RSCN0938

ေျပာင္းလဲေနတဲ႔ဒီမိုကေရစီေခတ္နဲ႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွသည္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

အထိအစိုးရအဖြဲ႔မွာပါဝင္ႀကတယ္။ဒါေပမယ့္ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ ခရိုင္အဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကိုေတာ့ျပည္သူ႔

ဆႏၵနဲ႕ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရဘဲဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕က

ဘဲေရြးခ်ယ္ခဲ႔ႀကတယ္။ျမိဳ႕နယ္အဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြမွာေတာ့ျပည္သူကေရြးခ်ယ္ခြင့္မရလို႕လားျပည္

သူေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္းမခံရလို႔ျပည္သူအေပၚေမတၱာမထားတာလားဆိုတာအျငင္းပြားစရာအ

ေႀကာင္းအရာေတြျပည့္ေနခဲ့တယ္။ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ႔သူမင္းအစိုးရအေပၚျပည္သူကဘာေႀကာင့္မလိုမုန္းထား

အျငင္းပြားစရာေတြျဖစ္ရသလဲဆိုတာစဥ္းစားစရာပါ။ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအိမ္မဲျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအေႀကာင္း

သက္ေသတည္ျပရရင္
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအိမ္မဲျမိဳ႕ကိုရာဇာဝင္းဆိုတဲ႔သူကအုပ္ခ်ဳပ္ႀကီးမွဴးခဲ႔ေလသည္။ထိုျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို

၂၀၁၃တန္ခူးကာလသႀကၤန္မက်မီကေလးတြင္အိမ္မဲျမိဳ႕၌မေနေစရေလးမ်က္ႏွာျမိဳ႕သို႕ေျပာင္းရမည္ဟုအမိန္႔ေႀကာ္ျငာ

ထြက္လာေသာအခါအိမ္မဲျမိဳ႕ျပည္သူေတြအတြက္ေကာင္းသတင္းေတြေဝေလျပီ။ကိုယ့္ျမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္သူေျပာင္းရတာ

ဘာေႀကာင့္ေကာင္းသတင္းလို႕တင္စားႀကသလဲစဥ္းစားရေပအံ့။ေလးမ်က္ႏွာျမိဳ႕ဆိုးအ့ံ အိမ္မဲျမိဳ႕ေကာင္းအ့ံဟုအိမ္မဲ

သႀကၤန္စာျဖင့္ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ႀကျပီ။အေကာင္းအဆိုးဒြန္တြဲမႈ

မ်ားႀကားမွာျပည္သူမႏွစ္ျမိဳ႕မႈမ်ားကိုအနည္းငယ္တင္ျပရေပအ့ံ။
အိမ္မဲျမိဳ႕တြင္ရာဇာဝင္းျမိဳ႕ကိုအုပ္ခ်ဳပ္မင္းမူခဲ႔စဥ္၎မင္းမူရာရုံးႏွင့္ရဲစခန္းဝင္းတံခါးပိတ္လ်ွက္ဖိႏွိပ္ခဲ႔ေသာ္လည္း၎ပိုင္

သိန္းရာေက်ာ္တန္ကားအမ်ိဳးမ်ိဳးကေတာ့ဝင္/ထြက္မႈအတြက္တံခါးအျမဲဖြင့္ေပးရ၏ျပည္သူ႕အတြက္တံခါးပိတ္ ရာဇာအတြက္တံခါးဖြင့္စနစ္ကိုက်င့္သံုးခဲ႔၏၎ရုံးမ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ျမိဳ႕နယ္တရားရံုးရွိ၏လြတ္လပ္စြာတရားစီရင္ေရးကို

ထိခိုက္ေစခဲ႔သူျဖစ္သည္ဟုျပည္သူမ်ားကေဝဖန္ခဲ႔ႀက၏တရားရံုးတရားစီရင္ရာသို႔၎လာေစခ်င္သူကိုလြတ္လပ္စြာ

