ႏွစ္သစ္မဂၤလာ ဆုေတာင္းပတၳနာ

ယထာ ဟိနာနာ သုကႏၶ
ပုေပၹဟိ ပုပိၹေတာ သုေဘာ။
အဘိရူပသုစိေတၳဟိ၊
ပုပၹာရာေမာ သုမဂၤေလာ။
တေထ၀ိမမွိ သကေႏၱ၊
သုခတာ မုဒိတာ ၀ေႆ။
သုမဂၤလာ တဒါ တေမွ၊
ေဟာထ ပုညကရာ သေဗၺ။

အဘိရူပသုစိေတၳဟိ = အလြန္လွပ ဆန္းႀကယ္ထကုန္ေသာ၊

နာနာသုဂႏၶပုေပၹဟိ = ရန႔ံလိႈင္ထံု၊ ေမႊးႀကိဳင္ကုန္ေသာ၊ ပန္းမ်ိဳးစံုတုိ႔ျဖင့္၊

ပုပိၹေတာ = ႀကြားႀကြား၀င့္၀င့္၊ ကားကားစြင့္၍ ပြင္းေနႀကေလေသာ၊

သုေဘာ = တင့္တယ္လွပ၊ ႐ႈႀကည့္မ၀နိဳင္ကုန္ေသာ၊

ပုပၹာရာေမာ = ေက်းသံ ငွက္သံ၊ ေသာေသာညံသည့္၊ ေပ်ာ္စံမျငီး၊ ဥယ်ာဥ္ႀကီးသည္၊

သုမဂၤေလာ ယထာ = မဂၤလာအေပါင္း၊ ခေညာင္း၀င့္ထည္၊ တင့္တယ္သကဲ့သုိ႔၊

တေထ၀ = ပန္းဥယ်ာဥ္တမူး အလားတူသာလွ်င္၊

ကၠမမွိသကၤေႏၱ၀ေႆ = ဤႏွစ္သစ္မဂၤလာ၊ ခ်ိန္အခါ၌၊

သေဗၺ = ခ်စ္ခင္ႏွီးရင္း၊ ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္၊ မိတ္သင္းဖြဲ႕ႀက၊ ေတြ႔သမွ် အဖံုဖံု၊ အလံုးစံုကုန္ေသာ္၊

တုေမွ = တစ္ေျမတည္းေန၊ တစ္ေရတည္းေသာက္၊ တစ္ေယာက္ကိုပံု၊ တစ္ေယာက္ကိုယံု၍၊ အကုန္အပ္ႏွင္း၊ မိတ္ရင္းေဆြေကာင္း၊ အသင္ အေဖာ္အေပါင္းတုိ႔သည္၊

သဒါ = စကၠန္႔မိနစ္၊ မလစ္မေသြ၊ အျမဲတေစသာလွ်င္

သုခိတာ = ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ၊ က်န္းမာ ခ်မ္းသာႀကကုန္သည္ျဖစ္၍၊

မုဒိတာ = ရႊင္လန္း၀မ္းေျမာက္ႀကကုန္သည္ျဖစ္၍၊

သုမဂၤလာ = မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုႀကကုန္သည္ျဖစ္၍၊

ပုညကရာ = ေကာင္းမႈဆယ္လီ၊ ပါရမီကို ကိုယ္စီႀကိဳးစား၊ ပြားမ်ားစုေဆာင္း၊ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္

ေဟာထ = ျဖစ္ႀကပါေစကုန္ေလာ့၊

ေဟာထ = ယခုေနာက္ေႏွာင္း၊ ေကာင္းထက္ေကာင္းေအာင္၊ အေႀကာင္းအခြင့္၊ မလင့္ပံုေသ၊ ျဖစ္ႀကပါေစကုန္သတည္း။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ဆရာေတာ္ ဦးပညိႆရ ေရးသားသီကံုးပါသည္။

About who who

who who has written 97 post in this Website..

“အမ်ားအက်ိဳး ရြက္သယ္ပိုးက ခႏိုးခနဲ႔ ဆိုကဲ့ရဲ႕လည္း မရြဲ႕မေစာင္း ကိုယ့္လမ္းေႀကာင္းကို စိတ္ေကာင္းႏွင့္ယွဥ္ ေရွးရႈႏွင္ေလာ့”

   Send article as PDF