ဒီဖက္ေခတ္ၾကီးမွာ ဗိုင္းရပ္တစ္မ်ိဳးျပန္႔ပြားေနပါတယ္။ အစၥလမိၼဳဖိုဗီးယားပဲျဖစ္ပါတယ္။ အစၥလမ္ေၾကာက္ေသာေရာဂါပင္ျဖစ္သည္။

http://www.islamophobiatoday.com/tag/anti-islam/

အရာရာတြင္အေကာင္းအဆိုးဟူ၍ နွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ အားသာခ်က္၊အားနည္းခ်က္ဟူ၍ ရွိပါသည္။ အစၥလမ္ဘာသာသည္ အစြန္းနွစ္ဖက္တြင္ ရွိေနပါသည္။ အလြန္ေကာင္းသည့္ ကိုယ္က်င့္တရားနွင့္ လူမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးနုိ္င္သကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္အစြန္းေရာက္မ်ားကိုလည္း အံုနွင့္က်င္းနွင့္ ေမြးထုတ္ေပးေနပါသည္။ အစၥလမ္သည္ အစၥလမ္မဟုတ္သူတို႔ ျမင္သ လို ရိုင္းစိုင္းယုတ္မာသည့္ ဘာသာျဖစ္သည္ဆိုပါက ကမ ၻာ့လူဦးေရ ေလးပံုတစ္ပံုမွာ ထိုအယူ၀ါဒကို လက္ခံေနလိမ့္မည္မဟုတ္ပါေခ်။ ထိုသူတို႔တြင္လည္း ေတြးေခၚစဥ္းစားတတ္ေသာ ဦးေနွာက္ရွိသည္သာ။

အစြန္းႏွစ္ဖက္ကို နင္းထားေသာ ဘာသာတစ္ရပ္အရ extremely sensitive အလြန္အမင္းတံု႔ျပန္လြယ္ေသာ အျမင္ကို ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။ ကမ ၻာၾကီးကို သည္းျခားပိုင္းထုတ္ လိိုက္သည္မွာ အစၥလမ္ဘာသာျဖစ္ပါသည္။ မြတ္စလင္နွင့္ မြတ္စလင္မဟုတ္သူဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အသိုင္းအ၀ုိင္းတစ္ခုအျဖစ္သည္းသန္႔ခြဲထုတ္သည့္ အခါ လူမႈေရး နယ္ ပယ္တြင္ ျပႆနာအေသးအမႊားေလးေတြမွသည္ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပ႗ိပကၡၾကီးမ်ား၊ အဓိကရုဏ္းၾကီးမ်ားအထိ ကြဲျပားသြားေစပါေတာ့သည္။

မြတ္စလင္မဟုတ္သူမ်ားသည္ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာအခါတြင္ ဘာသာတရား၏ အဆံုးအမ မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈ တတ္ၾကသည္။ မိမိတို႔ပတ္၀န္းက်င္ အေလ့စရုိက္မ်ားကို လြယ္လင့္ တကူ ေပါင္းစည္းျပီး ေရာေထြးနုိင္ၾကသည္။ မြတ္စလင္မွာေတာ့ထိုသို႔လုပ္၍မရေခ်။ ဘာသာတရားကျပဌာန္းထားေသာ တရားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔အားလံုးအတြက္ ျပင္ပ ဥပေဒ မ်ားကျပဌာန္းထားသည္ ထက္ပင္ ပို၍ေလးစားလိုက္နာၾကသည္။ ထိုအခါ ခြဲျခားခြဲျခားလုပ္သည္ဟု မြတ္စလင္မဟုတ္သူတို႔ျမင္လာပါသည္။ ဤျပႆနာသည္ ျမန္မာတစ္ နု္ိင္ငံထဲ တြင္မဟုတ္ တစ္ကမ ၻာလံုးတြင္ျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာျဖစ္သည္။