ဝင္ခြင့္ရျပီးမလာေစခ်င္သူကိုတရားရံုးေရွ႕မွႏွင္ထုတ္ေစခဲ႔၏ပြင့္

လင္းျမင္သာမႈကိုမ်က္ကြယ္ျပဳျပီးအမ်ားျပည္သူေရွ႕တရားစီရင္မႈမျဖစ္ေစဘဲ  ရာဇာအႀကိဳက္တရားစီရင္ေရးကိုစီစဥ္ခဲ႔သူျဖစ္၏
အိမ္မဲျမိဳ႕ျပည္သူ႕ေဆးရုံမွာထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူလူနာရွင္အားျမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္မႀကီးကဝတၲရားေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္တရားစြဲဆိုရာ

မွာျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရာဇာကသက္ေသအျဖစ္အမႈအစစ္ခံျပီးလူနာရွင္ကိုတရားခံျဖစ္ေစခဲ႔ေလသည္။အိမ္မဲျမိဳ႕တရားရုံးျပစ္မႈႀကီး

အမွတ္၂၅၇/၁၁တရားလိုဦးျမအုန္းႏွင့္လွေဌးပါ၃

ဦးျပစ္မႈပုဒ္မ၄၄၇အမႈတြင္ျမိဳ႕နယ္တရားရံုးကိုစာေရးညႊန္ႀကား၍တရားခံဘက္မွလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေသာရာဇာျဖစ္၏ျမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္

သူရာဇာသည္၎အာဏာျဖင့္ေျမစာရင္းရံုးအေပၚလႊမ္းမိုး၍ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္လယ္ယာေျမတစ္ခုကိုဦးစိုးသိန္းဆိုသူကိုလုပ္

ကိုင္ေစခဲ႔၏၎တိုု႕ေစခိုင္မႈအရလယ္ယာလုပ္ကိုင္ခဲ႔သူမွာေဒၚတင္ေအာင္မွတရားစြဲသျဖင့္တရားခံျဖစ္ရရွာ၏တရားစြဲခံရ

သူဦးစိုးသိန္းကတရားရုံးသက္ေသအျဖစ္ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္သူရာဇာဝင္းကိုတင္ျပရာတရားရုံးမွရံုးစာျဖင့္ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္သူ

ရာဇာကိုသြားေရာက္ေခၚယူရာ  လာေခၚသူကိုရိုင္းပ်စြာႏွင္ထုတ္ခ့ဲျပီးထိုအမႈကိုကိုင္တြယ္သူတရားသူႀကီး တရားခံေရွ႕ေန ႏွင့္တရားခံတို႕ကိုရာဇာကရံုးခန္းေခၚ၍ရိုင္းပ်စြာႀကိမ္းေမာင္းျပီးသက္ေသစာရင္းပယ္ခိုင္းေလသည္။ထို

အမႈမွာျမိဳ႕နယ္တရားရံုးျပစ္မႈႀကီးအမွတ္၁၂၇/၁၂တရားလိုေဒၚတင္ေအာင္ႏွင့္တရားခံဦးစိုးသိန္းပုဒ္မ၄၄၇အမႈျဖစ္သည္။

ထိုကိစၥကိုေနျပည္ေတာ္ရွိႏုိင္္ငံေတာ္သမၼတအထိတိုင္ႀကားထားႀကေလ၏
ျပည္သူ႕ေဆးရံု၌လူနာရွင္တရားခံျဖစ္ေသာအမႈမွာျမိဳ႕နယ္တရားရံုးျပစ္မႈႀကီးအမွတ္၁၃၂/၁၂တရားလိုေဒါက္တာခင္မာ

လာႏွင့္တရားခံေငြႀကည္ပုဒ္မ၃၅၃အမႈျဖစ္ေလသည္။ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရာဇာဝင္းသက္ေသလိုက္ေသာအမႈျဖစ္ရာ

အမႈစြဲခ်က္တင္မည့္ေန႕၌ရာဇာရံုးခန္းသို႕တရားသူႀကီးတရားလိုတို႕ကိုအခ်ိန္မ်ားစြာအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ေစျပီးတရားသူႀကီးကိုစြဲခ်က္

