မနက္ျဖန္ တနဂၤေႏြေန႕ ရီးရဲမက္ဒရစ္အုိးပင္း ဒဗလ်ဴတီေအ (Premier Mandatory) အမ်ဳိးသမီး တင္းနစ္ျပိဳင္ပြဲ  ေနာက္ဆုံးပြဲစဥ္အျဖစ္ ေၾကာင္ၾကီးသမီးေလး ရုွရွားသူ အပ်ဳိဆင္ ရွာရာပုိဗာ (ကမာၻ႕အဆင့္ ၂) ႏွင့္ ရြာထဲရွိ တရုတ္သဗုံ ေၾကးမုံဂ်ီး (ခ) အီတြန္႕ဗြမ္အား ေျမွာက္ထုိးပင့္ေကာ္ အားေပးအားေျမာက္ ျပဳလုပ္ေပးေနသူ ဝစစ္သမီး  ခရစ္စတယ္လွုိင္း၏ဂ်ီးေဒၚ အေမရိကန္လူမဲမဂ်ီး ဆာရီနာဝီလ်ံ (ကမာၻ႕အဆင့္ ၁) တုိ႕ယွဥ္ျပိဳင္ ဗုိလ္လုၾကမည္ျဖစ္သည္။ ၎ပြဲအႏုိင္ ရရွိသူသည္ ဒဗလ်ဴတီေအ ကမာၻ႕အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ထိပ္ဆုံးနံပါတ္၁အား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း (သုိ႕မဟုတ္) လႊဲေျပာင္းရယူမည္လည္း ၿဖစ္သျဖင့္ ပုိမုိဆိတ္ဝင္စားဖြယ္ ျဖစ္လုိ႕ေနသည္။ ပဲ အဲ အဲ…..

ထုိ႕ေၾကာင့္ ၎ပြဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဂဇက္ရြာ ခုိင္ဘုံးရုံးေဒၚမွ ဦးေၾကာင္ၾကီး (ဒူးတုိက္ေလ်ာက္ထားသူ တယားလုိ) သမီးေလးခရစ္စတယ္လွုိင္း (ဟုိကာဒီကာ ဖုံးဖိေနရသူ တယားခံ) တုိ့၏အမွုအား စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္သည္မွာ…. ရွာရာပုိဗာဂေလးႏုိင္လ်င္ ေၾကာင္ၾကီးမွ ခရစ္စတယ္လွုိင္းေလးအား စားေစ… ဆာရီနာဝီလ်ံႏုိင္လ်င္ ခရစ္စတယ္လွုိင္းေလးမွ ေၾကာင္ၾကီးအား ဝါးေစ… အယူခံခြင့္ မရွိ.. ဤဂါး အုပေဒကဲ့သို႕ အာနာတီေသာ အမိန္႕ (မွတ္ခ်က္ – ျပီသုလႊတ္ေတာ္ တယားအုပေဒ မုိးစုိေရးႏွင့္ တီညိမ္ေရးေကာ္မတီမွ ဝင္ေရာက္စြက္ဖြက္ခြင့္ အလ်ဥ္းမရွိေစရ။)

ဒါကေတာ့ ခုိင္ဘုံးတယားသူဂ်ီးရဲ႕ အမိန္႕ျဖစ္ပါတယ္။ ရြာသားမ်ားခင္ဗ်ာ ျပီးခဲ႕တဲ႕ ပုိေရွးအုိးပင္း ျပိဳင္ပြဲမွာ ရွာရာပုိဗာက နလီကုိ နွစ္ပြဲျပတ္ အႏုိင္ရျပီးေနာက္ ေပးထားတဲ႕ ကတိအတုိင္း ခရစ္စတယ္လွုိင္းကေလး မတည္ခဲ႕ပါဘူး.. ေၾကာင္လက္သဲစူးတယ္၊ ေၾကာင္ေမႊးရႈမိရင္ တီဘီေရာဂါ ျဖစ္တယ္ဘာညာနဲ႕ ေရွာင္ဒီေရွာင္ လုပ္ေနပါတယ္။ ဒီတခါေတာ့ ႏုိင္မည့္ပြဲေရြး လူလည္က်တယ္ အေျပာမခံရေအာင္ ရွာရပုိဗာထက္သာတဲ႕ (အခုခ်ိန္အထိ ေတြ႕သမွ်ပြဲတုိင္းလုိလုိ ဆာရီနာဝီလ်ံ ႏုိင္ထားတယ္) သူနဲ႕ အေလာင္းအစား  ရပ္သိရြာသိ လုပ္ပါျပီ။ ဒီတခါ  သူရႈံးရင္ေတာ့ သူအဖြားေလး အီးဒုံးဂ်ီး မ်က္ႏွာေထာက္မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ကယ္လ်င္ ဝင္ကယ္သူပါ ဆြဲစားပစ္မည္။ :528:

အပ်ဳိဆင္ ရွာရာပုိဗာ လုိခ်င္ ဘာညာဆုိပါ

အပ်ဳိဆင္ ရွာရာပုိဗာ လုိခ်င္ ဘာညာဆုိပါ

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး