ဘိုကာရွီ သဘာ၀ေျမၾသဇာဆိုသည္မွာ သဘာ၀ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို ၎တို႔ပါ၀င္သည့္ NPK ပါ၀င္မႈမ်ားအလိုက္ အခ်ဳိးညီ ျပဳလုပ္ထားေသာ သဘာ၀ေျမၾသဇာျဖစ္သည္။ အပင္မ်ားသို႔ ဘိုကာရွီေကၽြးျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားမွာ

၁။ ပင္စည္၊ အကိုင္းအခတ္၊ အရြက္ စသည္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးပြားမႈျမန္ေစျခင္း။

၂။ အဖူး၊ အပြင့္၊ အသီး မ်ား ေၾကြက်မႈနည္းေစျခင္း (အသီးျဖစ္ထြန္းမႈ အားေကာင္းေစျခင္း)

၃။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးမ်ား ေကာင္းမြန္ေသာအရသာ၊ အရည္အေသြးျမင့္မားေစျခင္း။

၄။ အပင္မ်ား က်န္းမာသန္စြမ္းေစႏိုင္ျခင္း။

၅။ အဖ်က္ပိုး၊ ေရာဂါပိုးတို႔၏ တိုက္ခိုက္မႈဒဏ္ကိုလည္း ခုခံကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းရည္ျမင့္ေစျခင္း။

၆။ ေျမၾကီးအတြင္း Organic Matter တိုးပြားလာေစသျဖင့္ ၎ကို မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ အပင္အက်ဳိးျပဳ အဏုဇီ၀ပိုးမ်ား တိုးပြားလာကာ အပင္အတြက္လိုအပ္ေသာ အစာအဟာရဓာတ္ကို ေပါမ်ားၾကြယ္၀ေစျခင္း။

၇။ ေျမၾကီးအစိုဓာတ္ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းရွိသျဖင့္ ေရငတ္သည့္ဒဏ္၊ မိုးေခါင္းသည့္ဒဏ္၊ ေနေလာင္သည့္ဒဏ္ စသည့္ ရာသီဥတုဆိုက်ဳိးဒဏ္တို႔ကိုလည္း ခုခံႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း။

ဘိုကာရွီ သဘာ၀ေျမၾသဇာကို ေနေရာင္တိုက္ရိုက္မက်ေသာ သစ္ပင္၊ ၀ါးပင္ေအာက္မ်ား၌ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ မိုးရာသီတြင္ အမိုးမိုးေပးရန္လိုသည္။ ေရမ၀င္ေစရန္ ကုန္းအျမင့္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္သင့္သည္။

ဘိုကာရွီ သဘာ၀ေျမၾသဇာကို တတ္ႏိုင္သည့္အေပၚမူတည္၍ အဆင့္အတန္းခြဲျခားျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ပါ၀င္ရမည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိးအစားမ်ားမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အတိုင္းျဖစ္သည္။

သာမန္ဘိုကာရွီ

–       ၾကက္ေခ်း   ၅ အိတ္          (တစ္တင္းခြဲအိတ္)

–       ေျမေဆြး     ၃ အိတ္          (တစ္တင္းခြဲအိတ္)

–       ဖြဲႏု           ၁ အိတ္          (တစ္တင္းခြဲအိတ္)

–       ထင္းျပာ     ၂ အိတ္          (တစ္တင္းခြဲအိတ္)

–       စပါးခံြျပာ    ၁ အိတ္          (တစ္တင္းခြဲအိတ္)

–       တင္လဲရည္ ၅၀ က်ပ္သား    (တစ္လီတာ)

အလယ္အလတ္တန္းစား ဘိုကာရွီ

–       ၾကက္ေခ်း   ၅ အိတ္          (တစ္တင္းခြဲအိတ္)

–       ေျမေဆြး     ၂ အိတ္          (တစ္တင္းခြဲအိတ္)

–       ဖြဲႏု           ၁ အိတ္          (တစ္တင္းခြဲအိတ္)

–       ထင္းျပာ     ၁ အိတ္          (တစ္တင္းခြဲအိတ္)

–       စပါးခံြျပာ    ၁ အိတ္          (တစ္တင္းခြဲအိတ္)

