ဓာက္ေတာ္ေတာင္ဘုရားသည္ ေက်ာက္ဆည္ျမိဳ႕နယ္တြင္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တန္ခိုးႀကီး ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ဘုရားမ်ားတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ဓာက္ေတာ္ဘုရားသည္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား အပါအ၀င္ ဘုရားေလးဆူတို႕၏ ဓာက္ေတာ္မ်ား ကိန္း၀ပ္ရာ ဘုရားေလးဆူႏွင့္တကြ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္မ်ား သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ေသာ လႈိဏ္ဂူေတာ္ျဖစ္သျဖင့္ တန္ခိုးၾကီးပါသည္။ ဓာက္ေတာ္ဘုရားပြဲေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္ တေပါင္းလဆန္း (၈) ရက္ေန႕မွစၿပီး တေပါင္းလျပည့္ေနအထိ စည္းကားသိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပသည္။ ဓာက္ေတာ္လႈိ္ဏ္ဂူေတာ္အထက္ ေတာင္ေပၚတြင္ နတ္ေရကန္ရွိပါသည္။ ထိုနတ္ေရကန္သည္ သိၾကားမင္းက ထိုလႈိဏ္ဂူေတာ္သို႕ဘုရားရွင္ ၾကြေရာက္လာသည္ကို သိသျဖင့္ ဘုရားရွင္၏ မ်က္ႏွာသစ္ေတာ္ေရ၊ ေသာက္ေတာ္ေရ၊ လက္ေဆးေတာ္ေရ၊ သံုးေဆာင္ေတာ္ေရ၊ ေျခေဆးေတာ္ေရ၊ သန္႕စင္ေတာ္ေရတို႕ႏွင့္တကြ ကိုယ္ေတာ္သံုး သပၸာယ္ရန္ နတ္ေရၾကည္တို႕ကို လူတို႕လည္းျမင္ေစရန္ ေတာင္ေတာ္အထက္ လႈိဏ္ဂူ၀၏ အလယ္တြင္ အလြန္သန္႕စင္ၾကည္လင္ေသာရတနာတို႕ႏွင့္ ကာရံလ်က္ နတ္ေရကန္ကို နတ္တို႕၏ တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့သည္ဟု ဓာက္ေတာ္ေတာင္သမိုင္းစာအုပ္တြင္ ေတြ႕ရသည္။
လႈ္ိဏ္ဂူေတာ္အတြင္းရွိ ေလွ်ာင္းေတာ္မူရုပ္ပြားေတာ္ႀကီးသည္ အရွင္မဟာကသာပ ၏ပံုစံကို ေနာင္လာေနာင္သားမ်ား ဖူးေျမာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရဟႏၱာမေထရ္ျမတ္တို႕က ဖန္ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လႈိဏ္ဂူေတာ္ အလယ္တည့္တည့္တြင္ သကၠအမည္ရွိ သိၾကားမင္းနတ္ျပည္မွယူေဆာင္လာေသာ မဥဴသကနတ္ပန္းပင္လည္း ရွိေသးသည္။ ၁၃၃၀ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္မွသာ ထိုအပင္သည္ ေျခာက္ေသြ႕ၿပီးၿပိဳလဲသြားခဲ့သည္။ ဓာက္ေတာ္လႈိဏ္ဂူေတာ္ အတြင္းတြင္ရဟႏၱာထြက္ေပါက္ဂူ ေသးေသးေလးတစ္ခုရွိသည္။ ထိုဂူအ၀င္၀သည္ ေသးေသာ္ျငားလည္း မည္သူမဆို၀င္ႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။ ၀င္ေပါက္သည္ ေအာက္သို႕ ဂလိုင္ေပါက္ပံုစံျဖစ္သည္။ ဂူေပါက္ေအာက္ဆံုးတြင္ ေစတီတစ္ဆူလည္း ရွိသည္။ လႈိဏ္ဂူေတာ္ အတြင္းတြင္ ေက်ာက္ေရစက္ခြက္မ်ား၊ ေက်ာက္တင္မ်ား၊ ေမာင္းေတာ္ႀကီး၊ ေစတီငယ္မ်ားလည္း အမ်ားအျပားေတြ႕ရသည္။
ဓာက္ေတာ္လႈိဏ္ဂူေတာ္သည္ အံဖြယ္ကိုးပါးႏွင့္ျပည္စံုေသာ တန္ခိုးႀကီးသည့္ လႈိဏ္ဂူေတာ္ ျဖစ္သည္။ ထိုေက်ာက္လႈိဏ္ဂူေတာ္သည္ အလိုအေလ်ာက္ေပၚသည့္ လိႈဏ္ဂူျဖစ္သည္။ လႈိဏ္ဂူေတာ္အတြင္းရွိေက်က္ခက္၊ ေက်ာက္တက္၊ ေက်ာက္ပန္း၊ ေက်ာက္စည္၊ေက်ာက္ေမာင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။ လႈိဏ္ဂူေတာ္အတြင္းသို႕သစ္ပင္မ်ားမွ အမႈိက္သရိုက္မ်ား မိုးေရမ်ားလည္း မ၀င္ပါဘူးတဲ့။ အညစ္အေၾကးမ်ားလည္းကင္းစင္ပါတယ္။ လိႈဏ္ဂူေတာ္အတြင္းသို႕ ဘုရားဖူးဧည့္သည္မ်ားဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ေျခရာေတြေစ႕ေပမယ့္ ေနစရာမရွိဘူးလို႕ ေျပာသံမၾကားရပါဘူး။ လႈိဏ္ဂူေတာ္သို႕ ေန႕ခ်င္းျပန္ေရာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္အႏွံဘုရားဖူးမ်ားလည္း လာႏိုင္ပါသည္။ တရားအားထုက္လိုသူမ်ားလည္း ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း တရားမွတ္ႏိုင္ေသာေနရာျဖစ္သည္။

About thihayarzar

thiha yarzar has written 76 post in this Website..