႈ တုိ့ကို သိရႇိခဲ့ရပါသည္။

_66756698_braincopy
Kyoto ရွိ Art Computational Nueroscience Laboratories မွ ပါေမာကၡ Yukiyasu Kamitani က အိပ္မက္ေဖာ္ျခင္းသည္ အမႇန္တစ္ကယ္ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းကို ၄င္းအေနျဖင့္ အခုိင္အမာ ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေတြ႕ရႇိခ်က္ႏႇင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္အမင္း မအံ့ၾသေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ေရႇးကာလ အီဂ်စ္ေခတ္၌ပင္ လူမ်ားသည္ အိပ္မက္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ့ရာတြင္ သုေတသနပညာရႇင္မ်ားသည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ့၏ အိပ္မက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ တုိက္႐ုိက္နည္းလမ္းမ်ားကို ေတြ႕ရႇိခဲ့ပါသည္။ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ အိပ္ေနေသာ လူသုံးေယာက္အား ေစာင့္ၾကည့္ရန္ MIR Scan ဖတ္စက္ကို အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္္။ ၄င္းတုိ့ စကန္ဖတ္စက္အတြင္း၀င္ေရာက္ၿပီး စတင္အိပ္ေပ်ာ္သြားသည္ႏႇင့္ ၄င္းတို့အားႏိႈး၍ မည္သည့္အရာမ်ား ျမင္ေနရသည္ကို ေမးခဲ့ပါသည္။ ထုိကဲ့သို့အႀကိမ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
သုေတသနပညာရႇင္မ်ားသည္ ရလဒ္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ တူညီေသာ အျမင္ပုံရိပ္မ်ားအား စုစည္းကာ ေဒတာေဘ့စ္ တစ္ခု တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ ပညာရႇင္မ်ားသည္ အစမ္းသပ္ခံ လူမ်ားအား အိပ္မေပ်ာ္ေစဘဲ Scan စက္ထဲသို့ထည့္၍ ကြန္ပ်ဴတာဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ ေပၚေနေသာ ပုံရိပ္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတုိ့သည္ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ ဦးေႏႇာက္လႈပ္ရႇားမႈမႇ ျဖစ္လာသည့္ အထူးပုံစံမ်ားကို ျမင္ေတြ့ႏုိင္ခဲ့ရပါသည္။
သုေတသနပညာရႇင္မ်ားသည္ လူေတြႏႇစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္ေမာက်ေနစဥ္အခ်ိန္အား ဆက္လက္သုေတသန ျပဳလုပ္လုိေနၾကပါသည္။ Oxford တကၠသိုလ္၏ အာ႐ုံေၾကာဆိုင္ရာ သိပၸံပညာရႇင္ ေဒါက္တာ မခ္စတုတ္စ္ မႇ သုေတသန၏ စိတ္လႈပ္ရႇားဖြယ္ရာ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားသည္ အိပ္မက္ေဖာ္စက္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ ေစရန္ ပိုမိုနီးကပ္လာေစပါသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သို့ရာတြင္ လူတစ္ေယာက္၏ အေၾကာင္းအား ေဖာ္ထုတ္ရန္မႇာ ၄င္းကို အသိမေပးဘဲ ျပဳလုပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Scientists ‘read dreams’ using brain scans

Scientists have found a way to “read” dreams, a study suggests.

Researchers in Japan used MRI scans to reveal the images that people were seeing as they entered into an early stage of sleep.

Writing in the journal Science, they reported that they could do this with 60% accuracy.

The team now wants to see if brain activity can be used to decipher other aspects of dreaming, such as the emotions experienced during sleep.

Professor Yukiyasu Kamitani, from the ATR Computational Neuroscience Laboratories, in Kyoto, said: “I had a strong belief that dream decoding should be possible at least for particular aspects of dreaming… I was not very surprised by the results, but excited.”

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-22031074

 

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF