အဓိပၸါယ္ မရိွတဲ့ျမစ္ …                                 A meaningless river

ပင္လယ္မရိွဘဲ … စီးေနရ …                         Flows without a sea

အလ်ားလိုက္ေရာ                                       Horizontally and vertically

ေဒါင္လိုက္ပါ …                                         Menderings

ေကြ႕ရ ေကာက္ရနဲ႔                                     So many grounds,

အနည္ အႏွစ္ထူေျပာ                                   Muddy … dirty

ေနာက္က်ိ … ညစ္ညမ္း                               Why does the rain fall?

ဘာျဖစ္လို႔မ်ား                                           Putting self – rubbish

ရြာခ်ပစ္လိုက္ရတာလဲ                                 And other’s litter on my back

ဒီမွာ …                                                   I flow without knowing the menaing

ကိုယ္တိုင္ …. အမိႈက္သ႐ိုက္                       What is a sea , Mother ?

သူတစ္ပါး အ႐ႈပ္အေထြးေတြ ေက်ာေပၚတင္ရင္း                            ( Translated by Maung Nyi Nyutt )

ဘာမွန္းမသိ … စီးဆင္းခဲ့ရ …

ပင္လယ္က … ဘာလဲ … ေမေမ … ။     ။

About Thu Htet Hmu

Thu Htet Hmu has written 13 post in this Website..

I would like to be a poet not a politician. I made up my mind to against unfair rule, government organization, political organization, whichever nation or races if they insult or neglect the human rights.