ငယ္ငယ္က အဖြားပံုေျပာျပတိုင္း “ဗာရာဏသီ ျပည္မွာ ျဗဟၼဒတ္မင္းႀကီး အုတ္စိုးေတာ္မူသတဲ႔” အဖြင့္ေလးနဲ႔ နားေထာင္ခဲ႔ရၿပီး ဗာရာဏသီ ဆိုတာ ဘယ္လို အရပ္မ်ိဳးလဲ ပံုျပင္ထဲက တိုင္းျပည္လားနဲ႔ လားေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ရင္းႏွီးၿပီးသားေလ…။ မင္းမသိ ျဗဟၼဒတ္ တိုင္းမသိ ဗာရာဏ ဆိုၿပီးေတာ့လည္း ေရွးစကားဆိုခဲ႔ၾကတယ္ ။
တကယ္ေရာက္ခဲ႔တဲ႔ ဗာရာဏသီ နဲ႔ ဂဂၤ ါ ျမစ္က …ဒီလိုပါဗ်ာ..။

ဂဂၤ ါ ျမစ္

ဂဂၤ ါ ျမစ္

ဂဂၤ ါ ျမစ္

ဂဂၤ ါ ျမစ္

ဂဂၤ ါ ျမစ္နွင့္ မဟာရာဂ်ာ နန္းေတာ္

ဂဂၤ ါ ျမစ္နွင့္ မဟာရာဂ်ာ နန္းေတာ္

 မဟာရာဂ်ာ နန္းေတာ္

မဟာရာဂ်ာ နန္းေတာ္

 မဟာရာဂ်ာ နန္းေတာ္

မဟာရာဂ်ာ နန္းေတာ္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဗာရာဏသီၿမိဳ႕ျပ

ဗာရာဏသီၿမိဳ႕ျပ

ဗာရာဏသီၿမိဳ႕ျပ

ဗာရာဏသီၿမိဳ႕ျပ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဗာရာဏသီၿမိဳ႕ျပ

ဗာရာဏသီၿမိဳ႕ျပ

 

ဗာရာဏသီၿမိဳ႕ျပ

ဗာရာဏသီၿမိဳ႕ျပ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဗာရာဏသီၿမိဳ႕နဲ႔ ၆ မိုင္ေလာက္ေဝးတဲ႔ေနရာမွာ ယခုအေခၚ ဆာရာနတ္ၿမိဳ႕ ေရွးအေခၚ မိဂဒါဝုန္ ရွိပါတယ္ ။ မိဂဒါဝုန္လို႔ေျပာလိုက္တာနဲ႔ သားသမင္ေတြ ေဘးမဲ႔ေပးရာအရပ္လို႔ သိၾကသလို ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ဓမၼစၾကာ တရားဦးေဟာရာ အရပ္ ရယ္လို႕လည္း သိထားၾကပါတယ္ ။

မိဂဒါဝုန္

မိဂဒါဝုန္

မိဂဒါဝုန္မွာ သာသနာေလွ်ာက္ စည္ပင္ ပြါးမ်ားခဲ႕လို႕ ေက်ာင္းဇရပ္ေတြ မ်ားစြာတည္ေဆာက္ခဲ႔ေပမဲ႕ ယေန႔ အခါမွာေတာ့ သံေဝဂ ရစရာ အုတ္ပံု အုတ္ခံုေတြသာ ေတြ႕ရပါေတာ့တယ္ ။ မွတ္မွတ္သားသားရွိခဲ႔မွတ္ခဲ႔လို႔သာ  ဒီေနရာက ဓမၼရာဇိကေစတီ ဓေမၼခ ေစတီ နႏၵိယေက်ာင္းေတာ္ရာ ဂႏၶကုဋီတိုက္ ကုမာရေဒဝီေက်ာင္းေတာ္ရာ ေတြကို သိရမွတ္ခဲ႔ရပါတယ္ ။

အနတၱလကၡဏသုတ္ ေဟာေတာ္မူရာ ဓေမၼခ ေစတီေတာ္

အနတၱလကၡဏသုတ္ ေဟာေတာ္မူရာ ဓေမၼခ ေစတီေတာ္

 

အနတၱလကၡဏသုတ္ ေဟာေတာ္မူရာ ဓေမၼခ ေစတီေတာ္

အနတၱလကၡဏသုတ္ ေဟာေတာ္မူရာ ဓေမၼခ ေစတီေတာ္ နွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ မိဂဒါဝုန္

 

