ရခိုင္ကမ္းေျခဘက္ကိုေလမုန္တိုင္း “o1B” လာေနျပီ
သတိျပဳရန္ပါ

အေၾကာင္းစုံနဲ႕ ပုံေတြကိုပါၾကည့္ဘို႕ ေအာက္ပါ linkလင့္ခ ကိုႏွိပ္ပါ

http://www.accuweather.com/en/weather-news/india-to-myanmar-possible-targ/11912370
ေလမုန္တိုင္းႏွစ္ခုအနက္ ဒုတိယ ဟာ “01B” က အသက္အန္တရာယ္ေပးႏိုင္ျပီး၊

၂ ရက္ေလာက္ဆိုရင္ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း

 

o1b1o1b2

 

 

Tropical Cyclone 01B is expected to take a generally northward track over the next couple of days as it becomes better organized. With this track, the potential storm could bring life-threatening conditions to millions of people from northern India and into Bangladesh and even Myanmar.

The storm is expected to approach Bangladesh Wednesday, however anyone in the area from northeast India to Myanmar can be impacted by this storm.

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.