ဗလီမ်ားအတြင္းမည္သူမဆိုေလ့လာ၍ ရေအာင္ ခြင့္ျပဳမည္ဟု ျမန္မာနုိင္ငံအစၥလမ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွေၾကျငာစာကိုဖတ္လုိက္ရပါသည္။ ေကာင္းေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ အစၥလမ္ဘာသာ သည္ ထင္သာျမင္သာနွင့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္လာပါက ပို၍သာယာလွပေသာ အေျခအေနမ်ားျဖင့္ ျပည့္နွက္ေနေသာ နို္င္ငံတစ္ခုျဖစ္လာမည္ဟု ထင္ ပါသည္။ အခ်ိဳ ႔မြတ္စလင္ပညာတတ္မ်ားတြင္အလယ္အလတ္သေဘာထားရွိသူမ်ား မ်ားမ်ားေပၚေပါက္လာပါက အနာဂတ္ လက္တြဲေနထိုင္နုိင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားမယ္လို႕ ယူဆ မိပါသည္။

ျပင္ပ အစြန္းေရာက္မ်ား၏ ကလဲ့စားေျခမည္၊ လက္တံု႔ျပန္မည္ ၊ တိုက္ခိုက္ေျခမႈန္းမည္ဟူေသာအသံမ်ားကို သံေယာင္လိုက္ အဟုတ္ထင္ပါက ေနာက္ဆက္တြဲ မေတြး၀ံ႔စရာမ်ား ျဖစ္ လာနုိင္ပါသည္။ ဗမာတို႔သည္ အလြန္မဲတတ္ေသာ သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကုလားမနို္င္ရခိုင္မဲ ဆိုေသာစကားလည္းရွိပါသည္။ နီးရာလူကို မဲ တတ္သည္။ ဆိုင္သည္ မဆုိင္သည္ အပ ထား ျပႆနာျဖစ္လာပါက နီးရာလူေတာ့ ေဆာ္လိုက္ရမွ ေက်နပ္သည့္လူမ်ားျဖစ္သည္။ တစ္ေနရာရာတြင္ ဗံုးကြဲသည္ ဟု အသံၾကားၾကည့္လိုက္လွ်င္သိသာလာပါမည္။ ဘုရားေက်ာင္းကန္ျဖစ္ျဖစ္ ၊ လူစည္ကားရာေနရာပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ျပီးလွ်င္ ထိုကဲ့သို႔ဗံုးေထာင္ ေဖာက္သည္မွ မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္သည္ဟု တာလီဘန္ေၾကာ္ျငာသလို ေၾကာ္ျငာပါက ပို၍ ဆိုးမည္မွာ မလြဲ ပင္ျဖစ္သည္။

နွစ္ဦးနွစ္ဖက္လံုးအတြက္ေကာင္းက်ိဳးထက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားပိုရ နုိ္င္သည္ကို ေဗဒင္လည္းေမးေနစရာမလို။ နကၡတ္လည္းၾကည့္စရာမလိုပါ။ ၁၀၀% ေသခ်ာပါသည္။ သံသယမ်ားကို ပို၍ ၾကီးထြားသြားေစနုိင္သည့္ ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခ်ိဳ ႔အတြက္ ပိုမိုရႈပ္ေထြးေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖစ္လာမည္ ဧကံမလြဲပါ။ ျပည္ပရွိမြတ္စလင္တို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤမွ် ဆူပြက္ ေနသနည္း ဟူေသာေမးခြန္းကို ေျဖၾကည့္ပါမည္။ျပည္တြင္းမြတ္စလင္တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းတြင္ အားကိုးစရာမျမင္သည့္အခါ ဓါတ္ပံုအတုမ်ား ျဖင့္မြတ္စလင္မ်ား မ်ိဳးျပဳတ္ ေအာင္သတ္ေနပါသည္ ဟူ၍ ၀ါဒျဖန္႔ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဓါတ္ပံုအတုမ်ားကို ဤေပ့ခ်္တြင္သြားၾကည့္နုိင္ပါသည္။ http://ireport.cnn.com/docs/DOC-945746

၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကိုျမေအးက မြတ္စလင္မိန္းကေလးမ်ား ေခါင္းျမီးျခံဳသျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ သည္းျခားၾကီးျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာသြားသည္ကို ဖတ္လိုက္ရပါသည္။ ေခါင္းျမီးျခံဳျခင္းေၾကာင့္ ဘာသာေရးအရလည္းေကာင္း ၊ တဏွာရာဂကိုထၾကြေစေသာ အ၀တ္အစားမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရာေရာက္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းပါသည္။ အ၀တ္အစားသည္ အေရးမၾကီးေၾကာင္း ကိုယ္က်င့္တရားကသာအေရးၾကီးေၾကာင္း မေလးရွားတြင္က်င္းပေသာ အစၥလမ္တရားပြဲတစ္ခုတြင္ တရားေဟာဆရာက ေဟာၾကားသြားသည္ကိုလည္း ၾကားလိုက္ ရ ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မိမိ၏ စိတ္အရင္းအမွန္ကို အမ်ားသိေအာင္ေၾကျငာျခင္းျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈျဖစ္လာလွ်င္ပိုေကာင္းသည္ဟုျမင္ပါသည္။ အရင္က က်ီးထင္ေၾကာင္ထင္ ေတြထြက္စာလွ်င္ တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး ပြင့္လင္းမႈရွိဖို႔လိုသည္ဟုထင္သည္။

164234_547929101926483_187916041_n

မည္သည့္ဘာသာ၀င္ပင္ျဖစ္ပါေစ။ ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမမ်ားကို တန္ဖိုးထားျပီးလိုက္နာက်င့္သံုးမည္ဆိုပါက စိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္ခ်မ္းသာျဖင့္ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနရမည္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ျဖစ္ေစကာမူ ဘုရားအဆံုးအမအတုိင္းမလုပ္နုိ္င္ရင္ ႏြားေမြးျပီး ႏြားနိ္ု႔ရဲ့အရသာကို မသိတဲ့ ႏြားေက်ာင္းသားလိုျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ဘုရားေဟာဖူးတာ ဖတ္ဖူးပါတယ္။ တစ္ခါက မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္ အဖိုးၾကီးတစ္ေယာက္ က သူေသခါးနီးမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္ကို စာအုပ္တစ္အုပ္တိတ္တဆိတ္ေပးတယ္ တဲ့။ အဲဒီစာအုပ္က ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ေတာင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မသိတဲ့ ၀ိသုဒၶိမဂၢ ဆိုတဲ့စာအုပ္ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုပဲ။ အဲဒီအဖိုးၾကီးက သူ႔သတ္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ဗုဒၶရဲ့ ေဟာၾကားထားတဲ့ စာေပေတြနဲ႔ျငိမ္းခ်မ္းေနတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ဘာသာ ကိုယ့္သိကၡာကိုလည္း ထည့္တြက္ရဦးမယ္မဟုတ္လား။ ဒီလိုလူေတြလည္း ရွိတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းေျပာခ်င္တာပါ။

သုရွင္

About သုရွင္

သု ရွင္ has written 44 post in this Website..

ကြ်န္ုပ္ေရး၍ ကြ်နု္ပ္ဆိုသံ အမွန္ဟူ၍ ကြ်န္ုပ္မဆို...။ ကြ်န္ုပ္စပ္၍ ကြ်နု္ပ္ဖြဲ႔သီျမတ္လွျပီဟု ကြ်န္ုပ္မယူ..။ တိုင္းတိုင္းျပည္သူ လူဟူသမွ် ကုိယ့္ျမင္ကိုယ့္ေတြး..ကိုယ့္အေရးကို ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ မွတ္ခ်က္ေပးေစ။ မွတ္ခ်က္ဟူသမွ် က်ိဳးရွိလွဟုလည္း ကြ်န္ုပ္မျမင္..မထင္ပါေသး။ ထိုမွတ္ခ်က္မ်ိဳး ေၾကာင္းက်ိဳးမွန္ကန္ ယုတၱိတန္မွ..ကြ်ုုန္ုပ္ကိုးစား.. တန္ဖိုးထားမည္...ကြ်န္ုပ္သစၥာတည္း။ သုရွင္