တရားဦးဓမၼစၾကာေဟာေတာ္မူရာ အရပ္၌တည္ထားေသာ ဓမၼရာဇိက ေစတီ ပ်က္ရဲ႕ လက္က်န္ အုတ္ခံု ။

တရားဦးဓမၼစၾကာေဟာေတာ္မူရာ အရပ္၌တည္ထားေသာ ဓမၼရာဇိက ေစတီ ပ်က္ရဲ႕ လက္က်န္ အုတ္ခံု ။

မူလ ဂႏၶကုဋီ တိုက္

မူလ ဂႏၶကုဋီ တိုက္

 

 

ယသသူေဌးသားအား တရားေဟာရာ ပလႅင္ေနရာ ။

ယသသူေဌးသားအား တရားေဟာရာ ပလႅင္ေနရာ ။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေအဒီ ၁၁၃၆ခုႏွစ္မွာ ကုမာရေဒဝီက ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ႔ပါတယ္ ေအဒီ၁၁၉၄ ခုႏွွစ္မွာေတာ့ မာမြတ္ဂိုရီ၏စစ္တပ္ျဖင့္ၿဖိဳဖ်က္ခံရၿပီးရဟန္းေေတာ္အမ်ားစုမွာ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံၾကရပါတယ္ ။ တခ်ိဳ႕ရဟန္းေတာ္မ်ားမွာ တိဘက္သို႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားၾကပါတယ္ ။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး မိဂဒါဝုန္ဟာ ႏွစ္ေပါင္း၈၀၀ နီးပါး ေတာၿခံဳမ်ားအျဖစ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနခဲ႔ရပါတယ္ ။ေအဒီ ၁၈၁၅ ခုမွာ ၎ ေအဒီ ၁၈၃၄ခုႏွစ္တြင္၎ အဂၤလိပ္စစ္ဗိုလ္မ်ားက  စနစ္တက် တုူးေဖၚခဲ႔ၾကၿပီး မိဂဒါဝုန္ကို ျပန္လည္ေဖၚထုတ္ခဲ႔ၾကပါတယ္ ။

ေအဒီ၁၈၁၅ခုႏွစ္မွာေမဂ်ာ ဘိတိုးဆိုသူက ဆက္လက္တူးေဖၚၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ အနာဂါရိက ဓမၼပါလဆိုသူ သူေတာ္စင္က ရဟန္းေတာ္မ်ားအၿမဲ သီတင္းသံုးနိုင္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ခဲ႔တယ္လို႔ သိခဲ႔ရပါတယ္။
အနာဂါရိက ဓမၼပါလ ဟာ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္မွာ မူလဂႏၶကုဋီဝိဟာရ ေက်ာင္းေတာ္ကို ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ ၁၉၃၁ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရပါတယ္ ။

အနာဂါရိက ဓမၼပါလ၏ မူလဂႏၶကုဋီ ေက်ာင္းေတာ္

အနာဂါရိက ဓမၼပါလ၏ မူလဂႏၶကုဋီ ေက်ာင္းေတာ္

အနာဂါရိက ဓမၼပါလ၏ မူလဂႏၶကုဋီ ေက်ာင္းေတာ္တြင္းရွိရုပ္ပြါးေတာ္

အနာဂါရိက ဓမၼပါလ၏ မူလဂႏၶကုဋီ ေက်ာင္းေတာ္တြင္းရွိရုပ္ပြါးေတာ္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အနာဂါရိက ဓမၼပါလ၏ မူလဂႏၶကုဋီ ေက်ာင္းေတာ္တြင္းရွိနံရံေဆးေရးပန္ခ်ီမ်ား (မူလလက္ရာရွင္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ကိုေဆ့ဆုနိုဆက ေရးဆြဲၿပီး အဖိုးအခကို အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ဘီအယ္ ဘေရာင္းက လွဴဒါန္းသည္ ။)

အနာဂါရိက ဓမၼပါလ၏ မူလဂႏၶကုဋီ ေက်ာင္းေတာ္တြင္းရွိနံရံေဆးေရးပန္ခ်ီမ်ား (မူလလက္ရာရွင္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ကိုေဆ့ဆုနိုဆက ေရးဆြဲၿပီး အဖိုးအခကို အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ဘီအယ္ ဘေရာင္းက လွဴဒါန္းသည္ ။)

 

 

 

 

အနာဂါရိက ဓမၼပါလ၏ မူလဂႏၶကုဋီ ေက်ာင္းေတာ္တြင္းရွိနံရံေဆးေရးပန္ခ်ီမ်ား (မူလလက္ရာရွင္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ကိုေဆ့ဆုနိုဆက ေရးဆြဲၿပီး အဖိုးအခကို အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ဘီအယ္ ဘေရာင္းက လွဴဒါန္းသည္ ။)

အနာဂါရိက ဓမၼပါလ၏ မူလဂႏၶကုဋီ ေက်ာင္းေတာ္တြင္းရွိနံရံေဆးေရးပန္ခ်ီမ်ား (မူလလက္ရာရွင္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ကိုေဆ့ဆုနိုဆက ေရးဆြဲၿပီး အဖိုးအခကို အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ဘီအယ္ ဘေရာင္းက လွဴဒါန္းသည္ ။)