တင္ေစခဲ႔သည္။ထိုမ်ွႏွင့္မျပီးအထက္ရံုးကိုအယူခံလ်ွင္တရားခံေငြႀကည္နစ္နာေအာင္အစီအရင္ခံစာေရးသားတင္သြင္းေစေသာ

ရာဇာလည္းျဖစ္၏ျပည္သူတစ္ဦးအေပၚအဘယ္အေရးေႀကာင့္ေမတၲာမသက္သလဲေတြးစရာျဖစ္၏တရားခံေငြႀကည္မွာ

အိမ္မဲျမိဳ႕စာေပေဟာေျပာပြဲတစ္ခုတြင္ရာဇာကထိုင္ခံုတစ္လံုးေငြ၅၀၀၀ျဖင့္ေရာင္းစီးပြားရွာရာစာေပေဟာေျပာပြဲလာ

စာေရးဆရာမ်ကိုအမ်ားျပည္သူပရိတ္သတ္မ်ားအလယ္တြင္ထိုင္ခံုတစ္လံုး၅၀၀၀အ

ေႀကာင္းေထာက္ျပေမးျမန္းခဲ႔သျဖင့္ရာဇာျငိဳးဆရာေငြဟုအိမ္မဲေျမ၌ထင္ရွားေလသည္။
ေခတ္အဆက္ဆက္မရွိေတာ့တဲ႔မထသယာဥ္လိုင္းေခ်ာဆြဲတဲ႔ကိစၥကိုလည္းေခါင္းစဥ္ေျပာင္းျပီးေခ်ာ

ေႀကးဆိုျပီးလစဥ္တိုင္းအိမ္မဲျမိဳ႕မထသယာဥ္လိုင္းကားဂိတ္ေတြက၅၄၀၀၀က်ပ္ကိုေခ်ာေႀကးေခါင္းစဥ္နဲ႕ေတာင္း

တာအျမဲေပးေနရသတဲ့။ဆက္ေႀကးေတာင္းေကာင္းေအာင္ယာဥ္ပိုင္ကားပိုင္မရွိတဲ႔ျမင့္သိန္းဆိုသူကိုမထသ

ဥကၠဌခန္႕ျပီးဆရာေမြးတပည့္ေမြးနဲ႕မထသယာဥ္ပိုင္ရွင္ေတြအေပၚအႏိုင္က်င့္ဗိုလ္

က်ေနေလရဲ႕။၎ေျပာင္းေရႊ႕မယ့္ေလးမ်က္ႏွာျမိဳ႕မွျပည္သူမ်ားသတိထားေလာ။အိမ္မဲျမိဳ႕မွျပည္သူမ်ားလည္းရာဇာ

မေျပာင္းခင္သတိထားရန္ႏႈိးေဆာ္ရေပဦးမည္။အေႀကာင္းမူကားအိမ္မဲဧရာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး

အတြက္လွဴထားတဲ့ေလေအးေပးစက္ကိုေျပာင္းသတင္း႐ရခ်င္းရန္ကုန္အိမ္သို႕ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းျပဳေလျပီ။ေလးမ်က္ႏွာ

မေျပာင္းမွီစပ္ႀကားအိမ္မဲသားတို႕ဘာမ်ားခံရေပဦးမလဲေတြး  သတိ    သတိ  ျဖစ္ရေခ်၏ျပည္သူ႕ေမတၲာေစတနာမ

ပါ။ျပည္သူေရြးခ်ယ္ခြင့္မရသူျမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားျပည္သူအေပၚ

လည္းေမတၲာေစတနာမထားဥပေဒအားထင္တိုင္ႀကဲေနသျဖင့္သမၼတႀကီးေရလုပ္ပါဦးလို႕အကူအညီေတာင္းလိုက္ရပါတယ္……

About ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ ေက်ာ္ေဇာ

ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ ေက်ာ္ေဇာ has written 6 post in this Website..

   Send article as PDF