“လူ´´ ျဖစ္ရန္တန္ေသာ ကုသိုလ္ရွိျပီး “လူဘ၀´´ ကိုရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကုသိုလ္နွင့္သာရွင္သန္ျပီး ကုသိုလ္ႏွင့္သာ ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆရာေတာ္တပါး၏ ေအာက္ပါအတိုင္း လမ္းညႊန္ဆုံးမခဲ့ပါသည္
(က) ခင္ပြန္းၾကီး(၁၀)ပါးကိုမျပစ္မွားသင့္
ခင္ပြန္းၾကီး (၁၀) ပါးမွာ
၁။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္
၂။ ပေစၥၥၥကဗုဒၵါ
၃။ အဂၢသာ၀က၊ မဟာသာ၀ကအရွင္ျမတ္
၄။ ရဟနၱာ
၅။ မိခင္
၆။ ဖခင္
၇။ ပညာသင္ၾကားေပးေသာဆရာသမား
၈။ သီလဂုဏ္၊ ပညာဂုဏ္၊ သမာဓိဂုဏ္ရွိေသာ ရဟန္းလူပုဂၢိဳလ္
၉။ တရား ဓမၼေဟာေျပာျပသေသာ ဆရာသမား
၁၀။ ထမင္းတလုပ္ ေရတမုတ္ အစရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားေပးကမ္းဘူးခဲ့ေသာ ေက်းဇူးရွင္
စသည့္ ခင္ပြန္းၾကီး(၁၀)ပါးကိုျပစ္မွားမိပါက ပစၥဳပၼန္၌လည္း အက်ိဳးမေပး၊ သံသရာ၌လည္း ဒုကၡ အဖံုဖံုေရာက္ေပမည္။
ဘုရားေဟာ က်မ္းဂန္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ရာဇ၀င္သမိုင္းမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း ေက်းဇူးကန္းျခင္း ႏွင့္ ျပစ္မွားျခင္းတို့ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ပံုအေၾကာင္းမ်ားကို ေျမာက္မ်ားစြာေတြ ့ႏို္င္သည္။
ဘ၀ ဆိုတာ စိတ္နဲ ့တန္သလိုသာျဖစ္မည္။ သိသည္ မသိသည္ျဖစ္ေစ အျပစ္မ်ားျပဳလုပ္မိပါက မိမိလုပ္ေသာ အျပစ္နွင့္ညီမွ်ေသာ အက်ိဳးကို ခံစားရမည္သာျဖစ္သည္။ အျပစ္က်ဴးလြန္မိသူကလည္း မိမိအျပစ္ကို ခြင့္လႊတ္ရန္ ေတာင္းပန္ရမည္။ ေနာက္ တၾကိမ္ မျပဳလုပ္မိရန္သတိျပဳ ဆင္ျခင္ရေပမည္။
(ခ) ခင္ပြန္းၾကီး(၁၀)ပါး အားပူေဇာ္ျခင္း
ခင္ပြန္းၾကီး(၁၀)အားေနစဥ္ ရွိခိုးပူေဇာ္သင့္သည္။ ရွိခိုးပူေဇာ္ပံုမွာ-
သက္ေတာ္ထင္ရွားျမတ္စြာဘုရား –
ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ သံသရာမွစျပီး ယေန ့တိုင္ေအာင္ ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမားၾကကုန္ေသာ ခင္ပြန္းၾကီး (၁၀) ပါး အေပၚကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ ကံသံုးပါးတုိ့ျဖင့္ ျပစ္မွားက်ဴးလြန္မိသည္ရွိေသာ္ ထိုအျပစ္တို ့ကိုေပ်ာက္ပါေစျခင္း အက်ိဳးငွာ ရိုေသျမတ္ႏိုးလက္စံုမိုးရ်္ ရွိခိုးပူေဇာ္ေတာင္းပန္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။
(ထုိသို ့ရွိခိုးကန္ေတာ့ေတာင္းပန္ရာတြင္ မိမိ၏စိတ္ထဲတြင္ အန္မတန္ေအးေသာဓာတ္ (ကုသိုလ္စိတ္)ျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုပံုေဖာ္ျပီး ဘုရားရွင္၏ေျခဖမိုးေတာ္ကို မိမိဦးေခါင္းႏွင့္ထိသကဲ့သို ့စိတ္ကူးျပီး ဦးခိုက္ ၾကည္ညိဳကန္ေတာ့ရမည္ျဖစ္ပါသည္။)
(ဂ)ခင္ပြန္းၾကီး(၁၀)ပါး ပူေဇာ္ျခင္းအက်ိဳးႏွင့္ ေက်းဇူးသိျခင္း၏ အကိ်ဳး (၁၀)ပါး
၁။ အစာေရစာ ေပါမ်ားၾကြယ္၀ျခင္း
၂။ ေရာက္ရာအရပ္၌ ေလးစားပူေဇာ္ခံရျခင္း
၃။ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးမွ ကင္းေ၀းျခင္း
၄။ တင့္တယ္စြာေနႏိုင္ျခင္း
၅။ ေကာင္းသတင္းေက်ာ္ေစာျခင္း
၆။ အေျခြအရံေပါမ်ားျခင္း
၇။ ဘုန္းက်က္သေရတိုးျခင္း
၈။ စီပြားဥစၥာတိုးျခင္း
၉။ေဘးဒုကၡၾကံဳေသာ္လည္း အကူအညီရရွိျခင္း
၁၀။ ရန္သူမထိပါးႏုိင္ျခင္း သားေကာင္းသမီးေကာင္းရရွိျခင္း
စသည့္တို ့ျဖစ္သည္။
မည္သည္ပုဂၢဳိလ္ပင္မဆို မေကာင္းေသာအက်ိဳးကို ဘယ္ေသာအခါမွ မခံစားလိုၾကပါ။ ထို ့ေၾကာင့္ ေကာင္းကိ်ဳးတရားမ်ားကို ခံစားႏုိင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ရန္အတြက္ အကုသိုလ္တရားမ်ား မျပဳလုပ္မိပဲ ကုသိုလ္တရားမ်ားကိုသာ ၾကိဳးစား အားထုတ္ ႏိုင္ရန္ အတြက္ ဆရာေတာ္၏ ဆိုဆံုးမမွ ုမ်ားကိုတဆင့္ျပန္လည္ ေ၀ငွလိုက္ပါသည္။

About zaylay

Zar Lay has written 225 post in this Website..

I am simple girl. I like raining season.