1. ဘုရားရွင္သည္ လူသားျဖစ္၏ ။ ထိုလူသားအား ဗုဒၵဟုေခၚသည္။ ဗုဒၵဟူသည္ အဘယ္နည္း?
  2. ဘုရားရွင္သည္ ေလာကီ၏ခ်မ္းသာျခင္းကို စြန္႕ပယ္ၿပီး ဆင္းရဲျခင္းကို ရင္းကာ ေလာကုတၱရာ၏ ခ်မ္းသာကို ရွာေဖြခဲ့ျခင္းမွာ အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္နည္း?
  3. ဘုရားရွင္၏အယူ၀ါဒ မဟုတ္ေသာ က်င့္ၾကံေသာ တရားအႏွစ္သာရသည္ အဘယ္္နည္း?
  4. ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ ဘုရားရွင္အား ယံုၾကည္ကိုးကြယ္၏။ မည္သည့္အရာကို ယံုၾကည္သနည္း?
  5. ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္သည္။ ဗုဒၵဘာသာ၀င္ ဟူသည္ အဘယ္နည္း?
  6. ဗုဒၵဘာသာ၀င္တို႕၏ က်င့္၀တ္သည္ အဘယ္နည္း?
  7. ဗုဒၵဘာသာ၀င္တို႕၏ ေဆာင္ရြက္အပ္ေသာ အမႈကိစၥဟူသည္ အဘယ္နည္း?
  8. ဗုဒၵဘာသာ၀င္တို႕၏ သတၱ၀ါတိုင္းအေပၚ ၾကည့္ေသာအျမင္ ၊ ျပဳေသာအမႈ ၊ ထားေသာ စိတ္သေဘာထားသည္ အဘယ္သို႕နည္း?
  9. ေလာက၌ အေကာင္းဆံုးေသာဘာသာသည္ ဗုဒၵဘာသာ ဟု သင္ ဟစ္ေၾကြးလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေကာင္းသည္ကို သင္ေျပာႏိုင္ပါ၏ေလာ ….
  10. ဗုဒၵဘာသာအား ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီးသကာလ သင့္အားသတ္မည္ဆိုလွ်င္ သင္တြန္႕ဆုတ္ေနမည္ေလာ……….အသက္ေပးမည္ေလာ……….

ဗုဒၵဘာသာ၀င္တို႕ သိသင့္ေသာ ေျဖသင့္ေသာ ဘာသာေရး အေတြးအျမင္ေလးပါ။ ကုိယ့္ကိုယ္တိုင္ ေမးခြန္းထုတ္ၿပီး ေမးထားေပမယ့္ အေျဖတိုင္းကို သိထားသလို မေက်နပ္နိဳင္ေသးသျဖင့္ ေျဖေပးၾကပါဦးလို႕ ……….. ေတာင္းဆိုပါ့ရေစ (ေက်းဇူးတင္ပါသည္။)

မွတ္ခ်က္။ ။ကြ်န္ေတာ္သည္ ဗုဒၵဘာသာ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလို ေမးရျခင္းသည္လည္း မယံုၾကည္လို႕ မဟုတ္ပါ။ မသိေသးလွ်င္သိေစရံုပါ ။

About kokyawzin

kokyaw zin has written 3 post in this Website..