 

 

 

 

 

 

 

 

အနာဂါရိက ဓမၼပါလ၏ မူလဂႏၶကုဋီ ေက်ာင္းေတာ္တြင္းရွိနံရံေဆးေရးပန္ခ်ီမ်ား (မူလလက္ရာရွင္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ကိုေဆ့ဆုနိုဆက ေရးဆြဲၿပီး အဖိုးအခကို အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ဘီအယ္ ဘေရာင္းက လွဴဒါန္းသည္ ။)

အနာဂါရိက ဓမၼပါလ၏ မူလဂႏၶကုဋီ ေက်ာင္းေတာ္တြင္းရွိနံရံေဆးေရးပန္ခ်ီမ်ား (မူလလက္ရာရွင္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ကိုေဆ့ဆုနိုဆက ေရးဆြဲၿပီး အဖိုးအခကို အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ဘီအယ္ ဘေရာင္းက လွဴဒါန္းသည္ ။)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အနာဂါရိက ဓမၼပါလ၏ မူလဂႏၶကုဋီ ေက်ာင္းေတာ္တြင္းရွိနံရံေဆးေရးပန္ခ်ီမ်ား (မူလလက္ရာရွင္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ကိုေဆ့ဆုနိုဆက ေရးဆြဲၿပီး အဖိုးအခကို အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ဘီအယ္ ဘေရာင္းက လွဴဒါန္းသည္ ။)

အနာဂါရိက ဓမၼပါလ၏ မူလဂႏၶကုဋီ ေက်ာင္းေတာ္တြင္းရွိနံရံေဆးေရးပန္ခ်ီမ်ား (မူလလက္ရာရွင္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ကိုေဆ့ဆုနိုဆက ေရးဆြဲၿပီး အဖိုးအခကို အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ဘီအယ္ ဘေရာင္းက လွဴဒါန္းသည္ ။)

 

 

 

 

 

 

မိဂဒါဝုန္အရပ္ဟာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္  ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူၿပီး တရားဦးေဟာရန္ပဥၥဝဂၢီ ငါးဦးရွိရာ အရပ္သို႔ ႂကြေရာက္လာခဲ႔ရာအရပ္ျဖစ္ပါတယ္ ။ဗုဒၶဂါယာမွ ၁၈ယူဇနာကြာေဝးၿပီး ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ေျခက်င္ႂကြလာပါတယ္ ။ပဥၥဝဂၢီငါးပါးတို႔ဟာ ဘုရားရွင္အားမႀကိဳစတမ္းဟု ကတိထားခဲ႔ၾကေသာ္လည္း ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကို ျမင္လွ်င္ ခရီးဦးႀကိဳျခင္းျပဳခဲ႔ၾကပါတယ္။ အဲသည္ေနရာကို အာေသာကမင္းႀကီးက ေစတီတည္ခဲ႔ပါတယ္ ။ ေခ်ာက္ခ႑ီ ေစတီလို႔ ေခၚပါတယ္ ။ ထိုေစတီ ရဲ႕ ပမာဏက ႀကီးမားလွၿပီး ၿပိဳပ်က္ေနတဲ႔ ေစတီရဲ႕ ထိပ္ပိုင္းမွာ အကၠဘာ ဘုရင္က ရွစ္မ်က္နွာ ရွိ ေမွ်ာ္စင္ တည္ေဆာက္ခဲ႔ပါတယ္ ။ဘာသာျခားတိုင္းတပါးဘုရင္ အကၠဘာက သူ႔ခမည္းေတာ္ ဟြန္မယြန္း ပုန္းခဲ႔တဲ႔ ေနရာ အထိမ္းအမွတ္နဲ႔ ေမွ်ာ္စင္ ေဆာက္ခဲ႔တာပါ တဲ႔။

 

ေမွ်ာ္စင္ထိပ္နဲ႔ ေခ်က္ခ႑ီ ေစတီ

ေမွ်ာ္စင္ထိပ္နဲ႔ ေခ်ာက္ခ႑ီ ေစတီ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေခ်ာက္ခ႑ီ ေစတီ

ေခ်ာက္ခ႑ီ ေစတီ

 

 

 

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ အဆူဆူတို႔ တရားဦးေဟာရာေဒသလို႔ အယူရွိခဲ႔တဲ႔ မိဂဒါဝုန္ေဒသခရီးတေထာက္နားလို႔ဘုရားဖူးလည္ၿပီးတဲ႔ အခါ ေဈးဝယ္တဲ႔ အေၾကာင္းေလးေတာ့ ေျပာဦးမွပါ ။