–       တင္လဲရည္ ၅၀ က်ပ္သား    (တစ္လီတာ)

–       ပဲဖတ္        ၁ အိတ္          (တစ္တင္းခြဲအိတ္)

အဆင့္ျမင့္ ဘိုကာရွီ

–       ၾကက္ေခ်း   ၅ အိတ္          (တစ္တင္းခြဲအိတ္)

–       ေျမေဆြး     ၂ အိတ္          (တစ္တင္းခြဲအိတ္)

–       ဖြဲႏု           ၁ အိတ္          (တစ္တင္းခြဲအိတ္)

–       ထင္းျပာ     ၁ အိတ္          (တစ္တင္းခြဲအိတ္)

–       စပါးခံြျပာ    ၁ အိတ္          (တစ္တင္းခြဲအိတ္)

–       တင္လဲရည္ ၅၀ က်ပ္သား    (တစ္လီတာ)

–       ပဲဖတ္        ၁ အိတ္          (တစ္တင္းခြဲအိတ္)

–       ငါးမႈန္႔        ၁ အိတ္          (တစ္တင္းခြဲအိတ္)

–       အရိုးမႈန္႔     ၁ အိတ္          (ပိႆာ ၃၀)

–       ငါးအမိုင္ႏိုအက္ဆစ္ ၁လီတာ~၂လီတာ

–       သစ္ဗီနီဂါ    ၁ လီတာ~၂လီတာ

ပဲဖတ္ ပိႆာ ၂၀ခန္႔ကို ေရ ၃ပံု ၂ပံုခန္႔ထည့္ျပီး ၂၄နာရီထားသိပ္ျပီး တင္လဲရည္၊ ငါးအမိုင္ႏိုအက္ဆစ္၊ သစ္ဗီနီဂါတို႔ ေရာေမႊကာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားေရာထားေသာ အပံုတြင္းသို႔ ေရလိုသေလာက္ေရာကာ ျဖန္းႏိုင္သည္။ သမမႈသည္ အဓိကက်ျပီး စိုထိုင္းဆ ၆၀% ခန္႔ရွိရမည္။ စိုထိုင္းဆ ၆၀%ဆိုသည္မွာ ၎အေရာကို လက္ျဖင့္ဆုပ္ၾကည့္လွ်င္ အလံုးျဖစ္ျပီး လက္ညိဳးျဖင့္ ဖိလိုက္လွ်င္ ကြဲသြား ေသာ အေနအထားျဖစ္ရမည္။ (ေရနည္းလွ်င္ အလံုးမျဖစ္ပါ။ ေရမ်ားလွ်င္ လက္ညိဳးျဖင့္ဖိလွ်င္ မကြဲပါ။ ေရနည္းလွ်င္ အဏုဇီ၀ပိုး ေပါက္ပြားႏႈန္းေႏွးျပီး ေရမ်ားပါကလည္း ပုပ္ျပီး လံုး၀မျဖစ္ေတာ့ေပ။ ထိုေၾကာင့္ ေရစိုထိုင္းဆသည္ အလြန္အေရးၾကီး ေပသည္။)

၎အေရာအေႏွာကို အျမင့္ ၁ေပခြဲအထိ ပံုေပးပါ။ ၎အပံု၏ အေပၚမွ ေကာက္ရိုး (သို႔မဟုတ္) ျမက္ေျခာက္ (သို႔မဟုတ္) ငွက္ေပ်ာရြက္တို႔ျဖင့္ ဖံုးအုပ္ႏိုင္သည္။ ဖံုးအုပ္ျပီး ၂ပတ္ခန္႔အၾကာတြင္ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အစာေကၽြးနည္းကို သစ္ပင္မ်ား အစာေကၽြးနည္း ေဆာင္းပါ၌ ျပန္လည္ ဖတ္ရႈပါေလ။

About Wai Aung Chan Myo

Wai Aung Chan Myo has written 53 post in this Website..

Now, I plant agarwood in Thanlyin and also Meiktilar. There are more than hundred thousands of agarwood (saplings). But grow nearly 2000 plant in Thanlyin and Meiktilar.

   Send article as PDF