အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ေတာင္းဆိုရန္အဂၤလန္သိုသြားခ်ိန္ကျဖစ္သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႕ခရီးတေထာက္နားမည့္အႏၵိယတြင္အႏိၵယအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီးမစၥတာေနရူးအားေတြ႕ဆုံလိုသျဖင့္အမ်ိဳးသား
ေခါင္းေဆာင္နွစ္ဦးေတြ႕ၾကသည္။
ရင္းရင္းနွီးနွီးေဆြးေႏြးၾကသည္လြတ္လပ္ေရးရေသာအခါနိုင္ငံျခင္းရင္းနွီးေစေရးဖြ႕ံျဖိဳးတိးုတက္ေရးတို႕အတြက္မည္သို႕ေဆာင္ရြက္ၾက
မည္ကိုေဆြးေႏြးၾကသည္။နွစ္ဦးစလံုးအရည္အျခင္းရွိေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သျဖင့္စိတ္တူကိုတူေလေပးေျဖာင့္ေနၾကေလသည္။
ထိုစဥ္မွာပင္မစၥတာေနရူးကေအာင္ဆန္းလန္ဒန္ေရာက္လို႕ေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္တဲ့အခါဘာ၀တ္ဆံု၀တ္မွာလည္းဟုေမးလိုက္သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကသူ၏စစ္အက်ႌတစ္ပတ္ႏြမ္းေလးကိုၾကည့္ျပီးျပံဳးေနခဲ့သည္။ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကထိုစစ္အကႌ်တစ္ပတ္ႏြမ္းေလးကိုပင္၀တ္
ဆင္မည္ဟုရည္ရြယ္ထားပံုရေလသည္။(တစ္ကယ္မွာလည္းဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ထိုအခ်ိန္ကအစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ၾကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ္
လည္းတူတူတန္တန္အကႌ်ေလးပင္၀တ္ဖို႕စိတ္ထဲမထားပဲနိုင္ငံ့ေကာင္းစားေရးသာေဆာင္ရြက္ေနခဲ့သည္။)မစၥတာေနရူးက
ဒီလိုေတာ့ဘယ္ျဖစ္မလဲကြလန္ဒန္ျမိဳ႕ေတာ္သားေတြကအေဆာင္အေရာင္ကိုအလြန္နွစ္သက္ၾကတာေနာက္ျပီးမင္းတို႕ဟိုေရာက္ရင္
ေဂ်ာ့ဘုရင္ကသူ႕နန္းေေတာ္ကိုထမင္းေတြဘာေတြဖိတ္ေၾကြးရင္ေၾကြးမွာလိုလိုမယ္မယ္ေဆာင္သြားရမွာေပါ့ကြဆိုျပီးခ်က္ခ်င္းအပ္ခ်ဳပ္
သမားမ်ားကိုေခၚကာသင့္ေလွ်ာ္ေသာအေနာက္တိုင္း၀တ္စံုမ်ားအျမန္ဆံုးခ်ဳပ္လုပ္ေစခဲ့သည္။ထိုေၾကာင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႕အဖြဲ႕၀င္မ်ား
အႏိၵယမွာထြက္ခြာလာေသာအခါစတိုင္က်လွပစြာနွင့္ခရီးဆက္လက္ထြက္ခြာလာနိုင္ခဲ့ေလသည္(ယေန႕ေတြ႕ျမင္ၾကရေသာဗုိလ္ခ်ဳပ္
ေအာင္ဆန္း၏လန္ဒန္ေဆြးေႏြးပြဲမွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ားမွကုတ္အကႌ်သည္မစၥတာေနရူးဆင္ေပးလိုက္ေသာကုတ္အက်ႌျဖစ္သည္။
နိုင္ငံံအက်ိဳးကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္အ၀တ္အစားကိုပင္ဂရုမျပဳနိုင္ခဲ့ေပ။သူထံတြင္လည္းအပိုအလွ်ံမရိွ သူရေသာလခေလးကို
ပင္ေ၀မွ်ေၾကြးေမြးေသးသည္ထို႕ေၾကာင့္လန္ဒန္တြင္နိုင္ငံ့အေရးေဆြးေႏြးရာမွာပင္အ၀တ္ေကာင္းေကာင္းမရွိခဲ့ေပ။
ေလးစားအတုယူဖြယ္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္၀တ္ထားေသာအက်ႌသည္မစၥတာေနရူးဆင္ေပးလိုက္ေသာအက်ႌျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၀တ္ဆင္္ေနက်စစ္အက်ႌတစ္ပတ္ႏြမ္းေလး။
ျမန္မာနိုင္ငံ့ရဲ႕အနိုင္းမဲ့သူရဲေကာင္း။

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!