ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပညာရႇင္မ်ားအဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕သည္ ေသနတ္ပစ္ခတ္လိုက္ေသာေနရာအား အခ်ိန္ႏႇင့္ တစ္ေျပးညီ ရႇာေဖြႏိုင္ရန္အတြက္ Android အသံုးျပဳစနစ္တစ္ခုအား ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းစနစ္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအဆင့္ျမင့္သုေတသနအဖဲြ့မႇေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားေသာ Vanderbilt University ၏ Institute of Software Integrated Systems ရႇာေဖြဖန္တီးခဲ့ၿပီး စစ္ဆင္ေရးသံုးဦးထုပ္ မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ႏိုင္၍ အလြယ္တကူေရႊ႕ေျပာင္းသယ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ကိရိယာအျဖစ္ ဖန္တီးရန္အတြက္ စိတ္ကူးပံုေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ၄င္းအဖြဲ႕သည္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ စမတ္ဖုန္းတြင္ အလိုအေလ်ာက္စနစ္ ေျမပံုပါရႇိေစျခင္းႏႇင့္ ေသနတ္ပစ္ခတ္လိုက္ေသာအခါ ပစ္ခတ္လိုက္သည့္တည္ေနရာကို အနီေရာင္ျမႇားျဖင့္ ေထာက္ျပႏိုင္ျခင္းစေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏႇင့္ အလြယ္တကူသယ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းတို့ကို သ႐ုပ္ေဖာ္ ျပသခဲ့ပါသည္။

 

511_20130424112137-shootercomposite3.jpg-585x298

 

Countersniper System လို့ လူအမ်ားကသိထားခဲ့ၾကၿပီး ၄င္းအား ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈ၏ က်ည္သြား လမ္းေၾကာင္းႏႇင့္ ပစ္ခတ္မႈမူလတည္ေနရာတို့ကို ေျခရာခံေထာက္လႇမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ အသံလႈိင္းတိုင္းတာျခင္း စနစ္အား အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ေသနတ္ပစ္ခတ္ရာတြင္ အသံ၏ကြဲျပားျခားနားေသာ ေျပာင္းလဲမႈအဆင့္ႏႇစ္မ်ိဳး ကိုခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။ ပထမအဆင့္မႇ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေျပာင္း၀တြင္ မီးအလင္းမ်ားျဖာထြက္လာၿပီး အသံလႈိင္း မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဒုတိယအဆင့္မႇာေတာ့ ပစ္ခတ္လုိက္ေသာ က်ည္ဆံ၏က်ည္သြားလမ္းေၾကာင္းတြင္ အသံလႈိင္းတိုေလးမ်ားျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ႀကိဳးမဲ့အသံလႈိင္းအာရံုခံကိရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳကာက်ည္သြားလမ္း ေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚေနေသာအသံလႈိင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို့အား ဖမ္းယူေထာက္လႇမ္းပါသည္။ အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားအား Micriprocessor  သို့ပို့ေဆာင္၍ အသံ၏ အျမန္ႏႈန္းႏႇင့္ ပစ္ခတ္သူ၏ တည္ေနရာကို တြက္ခ်က္ယူပါသည္။
အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ အာ႐ံုခံစနစ္အခု ၆၀ အားတပ္ဆင္ထားၿပီး ဧရိယာ ၅၀_၁၀၀ မီတာအတြင္း စႏိုက္ပါပစ္ခတ္လုိက္ေသာ တည္ေနရာအား ႏႇစ္စကၠန္႕အတြင္း တိက်စြာ သိရႇိႏိုင္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပညာရႇင္မ်ားအဖဲြ႕သည္ ၄င္းစနစ္အား စမတ္ဖုန္းအတြက္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ၄င္းသည္ အေဆာက္အဦမ်ားအေပၚတြင္ လြယ္ကူစြာအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ မ်ားစြာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရႇိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္ကာလမ်ားတြင္ Bluetooth Headset မ်ားကို စစ္ဆင္ေရးသံုး ဦးထုပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကဲြဲျပားျခားနားေသာ ေနရာမ်ားမႇလာေသာ အသံလိႈင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္စိစစ္ရန္ အတြက္ မ်ားစြာေသာအာ႐ံုခံစနစ္မ်ားလိုအပ္ပါသည္။ အသံလႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ Headset မ်ားသို့ေပးပို့ေရာက္ရႇိၿပီး ထိုမႇတစ္ဆင့္ စမတ္ဖုန္းသို့ စနစ္တက်ေျပာင္းလဲ ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ ပစ္ခတ္မႈတည္ေနရာ အတိအက်ကို သိရႇိႏိုင္ရန္ Microphone တစ္ခုစီပါ၀င္ေသာ Module ေျခာက္ခုလိုအပ္ၿပီး     Microphone ေလးခုစီတပ္ဆင္ထားေသာ Module စနစ္ႏႇစ္ခုသည္ တည္ေနရာအား ႀတိဂံပံုစံတိုင္းတည္ ေဖာ္ျပေပးပါသည္။

ထိုစနစ္သည္ ၿမိဳ႕အတြင္း ထင္ေယာင္ထင္မႇားျဖစ္ေစေသာ အေျခအေနမ်ားကို တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ စီမံခန့္ခဲြႏိုင္ရန္ႏႇင့္ အသံကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေသာ အေဆာက္အဦမ်ားမႇ ပစ္ခတ္မႈမ်ားအား သိရႇိႏိုင္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါသည္။ ႇSWAT (Special Weapons And Tactics) အရာရႇိမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၿမိဳ႕ပတ္၀န္းက်င္၏ ပံုမႇန္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားကို ေလ့လာအကဲခတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၄င္းစနစ္အားအသံုးျပဳေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

Source:strategypage.com/htmw/htiw/articles/20130425.asp

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)