ျမန္မာ ဘုရားဖူးေတြဟာ ဘုရားဖူးခရီးေရာက္ခဲ႔ၿပီဆို အိမ္အျပန္အတြက္ လက္ေဆာင္ေတြ ဝယ္ၾကတာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေနရာအႏွံ႕ပါဘဲ ။ဗုဒၶဂါယာဘုရားဖူးခရီးတေလွ်ာက္မွာေတာ့ ေဈးဝယ္ေကာင္းတာ ဂါယာ ရယ္ ဗာရာဏသီ ရယ္လို႔ေျပာရမွာပါ ။ဘုရားဖူးမ်ား ရပ္နားတဲ႔ ၿမိဳ႕တိုင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြရဲ႕ေရွ႕မွာ ေဈးဆိုင္တန္းေတြရွိပါတယ္ ။ ဆိုင္အမ်ားစု ကလည္း ျမန္မာလိုေျပာတတ္ၾကၿပီး ျမန္မာေငြလည္းသံုးလို႔ရပါတယ္ ။ ဗာရာဏသီ မွာက ခ်ည္ထည္ ပိုးထည္ေတြဝယ္လို႔ေကာင္းတယ္ ေဈးသက္သာတယ္တဲ႔ ။

ဗာရာဏသီ ျမန္မာေက်ာင္းေရွ႕က ေဈးဆိုင္တန္း

ဗာရာဏသီ ျမန္မာေက်ာင္းေရွ႕က ေဈးဆိုင္တန္း

ဗာရာဏသီ ျမန္မာေက်ာင္းေရွ႕က ေဈးဆိုင္တန္း။ နာမယ္ႀကီးကုလားေက်ာ္ဟိန္းဆိုင္။

ဗာရာဏသီ ျမန္မာေက်ာင္းေရွ႕က ေဈးဆိုင္တန္း။ နာမယ္ႀကီးကုလားေက်ာ္ဟိန္းဆိုင္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေဈးဝယ္လို႔ ၿပီးၾကရင္ေတာ့ တည္းခိုခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာေက်ာင္းကို လွဴဖို႔တန္းဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္လာၿပီေပါ့ ။ျမန္မာေတြက ဘုရားဖူးသြားၿပီး ဘုရားမွာ မလွဴ ၾကဘူး ။ကုလားျပည္က ဘုရားမွာ လွဴရင္ ကုသိုလ္ရေပမဲ႔ ပိုက္ဆံကိုေတာ့ ကုလားေေတြ ရၾကမွာ ဆိုေတာ့ ေစတနာ ျပတ္ေအာင္ အဲသည္အရပ္မွာ သာသနာျပဳေနတဲ႔ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို လွဴၾကတယ္ ။

 

ဗာရာဏသီက ျမန္မာေက်ာင္း

ဗာရာဏသီက ျမန္မာေက်ာင္း

 

ဗာရာဏသီက ျမန္မာေက်ာင္း အဝင္လမ္းက တမာတန္း

ဗာရာဏသီက ျမန္မာေက်ာင္း
အဝင္လမ္းက တမာတန္း

 

 

 

 

 

 

 

 

ဗာရာဏသီက ျမန္မာေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ရုပ္တု

ဗာရာဏသီက ျမန္မာေက်ာင္း
ဆရာေတာ္ ရုပ္တု

 

 

 

 

 

 

ေက်ာင္းအတြက္ အလွဴေငြေပးလွဴၾကစဥ္

ေက်ာင္းအတြက္ အလွဴေငြေပးလွဴၾကစဥ္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဗာရာဏသီ မိဂဒါဝုန္ ျမန္မာေက်ာင္းမွာ ၂ ည အိပ္ နားၿပီး သာဝတၳိ ကို ခရီးဆက္ခဲ႔ပါတယ္

ေနာက္post မွာေတာ့ သာဝတၳိျပည္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး အေၾကာင္းေတာ့ေရးျပနိုင္မယ္ထင္ပါရဲ႕ ။

ေႏြဦး မွတ္မိသမွ်ေရးပါတယ္ ။

 

 

ေႏြဦး

About ေႏြဦး

has written 99 post in this Website..

ေႏြဦးရဲ႕ ရင္ထဲက ေမြးလာတဲ႔ သားေတြကိုကိုယ္တံုးလံုးနဲ႔ ရြာထဲလႊတ္တတ္သူပါ ။ အျမင္မေတာ္သူ ရြာသူႀကီးကအစ ရြာသူရြာသားအားလံုး အျမင္မေတာ္တာရွိက ခ်စ္လို႔ျဖင့္မညႇာ မုန္းလို႔ျဖင့္ မနာေစဘဲ ရိုက္ႏွက္ဆံုးမၾကပါလို႔....